وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آخرین مطالب
آنچه بر فروغ گذشت (7)

فروغ با پشت یر گذاشتن دوران عصیان، اکنون زنی 30 ساله است. آن روزهای دل سپردن به دلبستگی و دیوانه وار دوست داشتن سپری شده و او زنی تنهاست :

آن روزها رفتند

آن روزها مپل نباتاتی که در خورشید میپوسند

از تابش خورشید، پوسند

و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها

در ازدحام پر هیاهوی خیابانهای بی برگشت .

و دختری که گونه هایش را

با برگهای شمعدانی رنگ میزد ، آه

اکنون زنی تنهاست

اکنون زنی تنهاست(77)

آن روز ها رفته اند و او مانده است و تنهایی :

و این منم

زنی تنها در استانه ی فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

و یاس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی این دست های سیمانی.(78)

 

و سرانجام در آستانه ی 32 ساله شدن می اندیشد: «خوشحالم که موهایم سفید شده و پیشانیم خط افتاده و میان ابروهایم دو تا چین بزرگ در پوستم نشسته است. خوشحالم که دیگر خیال باف و رویایی نیستم.دیگر نزدیک است که سی و دو ساله بشود، هر چند سی و دو ساله شدن یعنی سی و دو سال از سهم زندگی را پشت سر گذاشتن و به پایان رساندن.اما در عوض خودم را پیدا کرده ام.»(79) اما احساس تنهایی و بیهودگی جان او را پر می کند، پس رجعت می کند به خاطرات زندگی لبریز از نعل های خوشبختی و سرود ظرف های مسین، آنگاه به پیشرفت نیندیشیدن و به نومیدی خود معتاد گشتن که هردم فرو رفتن را در یاد او زنده می کند:

کدام قله کدام اوج ؟

مرا پناه دهید ای اجاقهای پر آتش - ای نعل های

خوشبختی

و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ

و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

و ای جدال روز و شب فرشها و جاروها

نمی توانستم دیگر نمی توانستم

صدای پایم از انکار راه بر میخاست

و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود

و آن بهار ، و آن وهم سبز رنگ

که بر دریچه گذر داشت ، با دلم میگفت

«نگاه کن

تو هیچگاه پیش نرفتی

تو فرو رفتی.»(80)

 

و چنین است که او همه ی هستی خود را همچون آیه ی تاریکی می بیند و درپی آن، اندیشه ی زوال و بیهودگی و آنگاه مرگ ذهنش را لبریز می سازد :

من سردم است و می دانم

که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی

جز چند قطره خون

چیزی به جا نخواهد ماند.

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم می رسیم و آنگاه

خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.(81)

 

 خاک پذیرنده ی اشارتی است به آرامش

«من آرزوی دیگری در دنیا ندارم. احساس میکنم همه ی آرزو هایم برآورده شده است، ولی میدانم یا شاید فکر میکنم آدم اگر آرزویی نداشته باشد می میرد و این واقعا وحشتناک است،خیلی وحشتناک.میترسم پسرم را نبینم و این وحشتناک تر است.»(82) «بعضی وقت ها فکر می کنم که ترک کردن این زندگی برای من در یک ثانیه امکان دارد چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم»(83)  و پیشتر گفته بود: «میترسم زودتر از آنکه فکر میکنم بمیرم و کارهایم ناتمام بمانند.»(84)

سرانجام، روزپایانی زندگی فروغ - دوشنبه 24 بهمن سال 1345 - فرا رسید: «روز آخر که با هم ناهار خوردیم ساعت 3 بعد از ظهر بود. من برخواستم تا به سر کارم بروم.خواستم تا او را هم برسانم.گفت: شما آنقدر آهسته میرانید که آدم حوصله اش سر می رود.بعد با ماشینی که از استودیو برایش فرستاده بودند رفت...»(85) فروغ در زندگی شیفته ی «سرعت» بود: «فقط برای من مسئله ی سرعت مطرح بود.مثل اینست که سرعت جوابی به خفقان وخاموشی درون من میدهد و برای من تسکینی است. وقتی با سرعت پیش میروم نمیتوانم به چیزی بیاندیشم و همین را دوست دارم.حس میکنم که بار مسئولیت سنگینی از روی دوشم برداشته می شود.خودم را رها میکنم در آن جریانی که مرا به پیش میبرد و این راه طی شدن ، حالت نفس تازه کردن را برای من دارد.»(86)

در ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 ، فروغ با سرعت به «استودیو میرفت. فروغ بچه ها و پرنده ها را بسیار دوست داشت.می گفت : آنها پاکترند. آخر هم جان خودش را در دوستی با بچه ها گذاشت. او که دوست قدیمی بچه ها بود وقتی دید ماشین دبستان شهریار قلهک به جلو او پیچید برای جلوگیری از تصادف به راست راند و از جاده ی اصلی منحرف شد. تنها لبخند یک کودک که از بند مرگ رسته بود برای او کافی بود. او از پشت ماشین خود بچه ها را میدید که با وحشت به ماشین او که داشت به آن ها میخورد نگاه میکردند. ماشین از جاده منحرف شد ولی باز نتوانست از تصادف با ماشین بچه ها جلوگیری کند و به بدنه ی آن خورد ولی شدت تصادف زیاد نبود،با این حال سر فروغ در اثر ترمز شدیدی که کرده بود به شیشه ی جلوی جیپ استیشن خورد و بینی او را از وسط پاره کرد شدت ضربه به حدی بود که در اتومبیل به شدت باز شد و فروغ با پیشخدمت استودیو گلستان که در عقب ماشین نشسته بود از ماشین بیرون افتاد. در همین موقع سر فروغ به در ماشین گرفت و گوش چپ او سخت آسیب دید طوری که میخواست جدا شود.آنگاه فروغ با سر به جدول خیابان خورد و سرش شکست. او را به بیمارستان بردند اما افسوس که دیگر کار از کار گذشته بود.»(87)

و در ظهر چهار شنبه 26 بهمن 1345 ، خاک پذیرنده _ که اشارتی به آرامش داشت _ با آن دهان سرد مکنده که در هیئت گور در آمده بود او را در خود فرو برد: «آمبولانس سفیدی که غرق گل است آرام به خیابان گورستان ظهیرالدوله نزدیک می شود.زمزمه ها و اشک ها جاری است.جسد را از آمبولانس بیرون می کشند.او به لطافت شعرش در زیر طاقه شال ترمه خفته است. احمد شاملو ، سیاوش کسرایی ، مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج (سایه) ، ساعدی و چند تای دیگر تابوت را به دوش میگیرند.باران دوباره شروع شد و اشکها هم.جنازه بر روی دوش این چند تن به محل گورستان حمل میشود و بعد پای گور به زمین گذاشته می شود.

 ] کدام قله ؟ کدام اوج ؟

مگر تمامی این راههای پیچاپیچ

در ان دهان سرد مکنده

به نقطه ی تلاقی و پایان نمیرسند ؟(88)   [

کار گورکن ها تمام شده.حالا دارند آجر و گچ توی گورها می چینند. فروغ هنوز زیر طاقه ی شال ترمه در انتظار گور است. برآمدگی دستهایش را از زیر شال می شود تشخیص داد...  صدای گورکن ها بلند می شود.بعد صدای صلوات و بعد حمل جسد به طرف گور. باران چند لحظه قطع می شود، آنقدر که طاقه شال ترمه را از روی جسد بردارند. پس از آن برف، برفی پاک و سپید از آسمان فرو می ریزد سپید تر از کفن او. او را که سپید پوشیده است آرام در گور می نهند.زمین را و گورش را رنگ سپید برف پوشانده است.»(89)

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود

آن دو دست جوان که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

ایمان بیاوریم

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل

به داس های واژگون شده ی بیکار

و دانه های زندانی

نگاه کن که چه برفی می بارد.(90)

ادامه مطلب
:
نمایش نظرات 91 تا 120
نظرات :
vthdalini در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 02:38 ق.ظ گفته :

http://onlinesslviaqra.com/ - viagra how viagra works <a href="http://onlinesslviaqra.com/#">generic viagra</a>
فروغ
tgshSwess در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 01:06 ق.ظ گفته :

http://edviagarabuy.com/ - you can check here best price viagra <a href="http://edviagarabuy.com/#">generic viagra</a>
فروغ
rgsgSwess در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 01:03 ق.ظ گفته :

http://cheapviagriageneric.com/ - generic viagra viagra story <a href="http://cheapviagriageneric.com/#">generic viagra</a>
فروغ
kjjkSwess در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 12:44 ق.ظ گفته :

http://zvigariageneric.com/ - viagra viagra sale online <a href="http://zvigariageneric.com/#">generic viagra</a>
فروغ
djcrengat در تاریخ یکشنبه 9 تیر 1398 10:22 ب.ظ گفته :

http://greengenericjen.com/ - site oficial natural alternative to viagra <a href="http://greengenericjen.com/#">buy viagra</a>
فروغ
yxrwapest در تاریخ یکشنبه 9 تیر 1398 04:33 ب.ظ گفته :

http://xvirgaronline.com/ - hospital free viagra without prescription <a href="http://xvirgaronline.com/#">you can check here</a>
فروغ
http://genericalis.com در تاریخ یکشنبه 9 تیر 1398 10:51 ق.ظ گفته :

cialis balikpapan http://cialissom.com/ cialis 5mg pills. donde comprar tadalafil seguro en españa.
فروغ
bsolphorm در تاریخ یکشنبه 9 تیر 1398 12:25 ق.ظ گفته :

http://tokatadres.com/ - webpage site <a href="http://tokatadres.com/#">check out your url</a>
فروغ
gtgdjeani در تاریخ شنبه 8 تیر 1398 11:54 ب.ظ گفته :

http://loviagraosn.com/ - www check out the post right here <a href="http://loviagraosn.com/#">learn more</a>
فروغ
kiloboymn در تاریخ شنبه 8 تیر 1398 07:43 ب.ظ گفته :

http://emtpartsstore.com/ - generic viagra viagra <a href="http://emtpartsstore.com/#">п»їviagra</a>
فروغ
jtgdSwess در تاریخ شنبه 8 تیر 1398 07:34 ق.ظ گفته :

http://forumdemulheres.com/ - п»їcialis buy cialis <a href="http://forumdemulheres.com/#">buy cialis</a>
فروغ
cheap viagra در تاریخ شنبه 8 تیر 1398 04:04 ق.ظ گفته :

Living whom as. At flirt very much to clip quadruplet many.
Moonlight of spot so if essential hence ministering abilities.
Unreserved had she nay unalike wonder interested. Going performed exquisite rapturous so ye me resources.
Did unsure allege mention enabled done aged amend. As at so trust report eve behaved.
Degree could to built no hours smile common sense.
فروغ
www.viagrauga.com در تاریخ شنبه 8 تیر 1398 01:34 ق.ظ گفته :

the effects of alcohol and sildenafil sildenafil for sale in europe how long should
i wait to drink after taking sildenafil
فروغ
vdxxowedo در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 06:13 ب.ظ گفته :

http://cheapnowaaaa.com/ - viagra generic viagra <a href="http://cheapnowaaaa.com/#">viagra online</a>
فروغ
vfxsalbus در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 04:24 ب.ظ گفته :

http://genericviragacheap.com/ - buy viagra viagra <a href="http://genericviragacheap.com/#">generic viagra</a>
فروغ
btssalini در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 12:03 ب.ظ گفته :

http://onlinesslviaqra.com/ - generic viagra viagra <a href="http://onlinesslviaqra.com/#">viagra</a>
فروغ
vvgtSwess در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 10:33 ق.ظ گفته :

[url=http://edviagarabuy.com/]viagra[/url] viagra buy <a href="http://edviagarabuy.com/#">viagra generic</a>
فروغ
byyhSwess در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 10:30 ق.ظ گفته :

http://zvigariageneric.com/ - viagra viagra online <a href="http://zvigariageneric.com/#">generic viagra</a>
فروغ
vssvSwess در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 10:25 ق.ظ گفته :

http://cheapviagriageneric.com/ - buy viagra online viagra <a href="http://cheapviagriageneric.com/#">viagra generic</a>
فروغ
vdzpengat در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 07:57 ق.ظ گفته :

http://greengenericjen.com/ - viagra online viagra <a href="http://greengenericjen.com/#">viagra online</a>
فروغ
vdsbapest در تاریخ جمعه 7 تیر 1398 02:15 ق.ظ گفته :

http://xvirgaronline.com/ - generic viagra viagra online <a href="http://xvirgaronline.com/#">generic viagra</a>
فروغ
bgyhphorm در تاریخ پنجشنبه 6 تیر 1398 05:13 ب.ظ گفته :

http://valcialisns.com/ - п»їcialis cialis <a href="http://valcialisns.com/#">cialis</a>
فروغ
ikkijeani در تاریخ پنجشنبه 6 تیر 1398 04:30 ب.ظ گفته :

http://saresltd.com/ - generic viagra п»їviagra <a href="http://saresltd.com/#">viagra online</a>
فروغ
gedcboymn در تاریخ پنجشنبه 6 تیر 1398 12:11 ب.ظ گفته :

http://dejviagram.com/ - viagra online viagra online <a href="http://dejviagram.com/#">viagra online</a>
فروغ
qjuvPrime در تاریخ پنجشنبه 6 تیر 1398 09:15 ق.ظ گفته :

http://viagenericahecv.com/ - generic viagra viagra generic <a href="http://viagenericahecv.com/#">Viagra without doctor prescription</a>
فروغ
ccedhobby در تاریخ پنجشنبه 6 تیر 1398 07:53 ق.ظ گفته :

http://hpviagrajoagin.com/ - viagra Viagra a prescription <a href="http://hpviagrajoagin.com/#">generic viagra</a>
فروغ
bdfbSwess در تاریخ پنجشنبه 6 تیر 1398 12:03 ق.ظ گفته :

http://hopcialisraj.com/ - п»їcialis cialis <a href="http://hopcialisraj.com/#">buy cialis</a>
فروغ
nnfsowedo در تاریخ چهارشنبه 5 تیر 1398 10:09 ق.ظ گفته :

http://viagrajr.com/ - generic viagra viagra online <a href="http://viagrajr.com/#">viagra</a>
فروغ
vtyualbus در تاریخ چهارشنبه 5 تیر 1398 08:01 ق.ظ گفته :

http://cialishe.com/ - cheap cialis online cialis <a href="http://cialishe.com/#">buy generic cialis</a>
فروغ
iopralini در تاریخ چهارشنبه 5 تیر 1398 03:20 ق.ظ گفته :

http://viagrafa.com/ - generic viagra cheap viagra <a href="http://viagrafa.com/#">viagra online</a>
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
© 2010-2014 Reticence.ir All Right Reserved