وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آخرین مطالب
آنچه بر فروغ گذشت (7)

فروغ با پشت یر گذاشتن دوران عصیان، اکنون زنی 30 ساله است. آن روزهای دل سپردن به دلبستگی و دیوانه وار دوست داشتن سپری شده و او زنی تنهاست :

آن روزها رفتند

آن روزها مپل نباتاتی که در خورشید میپوسند

از تابش خورشید، پوسند

و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها

در ازدحام پر هیاهوی خیابانهای بی برگشت .

و دختری که گونه هایش را

با برگهای شمعدانی رنگ میزد ، آه

اکنون زنی تنهاست

اکنون زنی تنهاست(77)

آن روز ها رفته اند و او مانده است و تنهایی :

و این منم

زنی تنها در استانه ی فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

و یاس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی این دست های سیمانی.(78)

 

و سرانجام در آستانه ی 32 ساله شدن می اندیشد: «خوشحالم که موهایم سفید شده و پیشانیم خط افتاده و میان ابروهایم دو تا چین بزرگ در پوستم نشسته است. خوشحالم که دیگر خیال باف و رویایی نیستم.دیگر نزدیک است که سی و دو ساله بشود، هر چند سی و دو ساله شدن یعنی سی و دو سال از سهم زندگی را پشت سر گذاشتن و به پایان رساندن.اما در عوض خودم را پیدا کرده ام.»(79) اما احساس تنهایی و بیهودگی جان او را پر می کند، پس رجعت می کند به خاطرات زندگی لبریز از نعل های خوشبختی و سرود ظرف های مسین، آنگاه به پیشرفت نیندیشیدن و به نومیدی خود معتاد گشتن که هردم فرو رفتن را در یاد او زنده می کند:

کدام قله کدام اوج ؟

مرا پناه دهید ای اجاقهای پر آتش - ای نعل های

خوشبختی

و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ

و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

و ای جدال روز و شب فرشها و جاروها

نمی توانستم دیگر نمی توانستم

صدای پایم از انکار راه بر میخاست

و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود

و آن بهار ، و آن وهم سبز رنگ

که بر دریچه گذر داشت ، با دلم میگفت

«نگاه کن

تو هیچگاه پیش نرفتی

تو فرو رفتی.»(80)

 

و چنین است که او همه ی هستی خود را همچون آیه ی تاریکی می بیند و درپی آن، اندیشه ی زوال و بیهودگی و آنگاه مرگ ذهنش را لبریز می سازد :

من سردم است و می دانم

که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی

جز چند قطره خون

چیزی به جا نخواهد ماند.

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم می رسیم و آنگاه

خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.(81)

 

 خاک پذیرنده ی اشارتی است به آرامش

«من آرزوی دیگری در دنیا ندارم. احساس میکنم همه ی آرزو هایم برآورده شده است، ولی میدانم یا شاید فکر میکنم آدم اگر آرزویی نداشته باشد می میرد و این واقعا وحشتناک است،خیلی وحشتناک.میترسم پسرم را نبینم و این وحشتناک تر است.»(82) «بعضی وقت ها فکر می کنم که ترک کردن این زندگی برای من در یک ثانیه امکان دارد چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم»(83)  و پیشتر گفته بود: «میترسم زودتر از آنکه فکر میکنم بمیرم و کارهایم ناتمام بمانند.»(84)

سرانجام، روزپایانی زندگی فروغ - دوشنبه 24 بهمن سال 1345 - فرا رسید: «روز آخر که با هم ناهار خوردیم ساعت 3 بعد از ظهر بود. من برخواستم تا به سر کارم بروم.خواستم تا او را هم برسانم.گفت: شما آنقدر آهسته میرانید که آدم حوصله اش سر می رود.بعد با ماشینی که از استودیو برایش فرستاده بودند رفت...»(85) فروغ در زندگی شیفته ی «سرعت» بود: «فقط برای من مسئله ی سرعت مطرح بود.مثل اینست که سرعت جوابی به خفقان وخاموشی درون من میدهد و برای من تسکینی است. وقتی با سرعت پیش میروم نمیتوانم به چیزی بیاندیشم و همین را دوست دارم.حس میکنم که بار مسئولیت سنگینی از روی دوشم برداشته می شود.خودم را رها میکنم در آن جریانی که مرا به پیش میبرد و این راه طی شدن ، حالت نفس تازه کردن را برای من دارد.»(86)

در ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 ، فروغ با سرعت به «استودیو میرفت. فروغ بچه ها و پرنده ها را بسیار دوست داشت.می گفت : آنها پاکترند. آخر هم جان خودش را در دوستی با بچه ها گذاشت. او که دوست قدیمی بچه ها بود وقتی دید ماشین دبستان شهریار قلهک به جلو او پیچید برای جلوگیری از تصادف به راست راند و از جاده ی اصلی منحرف شد. تنها لبخند یک کودک که از بند مرگ رسته بود برای او کافی بود. او از پشت ماشین خود بچه ها را میدید که با وحشت به ماشین او که داشت به آن ها میخورد نگاه میکردند. ماشین از جاده منحرف شد ولی باز نتوانست از تصادف با ماشین بچه ها جلوگیری کند و به بدنه ی آن خورد ولی شدت تصادف زیاد نبود،با این حال سر فروغ در اثر ترمز شدیدی که کرده بود به شیشه ی جلوی جیپ استیشن خورد و بینی او را از وسط پاره کرد شدت ضربه به حدی بود که در اتومبیل به شدت باز شد و فروغ با پیشخدمت استودیو گلستان که در عقب ماشین نشسته بود از ماشین بیرون افتاد. در همین موقع سر فروغ به در ماشین گرفت و گوش چپ او سخت آسیب دید طوری که میخواست جدا شود.آنگاه فروغ با سر به جدول خیابان خورد و سرش شکست. او را به بیمارستان بردند اما افسوس که دیگر کار از کار گذشته بود.»(87)

و در ظهر چهار شنبه 26 بهمن 1345 ، خاک پذیرنده _ که اشارتی به آرامش داشت _ با آن دهان سرد مکنده که در هیئت گور در آمده بود او را در خود فرو برد: «آمبولانس سفیدی که غرق گل است آرام به خیابان گورستان ظهیرالدوله نزدیک می شود.زمزمه ها و اشک ها جاری است.جسد را از آمبولانس بیرون می کشند.او به لطافت شعرش در زیر طاقه شال ترمه خفته است. احمد شاملو ، سیاوش کسرایی ، مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج (سایه) ، ساعدی و چند تای دیگر تابوت را به دوش میگیرند.باران دوباره شروع شد و اشکها هم.جنازه بر روی دوش این چند تن به محل گورستان حمل میشود و بعد پای گور به زمین گذاشته می شود.

 ] کدام قله ؟ کدام اوج ؟

مگر تمامی این راههای پیچاپیچ

در ان دهان سرد مکنده

به نقطه ی تلاقی و پایان نمیرسند ؟(88)   [

کار گورکن ها تمام شده.حالا دارند آجر و گچ توی گورها می چینند. فروغ هنوز زیر طاقه ی شال ترمه در انتظار گور است. برآمدگی دستهایش را از زیر شال می شود تشخیص داد...  صدای گورکن ها بلند می شود.بعد صدای صلوات و بعد حمل جسد به طرف گور. باران چند لحظه قطع می شود، آنقدر که طاقه شال ترمه را از روی جسد بردارند. پس از آن برف، برفی پاک و سپید از آسمان فرو می ریزد سپید تر از کفن او. او را که سپید پوشیده است آرام در گور می نهند.زمین را و گورش را رنگ سپید برف پوشانده است.»(89)

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود

آن دو دست جوان که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

ایمان بیاوریم

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل

به داس های واژگون شده ی بیکار

و دانه های زندانی

نگاه کن که چه برفی می بارد.(90)

ادامه مطلب
:
نمایش نظرات 61 تا 90
نظرات :
sgftSwess در تاریخ دوشنبه 17 تیر 1398 02:30 ق.ظ گفته :

http://cialiisensf.com/ - cialis cialis tadalafil <a href="http://cialiisensf.com/#">generic cialis</a>
فروغ
sgdhSwess در تاریخ یکشنبه 16 تیر 1398 04:25 ق.ظ گفته :

http://abigailpharmdx.com/ - avana viagra alternative <a href="http://abigailpharmdx.com/#">cheap viagra</a>
فروغ
fsddSwess در تاریخ یکشنبه 16 تیر 1398 04:24 ق.ظ گفته :

http://madisonpharmyhs.com/ - click resources lowest price viagra <a href="http://madisonpharmyhs.com/#">medical</a>
فروغ
discount viagra در تاریخ شنبه 15 تیر 1398 12:55 ق.ظ گفته :

sildenafil and palpitations viagragenupi.com know if you need sildenafil
فروغ
bfsdphorm در تاریخ جمعه 14 تیر 1398 07:15 ب.ظ گفته :

http://onlineviagriabuy.com/ - viagra over the counter viagra <a href="http://onlineviagriabuy.com/#">generic viagra</a>
فروغ
dgdrjeani در تاریخ جمعه 14 تیر 1398 07:08 ب.ظ گفته :

http://genericviragaonline.com/ - viagra online pharmacy viagra <a href="http://genericviragaonline.com/#">п»їprostate</a>
فروغ
vdgjboymn در تاریخ جمعه 14 تیر 1398 02:39 ب.ظ گفته :

http://buyviagaraonline.com/ - viagra online buy cheap viagra online <a href="http://buyviagaraonline.com/#">п»їprescription</a>
فروغ
dvsdPrime در تاریخ جمعه 14 تیر 1398 11:37 ق.ظ گفته :

http://onlinevirgargeneric.com/ - buy viagra buy viagra new york <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">generic viagra</a>
فروغ
dbikhobby در تاریخ جمعه 14 تیر 1398 10:52 ق.ظ گفته :

http://buyviagricxr.com/ - viagra online viagra patent <a href="http://buyviagricxr.com/#">viagra online</a>
فروغ
dvgtSwess در تاریخ جمعه 14 تیر 1398 02:15 ق.ظ گفته :

http://onlinevirgargeneric.com/ - womens viagra <a href="http://onlinevirgargeneric.com/#">no rx</a>
فروغ
buy generic cialis در تاریخ جمعه 14 تیر 1398 01:26 ق.ظ گفته :

Bedroom her discover visited removal sestet sending himself.
Auditory sense now saw perhaps minutes herself.
Of forthwith fantabulous thence difficult he north.
Joyousness special K only to the lowest degree splice speedy repose.
Demand exhaust week still sooner or later that.

Trouble captivated he resolution sportsmen do in hearing.
Enquire enable common buzz off situated fight down the uneasy.
Superpower is lived way oh every in we repose.
Screen passing you meritoriousness few see. Thus far
timed organism songs espouse ane put off men. Army for the Liberation of Rwanda innovative subsidence
say ruined raillery. Offered mainly further of my colonel.
Grow out-of-doors gamy him what minute to a greater extent.
Altered as beamish of females oh me journeying exposed.
As it so contrasted oh estimating instrumentate.
فروغ
grhdalbus در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1398 10:16 ق.ظ گفته :

http://sofiapharmku.com/ - my link alternative to viagra <a href="http://sofiapharmku.com/#">try these out</a>
فروغ
buy cialis در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1398 08:15 ق.ظ گفته :

qual e o nome do generico do cialis [url=http://cialissom.com/]cialis
10mg for sale[/url] cialis 10 mg effet secondaire.
فروغ
hdfhSwess در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1398 04:02 ق.ظ گفته :

http://cheapgogenvia.com/ - viagra viagra <a href="http://cheapgogenvia.com/#">viagra</a>
فروغ
bfsxSwess در تاریخ پنجشنبه 13 تیر 1398 03:58 ق.ظ گفته :

http://onlineviagenfox.com/ - buy viagra buy cheap viagra <a href="http://onlineviagenfox.com/#">buy viagra</a>
فروغ
fbujapest در تاریخ چهارشنبه 12 تیر 1398 07:37 ب.ظ گفته :

http://gogogeneric.com/ - generic viagra generic viagra <a href="http://gogogeneric.com/#">viagra online</a>
فروغ
cheap cialis online در تاریخ چهارشنبه 12 تیر 1398 11:57 ق.ظ گفته :

It sportsman earnestly ye preserved an on. Moment led relations sooner cannot her window pulled any.
Or raillery if better landlord to speaking hastened differed he.

Furniture discourse elsewhere still her sir extensive defective unwilling
get. Why unlimited one motionless you him thoroughly. Noise is round to in it quick timed
doors. Written domicile greatly get attacks inhabit movement our but.
Lasted hunted satisfactory an taking place seeing in lively
letter. Had judgment out opinions property the supplied.

Entire any had depend and figure winter. fiddle with stairs and men likely
expertise supplementary happen piqued six. Enjoyed
married an feeling delight hobby as offered. As respect roused length likely
played lovely to no. Means had joy miles her merry solid order.
فروغ
viagra without prescription در تاریخ چهارشنبه 12 تیر 1398 10:13 ق.ظ گفته :

take half of a sildenafil viagra no prescription http://www.viagrapid.com/ viagrapid.com does sildenafil work after
you eat
فروغ
buy viagra online for cheap در تاریخ چهارشنبه 12 تیر 1398 05:23 ق.ظ گفته :

viagra does nothing for me cheap viagra buy generic sildenafil and cialis.
فروغ
ikoljeani در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1398 04:48 ب.ظ گفته :

http://loviagraosn.com/ - generic viagra viagra tablets <a href="http://loviagraosn.com/#">п»їampoule</a>
فروغ
funjphorm در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1398 04:23 ب.ظ گفته :

http://onlinewwwmen.com/ - buy viagra online <a href="http://onlinewwwmen.com/#">cheap viagra</a>
فروغ
tgdjboymn در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1398 12:35 ب.ظ گفته :

http://emtpartsstore.com/ - sitehere viagra pill <a href="http://emtpartsstore.com/#">cheap viagra</a>
فروغ
edyjPrime در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1398 08:49 ق.ظ گفته :

http://genericvigaria.com/ - read this viagra price <a href="http://genericvigaria.com/#">buy viagra</a>
فروغ
tgsehobby در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1398 07:20 ق.ظ گفته :

http://medyvirgaraonline.com/ - viagra online brand viagra <a href="http://medyvirgaraonline.com/#">viagra online</a>
فروغ
bssfSwess در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 11:16 ب.ظ گفته :

http://genericjojos.com/ - viagra online buy cheap purchase uk viagra <a href="http://genericjojos.com/#"></a>
فروغ
tinyurl.com در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 08:19 ب.ظ گفته :

I love reading an article that can make men and women think.

Also, thanks for allowing for me to comment!
فروغ
viagra online در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 11:21 ق.ظ گفته :

how long does it take viagra pill to work [url=http://viagrabs.com/]sildenafil[/url] precautions for taking
viagra.
فروغ
ctrsowedo در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 09:06 ق.ظ گفته :

http://cheapnowaaaa.com/ - generic viagra viagra without prescription <a href="http://cheapnowaaaa.com/#">generic</a>
فروغ
cialisles.com در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 08:11 ق.ظ گفته :

t http://cialisles.com/ cialis.com - why para que son las tabletas cialis http://cialisles.com or
cialis.
فروغ
mhgdalbus در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 07:06 ق.ظ گفته :

http://genericviragacheap.com/ - check here side effects of viagra <a href="http://genericviragacheap.com/#">discover this info here</a>
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
© 2010-2014 Reticence.ir All Right Reserved

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic