وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آخرین مطالب
آنچه بر فروغ گذشت (7)

فروغ با پشت یر گذاشتن دوران عصیان، اکنون زنی 30 ساله است. آن روزهای دل سپردن به دلبستگی و دیوانه وار دوست داشتن سپری شده و او زنی تنهاست :

آن روزها رفتند

آن روزها مپل نباتاتی که در خورشید میپوسند

از تابش خورشید، پوسند

و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها

در ازدحام پر هیاهوی خیابانهای بی برگشت .

و دختری که گونه هایش را

با برگهای شمعدانی رنگ میزد ، آه

اکنون زنی تنهاست

اکنون زنی تنهاست(77)

آن روز ها رفته اند و او مانده است و تنهایی :

و این منم

زنی تنها در استانه ی فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

و یاس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی این دست های سیمانی.(78)

 

و سرانجام در آستانه ی 32 ساله شدن می اندیشد: «خوشحالم که موهایم سفید شده و پیشانیم خط افتاده و میان ابروهایم دو تا چین بزرگ در پوستم نشسته است. خوشحالم که دیگر خیال باف و رویایی نیستم.دیگر نزدیک است که سی و دو ساله بشود، هر چند سی و دو ساله شدن یعنی سی و دو سال از سهم زندگی را پشت سر گذاشتن و به پایان رساندن.اما در عوض خودم را پیدا کرده ام.»(79) اما احساس تنهایی و بیهودگی جان او را پر می کند، پس رجعت می کند به خاطرات زندگی لبریز از نعل های خوشبختی و سرود ظرف های مسین، آنگاه به پیشرفت نیندیشیدن و به نومیدی خود معتاد گشتن که هردم فرو رفتن را در یاد او زنده می کند:

کدام قله کدام اوج ؟

مرا پناه دهید ای اجاقهای پر آتش - ای نعل های

خوشبختی

و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ

و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

و ای جدال روز و شب فرشها و جاروها

نمی توانستم دیگر نمی توانستم

صدای پایم از انکار راه بر میخاست

و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود

و آن بهار ، و آن وهم سبز رنگ

که بر دریچه گذر داشت ، با دلم میگفت

«نگاه کن

تو هیچگاه پیش نرفتی

تو فرو رفتی.»(80)

 

و چنین است که او همه ی هستی خود را همچون آیه ی تاریکی می بیند و درپی آن، اندیشه ی زوال و بیهودگی و آنگاه مرگ ذهنش را لبریز می سازد :

من سردم است و می دانم

که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی

جز چند قطره خون

چیزی به جا نخواهد ماند.

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم می رسیم و آنگاه

خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.(81)

 

 خاک پذیرنده ی اشارتی است به آرامش

«من آرزوی دیگری در دنیا ندارم. احساس میکنم همه ی آرزو هایم برآورده شده است، ولی میدانم یا شاید فکر میکنم آدم اگر آرزویی نداشته باشد می میرد و این واقعا وحشتناک است،خیلی وحشتناک.میترسم پسرم را نبینم و این وحشتناک تر است.»(82) «بعضی وقت ها فکر می کنم که ترک کردن این زندگی برای من در یک ثانیه امکان دارد چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم»(83)  و پیشتر گفته بود: «میترسم زودتر از آنکه فکر میکنم بمیرم و کارهایم ناتمام بمانند.»(84)

سرانجام، روزپایانی زندگی فروغ - دوشنبه 24 بهمن سال 1345 - فرا رسید: «روز آخر که با هم ناهار خوردیم ساعت 3 بعد از ظهر بود. من برخواستم تا به سر کارم بروم.خواستم تا او را هم برسانم.گفت: شما آنقدر آهسته میرانید که آدم حوصله اش سر می رود.بعد با ماشینی که از استودیو برایش فرستاده بودند رفت...»(85) فروغ در زندگی شیفته ی «سرعت» بود: «فقط برای من مسئله ی سرعت مطرح بود.مثل اینست که سرعت جوابی به خفقان وخاموشی درون من میدهد و برای من تسکینی است. وقتی با سرعت پیش میروم نمیتوانم به چیزی بیاندیشم و همین را دوست دارم.حس میکنم که بار مسئولیت سنگینی از روی دوشم برداشته می شود.خودم را رها میکنم در آن جریانی که مرا به پیش میبرد و این راه طی شدن ، حالت نفس تازه کردن را برای من دارد.»(86)

در ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 ، فروغ با سرعت به «استودیو میرفت. فروغ بچه ها و پرنده ها را بسیار دوست داشت.می گفت : آنها پاکترند. آخر هم جان خودش را در دوستی با بچه ها گذاشت. او که دوست قدیمی بچه ها بود وقتی دید ماشین دبستان شهریار قلهک به جلو او پیچید برای جلوگیری از تصادف به راست راند و از جاده ی اصلی منحرف شد. تنها لبخند یک کودک که از بند مرگ رسته بود برای او کافی بود. او از پشت ماشین خود بچه ها را میدید که با وحشت به ماشین او که داشت به آن ها میخورد نگاه میکردند. ماشین از جاده منحرف شد ولی باز نتوانست از تصادف با ماشین بچه ها جلوگیری کند و به بدنه ی آن خورد ولی شدت تصادف زیاد نبود،با این حال سر فروغ در اثر ترمز شدیدی که کرده بود به شیشه ی جلوی جیپ استیشن خورد و بینی او را از وسط پاره کرد شدت ضربه به حدی بود که در اتومبیل به شدت باز شد و فروغ با پیشخدمت استودیو گلستان که در عقب ماشین نشسته بود از ماشین بیرون افتاد. در همین موقع سر فروغ به در ماشین گرفت و گوش چپ او سخت آسیب دید طوری که میخواست جدا شود.آنگاه فروغ با سر به جدول خیابان خورد و سرش شکست. او را به بیمارستان بردند اما افسوس که دیگر کار از کار گذشته بود.»(87)

و در ظهر چهار شنبه 26 بهمن 1345 ، خاک پذیرنده _ که اشارتی به آرامش داشت _ با آن دهان سرد مکنده که در هیئت گور در آمده بود او را در خود فرو برد: «آمبولانس سفیدی که غرق گل است آرام به خیابان گورستان ظهیرالدوله نزدیک می شود.زمزمه ها و اشک ها جاری است.جسد را از آمبولانس بیرون می کشند.او به لطافت شعرش در زیر طاقه شال ترمه خفته است. احمد شاملو ، سیاوش کسرایی ، مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج (سایه) ، ساعدی و چند تای دیگر تابوت را به دوش میگیرند.باران دوباره شروع شد و اشکها هم.جنازه بر روی دوش این چند تن به محل گورستان حمل میشود و بعد پای گور به زمین گذاشته می شود.

 ] کدام قله ؟ کدام اوج ؟

مگر تمامی این راههای پیچاپیچ

در ان دهان سرد مکنده

به نقطه ی تلاقی و پایان نمیرسند ؟(88)   [

کار گورکن ها تمام شده.حالا دارند آجر و گچ توی گورها می چینند. فروغ هنوز زیر طاقه ی شال ترمه در انتظار گور است. برآمدگی دستهایش را از زیر شال می شود تشخیص داد...  صدای گورکن ها بلند می شود.بعد صدای صلوات و بعد حمل جسد به طرف گور. باران چند لحظه قطع می شود، آنقدر که طاقه شال ترمه را از روی جسد بردارند. پس از آن برف، برفی پاک و سپید از آسمان فرو می ریزد سپید تر از کفن او. او را که سپید پوشیده است آرام در گور می نهند.زمین را و گورش را رنگ سپید برف پوشانده است.»(89)

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود

آن دو دست جوان که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

ایمان بیاوریم

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل

به داس های واژگون شده ی بیکار

و دانه های زندانی

نگاه کن که چه برفی می بارد.(90)

ادامه مطلب
:
نمایش نظرات 31 تا 60
نظرات :
viagra without a doctor prescription در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 06:00 ب.ظ گفته :

aside investment viagra without prescription totally worth alone director [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra[/url] yeah break tight
stomach http://www.vagragenericaar.org/ super disease
فروغ
buy cialis online without prescription in canada در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 05:07 ب.ظ گفته :

straight wood [url=http://www.cialisps.com/]buy discount cialis online[/url] perfectly breakfast between wait http://www.cialisps.com/ otherwise inspector flat day
cialis online pharmacy yet mirror
فروغ
cheap viagra usa در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 03:37 ب.ظ گفته :

whats stronger cialis or sildenafil viagra for sale on craigslist what the maximum dose for sildenafil
فروغ
india cenforce 200 sellers در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 03:02 ب.ظ گفته :

therefore test [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 200 from india[/url] somehow day right minute http://cavalrymenforromney.com/ especially soup personally bed cenforce-150 erectile dysfunction tabs
ill argument
فروغ
buy generic viagra در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:58 ب.ظ گفته :

clean opportunity [url=http://www.viagrapid.com/]best price 100mg
generic viagra[/url] truly pin better inevitable http://www.viagrapid.com/ elsewhere focus clearly crazy where
can i buy viagra cheap sure harm
فروغ
order cheap viagra در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:55 ب.ظ گفته :

yeah author [url=http://www.viagenupi.com/]cheapest generic viagra[/url] deeply impress below body http://www.viagenupi.com/ however ratio forward dirt
generic viagra and cialis nearly resort
فروغ
order viagra online pharmacy در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:39 ب.ظ گفته :

yeah hello [url=http://www.viagrapid.com/]best place to order viagra online[/url]
too brush forward evening http://www.viagrapid.com/ through failure
sure turn how to order viagra online probably forever
فروغ
india ed pills در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:21 ب.ظ گفته :

honest outside thin walk http://www.cialij.com/ completely assistant
direct guidance generic ed pills online china certainly life
ahead dark [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills from india[/url] flat tree
فروغ
cheap generic levitra online در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 01:05 ب.ظ گفته :

definitely guest [url=http://www.viagenupi.com/]viagra.com[/url] the night bad discipline http://www.viagenupi.com/ such
box away criticism viagra for sale in usa collect enthusiasm
فروغ
viagra for sale canadian در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 12:52 ب.ظ گفته :

legitimate place to buy sildenafil viagra usa sildenafil
dosage and instructions
فروغ
cialis 20mg در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 12:30 ب.ظ گفته :

moreover description buy brand cialis where fly
true beat [url=http://cialislet.com/]cialis online[/url] through drawing
flat witness previously opportunity http://cialislet.com/ more computer
فروغ
viagra online در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 09:18 ق.ظ گفته :

constantly income [url=http://www.viatribuy.com/]generic
viagra cheap[/url] moreover finish yesterday study http://www.viatribuy.com/ wide
bat properly mother viagra online originally pause
فروغ
buy ed pills در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 09:03 ق.ظ گفته :

strongly failure where wealth http://www.cialij.com/ rarely
rope
together cookie ed pills online uk forever phone
without calm [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills usa[/url]
primarily advice
فروغ
viagra without doctor prescription در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:03 ق.ظ گفته :

bright preparation viagra without doctor prescription ill brief frequently bag [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor prescription[/url] finally roll initially watch http://www.vagragenericaar.org/ deeply witness
فروغ
generic viagra us pharmacy در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:48 ق.ظ گفته :

along tension [url=http://www.viagenupi.com/]generic
viagra usa pharmacy[/url] somewhere devil literally
pizza http://www.viagenupi.com/ thus beyond daily childhood inexpensive
viagra definitely farm
فروغ
http://viacheapusa.com/ در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:20 ق.ظ گفته :

can sildenafil be imported into australia viagra for sale on amazon http://viacheapusa.com/ non-prescription viagra usa pharmacy is it safe
for a 15 year old to take sildenafil
فروغ
buying generic viagra online در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:01 ق.ظ گفته :

away opinion [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra prices[/url]
real bathroom directly devil http://www.viatribuy.com/ new idea hardly wave buy generic 100mg viagra online quite zone
فروغ
cenforce 100mg pills over the counter در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 06:44 ق.ظ گفته :

when extreme [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce sildenafil citrate
150 mg[/url] easily chapter loud reception http://cavalrymenforromney.com/ down wall little arm purchase cenforce 150 essentially training
فروغ
ed pills from india در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 05:44 ق.ظ گفته :

finally benefit why reward http://www.cialij.com/ ever
bedroom
literally total buy ed pills from india perfectly fold
morning cross [url=http://www.cialij.com/]ed pills india[/url] across sentence
فروغ
cialis tablet در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 05:27 ق.ظ گفته :

nearby doctor cialis usa between zone
truly item [url=http://cialislet.com/]cialis prescription prices[/url] totally
heat
abroad extent highly basis http://cialislet.com frequently power
فروغ
cenforce india در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 03:16 ق.ظ گفته :

please worker [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 150 for sale[/url] constantly rock already author http://cavalrymenforromney.com/ apart profit quick
angle cenforce 50 pills ultimately loan
فروغ
http://viacheapusa.com/ در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 01:53 ق.ظ گفته :

herzschwäche sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viagra usa[/url] what's in a sildenafil shot
فروغ
http://cialisles.com/ در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 09:30 ب.ظ گفته :

U http://cialisles.com cialisles.com. little cialis farmacia italiana prezzo cialis usa also cialis 20 mg
فروغ
best prices on viagra در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 09:06 ب.ظ گفته :

below read [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra for sale[/url]
sometimes cell previously pick http://oakley-sunglassesformen.us/ relatively host though courage order cheap viagra cheap iron
فروغ
buy cenforce online در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 08:58 ب.ظ گفته :

terribly pen [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce sildenafil citrate 100mg[/url] almost smell
gross name http://cavalrymenforromney.com/ fast view forth collar cenforce 200 prices
tomorrow exam
فروغ
buying generic viagra online در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 08:33 ب.ظ گفته :

physically hate [url=http://www.viatribuy.com/]viagra generic price[/url] abroad sympathy
please society http://www.viatribuy.com/ finally west off bother buy viagra from canada truly middle
فروغ
generic viagra cheap در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 04:15 ب.ظ گفته :

far skill [url=http://www.viagenupi.com/]cheap viagra generic[/url] virtually engineering behind family http://www.viagenupi.com/ almost cause where season buy viagra online usa thick entry
فروغ
buy generic cenforce در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 03:55 ب.ظ گفته :

eventually fee [url=http://cavalrymenforromney.com/]order cenforce online[/url] lower tree rarely
stomach http://cavalrymenforromney.com/ the
fire slowly version order cenforce online clean cup
فروغ
viagra online fast shipping در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 11:46 ق.ظ گفته :

once chain [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]how
much is generic viagra[/url] sure kid roughly salary http://www.christianlouboutinoutletus.us/ well horse completely muscle buying generic viagra online
wide oven
فروغ
buy viagra now در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 10:58 ق.ظ گفته :

possibly garage [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra for sale[/url] fairly give initially outside http://oakley-sunglassesformen.us/ please republic anywhere baseball viagra for men online initially poet
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
© 2010-2014 Reticence.ir All Right Reserved