وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آنچه بر فروغ گذشت (7)

فروغ با پشت یر گذاشتن دوران عصیان، اکنون زنی 30 ساله است. آن روزهای دل سپردن به دلبستگی و دیوانه وار دوست داشتن سپری شده و او زنی تنهاست :

آن روزها رفتند

آن روزها مپل نباتاتی که در خورشید میپوسند

از تابش خورشید، پوسند

و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها

در ازدحام پر هیاهوی خیابانهای بی برگشت .

و دختری که گونه هایش را

با برگهای شمعدانی رنگ میزد ، آه

اکنون زنی تنهاست

اکنون زنی تنهاست(77)

آن روز ها رفته اند و او مانده است و تنهایی :

و این منم

زنی تنها در استانه ی فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

و یاس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی این دست های سیمانی.(78)

 

و سرانجام در آستانه ی 32 ساله شدن می اندیشد: «خوشحالم که موهایم سفید شده و پیشانیم خط افتاده و میان ابروهایم دو تا چین بزرگ در پوستم نشسته است. خوشحالم که دیگر خیال باف و رویایی نیستم.دیگر نزدیک است که سی و دو ساله بشود، هر چند سی و دو ساله شدن یعنی سی و دو سال از سهم زندگی را پشت سر گذاشتن و به پایان رساندن.اما در عوض خودم را پیدا کرده ام.»(79) اما احساس تنهایی و بیهودگی جان او را پر می کند، پس رجعت می کند به خاطرات زندگی لبریز از نعل های خوشبختی و سرود ظرف های مسین، آنگاه به پیشرفت نیندیشیدن و به نومیدی خود معتاد گشتن که هردم فرو رفتن را در یاد او زنده می کند:

کدام قله کدام اوج ؟

مرا پناه دهید ای اجاقهای پر آتش - ای نعل های

خوشبختی

و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ

و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

و ای جدال روز و شب فرشها و جاروها

نمی توانستم دیگر نمی توانستم

صدای پایم از انکار راه بر میخاست

و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود

و آن بهار ، و آن وهم سبز رنگ

که بر دریچه گذر داشت ، با دلم میگفت

«نگاه کن

تو هیچگاه پیش نرفتی

تو فرو رفتی.»(80)

 

و چنین است که او همه ی هستی خود را همچون آیه ی تاریکی می بیند و درپی آن، اندیشه ی زوال و بیهودگی و آنگاه مرگ ذهنش را لبریز می سازد :

من سردم است و می دانم

که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی

جز چند قطره خون

چیزی به جا نخواهد ماند.

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم می رسیم و آنگاه

خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.(81)

 

 خاک پذیرنده ی اشارتی است به آرامش

«من آرزوی دیگری در دنیا ندارم. احساس میکنم همه ی آرزو هایم برآورده شده است، ولی میدانم یا شاید فکر میکنم آدم اگر آرزویی نداشته باشد می میرد و این واقعا وحشتناک است،خیلی وحشتناک.میترسم پسرم را نبینم و این وحشتناک تر است.»(82) «بعضی وقت ها فکر می کنم که ترک کردن این زندگی برای من در یک ثانیه امکان دارد چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم»(83)  و پیشتر گفته بود: «میترسم زودتر از آنکه فکر میکنم بمیرم و کارهایم ناتمام بمانند.»(84)

سرانجام، روزپایانی زندگی فروغ - دوشنبه 24 بهمن سال 1345 - فرا رسید: «روز آخر که با هم ناهار خوردیم ساعت 3 بعد از ظهر بود. من برخواستم تا به سر کارم بروم.خواستم تا او را هم برسانم.گفت: شما آنقدر آهسته میرانید که آدم حوصله اش سر می رود.بعد با ماشینی که از استودیو برایش فرستاده بودند رفت...»(85) فروغ در زندگی شیفته ی «سرعت» بود: «فقط برای من مسئله ی سرعت مطرح بود.مثل اینست که سرعت جوابی به خفقان وخاموشی درون من میدهد و برای من تسکینی است. وقتی با سرعت پیش میروم نمیتوانم به چیزی بیاندیشم و همین را دوست دارم.حس میکنم که بار مسئولیت سنگینی از روی دوشم برداشته می شود.خودم را رها میکنم در آن جریانی که مرا به پیش میبرد و این راه طی شدن ، حالت نفس تازه کردن را برای من دارد.»(86)

در ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 ، فروغ با سرعت به «استودیو میرفت. فروغ بچه ها و پرنده ها را بسیار دوست داشت.می گفت : آنها پاکترند. آخر هم جان خودش را در دوستی با بچه ها گذاشت. او که دوست قدیمی بچه ها بود وقتی دید ماشین دبستان شهریار قلهک به جلو او پیچید برای جلوگیری از تصادف به راست راند و از جاده ی اصلی منحرف شد. تنها لبخند یک کودک که از بند مرگ رسته بود برای او کافی بود. او از پشت ماشین خود بچه ها را میدید که با وحشت به ماشین او که داشت به آن ها میخورد نگاه میکردند. ماشین از جاده منحرف شد ولی باز نتوانست از تصادف با ماشین بچه ها جلوگیری کند و به بدنه ی آن خورد ولی شدت تصادف زیاد نبود،با این حال سر فروغ در اثر ترمز شدیدی که کرده بود به شیشه ی جلوی جیپ استیشن خورد و بینی او را از وسط پاره کرد شدت ضربه به حدی بود که در اتومبیل به شدت باز شد و فروغ با پیشخدمت استودیو گلستان که در عقب ماشین نشسته بود از ماشین بیرون افتاد. در همین موقع سر فروغ به در ماشین گرفت و گوش چپ او سخت آسیب دید طوری که میخواست جدا شود.آنگاه فروغ با سر به جدول خیابان خورد و سرش شکست. او را به بیمارستان بردند اما افسوس که دیگر کار از کار گذشته بود.»(87)

و در ظهر چهار شنبه 26 بهمن 1345 ، خاک پذیرنده _ که اشارتی به آرامش داشت _ با آن دهان سرد مکنده که در هیئت گور در آمده بود او را در خود فرو برد: «آمبولانس سفیدی که غرق گل است آرام به خیابان گورستان ظهیرالدوله نزدیک می شود.زمزمه ها و اشک ها جاری است.جسد را از آمبولانس بیرون می کشند.او به لطافت شعرش در زیر طاقه شال ترمه خفته است. احمد شاملو ، سیاوش کسرایی ، مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج (سایه) ، ساعدی و چند تای دیگر تابوت را به دوش میگیرند.باران دوباره شروع شد و اشکها هم.جنازه بر روی دوش این چند تن به محل گورستان حمل میشود و بعد پای گور به زمین گذاشته می شود.

 ] کدام قله ؟ کدام اوج ؟

مگر تمامی این راههای پیچاپیچ

در ان دهان سرد مکنده

به نقطه ی تلاقی و پایان نمیرسند ؟(88)   [

کار گورکن ها تمام شده.حالا دارند آجر و گچ توی گورها می چینند. فروغ هنوز زیر طاقه ی شال ترمه در انتظار گور است. برآمدگی دستهایش را از زیر شال می شود تشخیص داد...  صدای گورکن ها بلند می شود.بعد صدای صلوات و بعد حمل جسد به طرف گور. باران چند لحظه قطع می شود، آنقدر که طاقه شال ترمه را از روی جسد بردارند. پس از آن برف، برفی پاک و سپید از آسمان فرو می ریزد سپید تر از کفن او. او را که سپید پوشیده است آرام در گور می نهند.زمین را و گورش را رنگ سپید برف پوشانده است.»(89)

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود

آن دو دست جوان که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

ایمان بیاوریم

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل

به داس های واژگون شده ی بیکار

و دانه های زندانی

نگاه کن که چه برفی می بارد.(90)

ادامه مطلب
نمایش نظرات 1 تا 30
نظرات :
nuloEntip در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 01:53 ب.ظ گفته :

Depakote http://gabapentinneurontinax.com/ - Aricept Flexeril <a href="http://gabapentinneurontinax.com/#">Aldactone</a> Detrol
فروغ
mcvypz در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 01:40 ب.ظ گفته :

tudbwy <a href="http://sildena2020usa.com/">buy viagra</a> canadian pharmacy cialis
<a href="UR"L>canadian drugstore viagra</a> buying viagra canada
فروغ
toypqy در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 01:36 ب.ظ گفته :

cialis generic pharmacy <a href=https://www.mcdaniel.edu/index?URL=canadianpharmacyonlinestore.com/>medications</a> canadian cialis pharmacy www.canadian pharmacy.com
<a href="https://lovebookmark.win/story.php?title=health-and-well-being-start-with-a-proper-diet-plan#discuss">cialis online pharmacies</a> canadian pharmacy meds
http://www.bedandbreakfastcasamalerba.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1724671
canadian viagra online pharmacy
فروغ
ahhayf در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 01:13 ب.ظ گفته :

canada drugstore <a href=https://www.storeboard.com/blogs/social-media/crucial-aspects-of-diet-that-everyone-should-be-aware-of/1506820>erectile dysfunction treatments</a> prescriptions canada costco pharmacy
<a href="http://www.pkdealers.com/author/rhythmhouse8/">canadian pharmacy reviews</a> walgreens prescription prices
https://foamchin5.bravejournal.net/post/2019/12/22/Essential-Aspects-Of-Nourishment-That-Everybody-Need-To-Know
walmart pharmacy prices
فروغ
wayvct در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 12:38 ب.ظ گفته :

erectile dysfunction treatment drugs <a href=http://social.joyetech.com/member.php?action=profile&uid=495782>viagra india</a> walgreens drug store cialis 20mg canada
<a href="https://www.mcdaniel.edu/index?URL=canadianpharmacyonlinestore.com/">purchasing viagra from canada</a> buy viagra from canada pharmacy
https://genius.com/foamray3
canada viagra online
فروغ
nuloEntip در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 11:42 ق.ظ گفته :

Trecator SC http://gabapentinneurontinax.com/ - Cytoxan Sinemet <a href="http://gabapentinneurontinax.com/#">Lamictal</a> Lariam
فروغ
nuloEntip در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 10:00 ق.ظ گفته :

Oxytrol http://gabapentinneurontinax.com/ - Eldepryl Cytoxan <a href="http://gabapentinneurontinax.com/#">Vastarel</a> Cordarone
فروغ
udatji در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 08:27 ق.ظ گفته :

rxvcmr <a href="http://sildena2020usa.com/">buy viagra canada</a> cialis generic
<a href="UR"L>cialis viagra</a> canadian drug stores
فروغ
fvhslDrope در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 06:56 ق.ظ گفته :

online no fax payday loans http://paydayloansdwt.com/ - loans payday loans payday loans online direct lenders <a href="http://paydayloansdwt.com/#">sonic payday loans</a> payday loans no credit checks
فروغ
ndvpfk در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 06:50 ق.ظ گفته :

drugs online <a href=http://amlak9.com/author/foamdesire8/>viagra canada with prescription</a> canadianpharmacy.com canadian viagra cheap
<a href="https://unsplash.com/@walletbutton56">prescriptions canada</a> tadalafil generic vs cialis
http://orangeonline.co/home.php?mod=space&uid=30822
globalpharmacycanada.com
فروغ
nuloloche در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 05:13 ق.ظ گفته :

Lyrica http://gabapentinneurontinax.com/ - Zofran Cytoxan <a href="http://gabapentinneurontinax.com/#">Topamax</a> Diamox
فروغ
vdbrDrope در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 04:27 ق.ظ گفته :

payday loan no credit http://paydayloanjyd.com/ - payday loan in one hour payday loan now <a href="http://paydayloanjyd.com/#">payday loan stores</a> payday loan company
فروغ
zeaxoi در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 03:58 ق.ظ گفته :

tcdnzp <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra canada online</a> buy canadian drugs
<a href="UR"L>buying viagra online canada</a> fix erectile dysfunction
فروغ
vdbrtaill در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 03:20 ق.ظ گفته :

payday loan today http://paydayloanjyd.com/ - payday loan internet payday loan <a href="http://paydayloanjyd.com/#">ez payday loan</a> 1000 payday loan
فروغ
dvgtUtike در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 03:08 ق.ظ گفته :

Ponstel http://diclofenacvoltarenax.com/ - Danazol Arimidex <a href="http://diclofenacvoltarenax.com/#">Pilex</a> Fertomid
فروغ
hbadpz در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 02:05 ق.ظ گفته :

aytnqc <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra canadian pharmacy</a> order viagra canada
<a href="UR"L>canada generic viagra</a> little blue pill
فروغ
fvhsltaill در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 01:56 ق.ظ گفته :

no verification payday loans http://paydayloansdwt.com/ - bad credit payday loans quick payday loans online <a href="http://paydayloansdwt.com/#">1000 payday loans</a> payday loans no credit checks
فروغ
egbifaunk در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 01:32 ق.ظ گفته :

payday loans no direct deposit http://paydayloansuyi.com/ - payday loans today approved payday loans <a href="http://paydayloansuyi.com/#">payday loans no credit checks no faxing</a> nevada payday loans
فروغ
nuloloche در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 01:25 ق.ظ گفته :

Aggrenox caps http://gabapentinneurontinax.com/ - Lariam Prothiaden <a href="http://gabapentinneurontinax.com/#">Aldactone</a> Thorazine
فروغ
bslophivy در تاریخ دوشنبه 7 بهمن 1398 01:06 ق.ظ گفته :

Pirfenex http://meloxicammobicxn.com/ - Penegra Malegra FXT <a href="http://meloxicammobicxn.com/#">Xalatan</a> Super P-Force
فروغ
nuloEntip در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 11:47 ب.ظ گفته :

Biltricide http://gabapentinneurontinax.com/ - Diamox Meclizine <a href="http://gabapentinneurontinax.com/#">Sustiva</a> Lariam
فروغ
vdbrtaill در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 10:43 ب.ظ گفته :

savings account payday loan http://paydayloanjyd.com/ - payday loan lenders no credit check no teletrack payday loan direct lenders <a href="http://paydayloanjyd.com/#">direct payday loan lenders</a> long term payday loan
فروغ
plwmcw در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 07:02 ب.ظ گفته :

best treatment erectile dysfunction <a href=http://theseptemberqueen.com/members/shirtden03/activity/3395/>cialis 20mg canada</a> ciales canada drug
<a href="https://webraovat.com/author/kalehelen19/">buy cialis from canadian pharmacy</a> canadian pharmaceuticals online
https://justpaste.it/5gx2u
canadian prescription
فروغ
dvgtmeaby در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 06:21 ب.ظ گفته :

Provera http://diclofenacvoltarenax.com/ - Xenical Arimidex <a href="http://diclofenacvoltarenax.com/#">Yasmin</a> Prometrium
فروغ
mndbkx در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 06:01 ب.ظ گفته :

gnstca <a href="http://sildena2020usa.com/">what does viagra do</a> what is the price of cialis in canada
<a href="UR"L>canadian pharmacies viagra</a> canadian pharcharmy online viagra
فروغ
jykablBX در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 05:58 ب.ظ گفته :

absolutely free reverse lookup cell phone numbers <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>washington background check</a> people locator search engines tcvgau <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">reverse address phone number</a>
فروغ
fvhsltaill در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 05:30 ب.ظ گفته :

payday loans in uk http://paydayloansdwt.com/ - online no fax payday loans no credit check payday loans online <a href="http://paydayloansdwt.com/#">payday loans without direct deposit</a> online payday loans
فروغ
tcsbfdBX در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 05:01 ب.ظ گفته :

free background check service <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>reverse lookup canada</a> one source the background check company gwckkv <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">pre employment background check</a>
فروغ
loikpaish در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 04:48 ب.ظ گفته :

Tizanidine http://amitriptylineelavilgha.com/ - Baclofen Colospa <a href="http://amitriptylineelavilgha.com/#">Tizanidine</a> Mobic
فروغ
loikdrerb در تاریخ یکشنبه 6 بهمن 1398 03:23 ب.ظ گفته :

Nimotop http://amitriptylineelavilgha.com/ - Celebrex Urispas <a href="http://amitriptylineelavilgha.com/#">Cilostazol</a> Zanaflex
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو