وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آنچه بر فروغ گذشت (7)

فروغ با پشت یر گذاشتن دوران عصیان، اکنون زنی 30 ساله است. آن روزهای دل سپردن به دلبستگی و دیوانه وار دوست داشتن سپری شده و او زنی تنهاست :

آن روزها رفتند

آن روزها مپل نباتاتی که در خورشید میپوسند

از تابش خورشید، پوسند

و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها

در ازدحام پر هیاهوی خیابانهای بی برگشت .

و دختری که گونه هایش را

با برگهای شمعدانی رنگ میزد ، آه

اکنون زنی تنهاست

اکنون زنی تنهاست(77)

آن روز ها رفته اند و او مانده است و تنهایی :

و این منم

زنی تنها در استانه ی فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

و یاس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی این دست های سیمانی.(78)

 

و سرانجام در آستانه ی 32 ساله شدن می اندیشد: «خوشحالم که موهایم سفید شده و پیشانیم خط افتاده و میان ابروهایم دو تا چین بزرگ در پوستم نشسته است. خوشحالم که دیگر خیال باف و رویایی نیستم.دیگر نزدیک است که سی و دو ساله بشود، هر چند سی و دو ساله شدن یعنی سی و دو سال از سهم زندگی را پشت سر گذاشتن و به پایان رساندن.اما در عوض خودم را پیدا کرده ام.»(79) اما احساس تنهایی و بیهودگی جان او را پر می کند، پس رجعت می کند به خاطرات زندگی لبریز از نعل های خوشبختی و سرود ظرف های مسین، آنگاه به پیشرفت نیندیشیدن و به نومیدی خود معتاد گشتن که هردم فرو رفتن را در یاد او زنده می کند:

کدام قله کدام اوج ؟

مرا پناه دهید ای اجاقهای پر آتش - ای نعل های

خوشبختی

و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ

و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

و ای جدال روز و شب فرشها و جاروها

نمی توانستم دیگر نمی توانستم

صدای پایم از انکار راه بر میخاست

و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود

و آن بهار ، و آن وهم سبز رنگ

که بر دریچه گذر داشت ، با دلم میگفت

«نگاه کن

تو هیچگاه پیش نرفتی

تو فرو رفتی.»(80)

 

و چنین است که او همه ی هستی خود را همچون آیه ی تاریکی می بیند و درپی آن، اندیشه ی زوال و بیهودگی و آنگاه مرگ ذهنش را لبریز می سازد :

من سردم است و می دانم

که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی

جز چند قطره خون

چیزی به جا نخواهد ماند.

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم می رسیم و آنگاه

خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.(81)

 

 خاک پذیرنده ی اشارتی است به آرامش

«من آرزوی دیگری در دنیا ندارم. احساس میکنم همه ی آرزو هایم برآورده شده است، ولی میدانم یا شاید فکر میکنم آدم اگر آرزویی نداشته باشد می میرد و این واقعا وحشتناک است،خیلی وحشتناک.میترسم پسرم را نبینم و این وحشتناک تر است.»(82) «بعضی وقت ها فکر می کنم که ترک کردن این زندگی برای من در یک ثانیه امکان دارد چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم»(83)  و پیشتر گفته بود: «میترسم زودتر از آنکه فکر میکنم بمیرم و کارهایم ناتمام بمانند.»(84)

سرانجام، روزپایانی زندگی فروغ - دوشنبه 24 بهمن سال 1345 - فرا رسید: «روز آخر که با هم ناهار خوردیم ساعت 3 بعد از ظهر بود. من برخواستم تا به سر کارم بروم.خواستم تا او را هم برسانم.گفت: شما آنقدر آهسته میرانید که آدم حوصله اش سر می رود.بعد با ماشینی که از استودیو برایش فرستاده بودند رفت...»(85) فروغ در زندگی شیفته ی «سرعت» بود: «فقط برای من مسئله ی سرعت مطرح بود.مثل اینست که سرعت جوابی به خفقان وخاموشی درون من میدهد و برای من تسکینی است. وقتی با سرعت پیش میروم نمیتوانم به چیزی بیاندیشم و همین را دوست دارم.حس میکنم که بار مسئولیت سنگینی از روی دوشم برداشته می شود.خودم را رها میکنم در آن جریانی که مرا به پیش میبرد و این راه طی شدن ، حالت نفس تازه کردن را برای من دارد.»(86)

در ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 ، فروغ با سرعت به «استودیو میرفت. فروغ بچه ها و پرنده ها را بسیار دوست داشت.می گفت : آنها پاکترند. آخر هم جان خودش را در دوستی با بچه ها گذاشت. او که دوست قدیمی بچه ها بود وقتی دید ماشین دبستان شهریار قلهک به جلو او پیچید برای جلوگیری از تصادف به راست راند و از جاده ی اصلی منحرف شد. تنها لبخند یک کودک که از بند مرگ رسته بود برای او کافی بود. او از پشت ماشین خود بچه ها را میدید که با وحشت به ماشین او که داشت به آن ها میخورد نگاه میکردند. ماشین از جاده منحرف شد ولی باز نتوانست از تصادف با ماشین بچه ها جلوگیری کند و به بدنه ی آن خورد ولی شدت تصادف زیاد نبود،با این حال سر فروغ در اثر ترمز شدیدی که کرده بود به شیشه ی جلوی جیپ استیشن خورد و بینی او را از وسط پاره کرد شدت ضربه به حدی بود که در اتومبیل به شدت باز شد و فروغ با پیشخدمت استودیو گلستان که در عقب ماشین نشسته بود از ماشین بیرون افتاد. در همین موقع سر فروغ به در ماشین گرفت و گوش چپ او سخت آسیب دید طوری که میخواست جدا شود.آنگاه فروغ با سر به جدول خیابان خورد و سرش شکست. او را به بیمارستان بردند اما افسوس که دیگر کار از کار گذشته بود.»(87)

و در ظهر چهار شنبه 26 بهمن 1345 ، خاک پذیرنده _ که اشارتی به آرامش داشت _ با آن دهان سرد مکنده که در هیئت گور در آمده بود او را در خود فرو برد: «آمبولانس سفیدی که غرق گل است آرام به خیابان گورستان ظهیرالدوله نزدیک می شود.زمزمه ها و اشک ها جاری است.جسد را از آمبولانس بیرون می کشند.او به لطافت شعرش در زیر طاقه شال ترمه خفته است. احمد شاملو ، سیاوش کسرایی ، مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج (سایه) ، ساعدی و چند تای دیگر تابوت را به دوش میگیرند.باران دوباره شروع شد و اشکها هم.جنازه بر روی دوش این چند تن به محل گورستان حمل میشود و بعد پای گور به زمین گذاشته می شود.

 ] کدام قله ؟ کدام اوج ؟

مگر تمامی این راههای پیچاپیچ

در ان دهان سرد مکنده

به نقطه ی تلاقی و پایان نمیرسند ؟(88)   [

کار گورکن ها تمام شده.حالا دارند آجر و گچ توی گورها می چینند. فروغ هنوز زیر طاقه ی شال ترمه در انتظار گور است. برآمدگی دستهایش را از زیر شال می شود تشخیص داد...  صدای گورکن ها بلند می شود.بعد صدای صلوات و بعد حمل جسد به طرف گور. باران چند لحظه قطع می شود، آنقدر که طاقه شال ترمه را از روی جسد بردارند. پس از آن برف، برفی پاک و سپید از آسمان فرو می ریزد سپید تر از کفن او. او را که سپید پوشیده است آرام در گور می نهند.زمین را و گورش را رنگ سپید برف پوشانده است.»(89)

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود

آن دو دست جوان که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

ایمان بیاوریم

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل

به داس های واژگون شده ی بیکار

و دانه های زندانی

نگاه کن که چه برفی می بارد.(90)

ادامه مطلب
نمایش نظرات 1 تا 30
نظرات :
cheap cialis online در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 10:13 ب.ظ گفته :

tadalafil citrate chemone [url=http://www.buyscialisrx.com/]cialis online[/url] tork tadalafil kullanımı online cialis tadalafil 20 milligrams cialis tadalafil en similares
http://buyscialisrx.com tadalafil dmd
فروغ
Buy Cialis Online - Tadalafil Price در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 10:00 ب.ظ گفته :

tadalafil farmacias del ahorro [url=http://cialisle.com/]cialis pills[/url] tadalafil
next day delivery buy cialis online onde encontrar tadalafil tadalafil 20mg wirkung http://cialisle.com/ e-liquid tadalafil
فروغ
gsvbpaish در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 09:54 ب.ظ گفته :

what is seroquel used for http://quetiapineseroquelik.com/ - quetiapine fumarate 50 mg seroquel 200 mg <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">quetiapine fumarate high</a> seroquel 25 mg
فروغ
cheap viagra usa without prescription در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 09:27 ب.ظ گفته :

near film [url=http://www.viagrapid.com/]viagra[/url] terribly
log fully death http://www.viagrapid.com/ carefully
upper mostly bus cheap viagra usa without prescription unfortunately period
فروغ
gebssooth در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 07:46 ب.ظ گفته :

cheapest generic viagra http://sofiapharmku.com/ - generic viagra online canadian generic viagra <a href="http://sofiapharmku.com/#">generic name for viagra</a> is there generic viagra
فروغ
cheap cialis online در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 07:34 ب.ظ گفته :

tadalafil nome quimico [url=http://buyscialisrx.com/]cialis coupon[/url] tadalafil purchase generic cialis online tadalafil bitkiler que es
mejor sildenafil o tadalafil http://buyscialisrx.com/ buy tadalafil 100mg
فروغ
cialis online در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 06:14 ب.ظ گفته :

tadalafil riel [url=http://buyscialisrx.com/]cialis online[/url] tadalafil hplc analysis cialis without prescription tadalafil bei pulmonaler hypertonie great white peptides tadalafil
reviews http://buyscialisrx.com/ where to buy tadalafil in india
فروغ
kratom dosage در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 05:33 ب.ظ گفته :

Hello there, I discovered your blog by way of Google whilst looking for a comparable matter, your website got here up, it seems to be good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just become alert to your blog thru Google, and located that it's truly informative.
I'm going to watch out for brussels. I will appreciate should you continue this in future.
A lot of other folks will be benefited from your writing.
Cheers!
kratom dosage kratom dosage
فروغ
viagra for sale در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 05:14 ب.ظ گفته :

occasionally minor currently viagra for sale literally hit why instruction forever [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] similarly seat ill account http://viacheapusa.com/ everywhere chicken
فروغ
buy cialis online در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 04:58 ب.ظ گفته :

tadalafil troche 10 mg troches [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url] fungsi tadalafil buy cialis
online allergia al tadalafil tac dung cua thuoc tadalafil
stada http://buyscialisrx.com efectos de tadalafil
فروغ
generic cialis در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 04:57 ب.ظ گفته :

tadalafil para diabeticos [url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url]
tadalafil effective time buy cialis online tadalafil vardenafil sildenafil para que sirven las pastillas cialis tadalafil
http://cialisle.com diferencia entre sildenafil y tadalafil
فروغ
buy viagra online with prescription در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 04:50 ب.ظ گفته :

wirk mechanism sildenafil [url=http://viabsbuy.com]generic viagra[/url] sildenafil 50 mg
venta libre argentina generic viagra sildenafil
for pulmonary hypertension in pregnancy venta de sildenafil buenos aires http://viabsbuy.com sildenafil
il tadalafil e il vardenafil
فروغ
female viagra در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 02:56 ب.ظ گفته :

sildenafil in preeclampsia [url=http://viabsbuy.com]buy generic viagra[/url] sildenafil domicilio bogota viagra online huang he contiene sildenafil sildenafil use in females http://viabsbuy.com sildenafil monitoring parameters
فروغ
generic cialis at walmart در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 02:16 ب.ظ گفته :

roughly great generic cialis at walmart nearly evidence
quick proof [url=http://genericalis.com]cialis generic[/url] out layer
completely passenger roughly walk http://genericalis.com/ everywhere creative
فروغ
cialis prescription در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 02:12 ب.ظ گفته :

efeitos colaterais de tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] sildenafil to tadalafil
in pulmonary arterial hypertension (sitar) cheap cialis tadalafil maximaldosis tadalafil cims india http://buyscialisrx.com tadalafil
neye yarar
فروغ
cialis online در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 02:05 ب.ظ گفته :

tadalafil muskelaufbau [url=http://cialisle.com]buy cialis online[/url] tadalafil canine buy cialis online apa itu cialis tadalafil what foods contain tadalafil http://www.cialisle.com/ best online pharmacy tadalafil
فروغ
viagra online در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 01:42 ب.ظ گفته :

around feel [url=http://www.viagrapid.com/]viagra[/url] sure long free tomorrow http://www.viagrapid.com/ suddenly agreement exactly practice viagra online
pretty permission
فروغ
hemctaill در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 01:33 ب.ظ گفته :

buy viagra online cheapest http://emmapharmsr.com/ - viagra online pharmacy viagra online pharmacy <a href="http://emmapharmsr.com/#">generic viagra online</a> buy viagra online cheapest
فروغ
cialis generic در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 01:06 ب.ظ گفته :

too lake tadalafil possibly string
hardly setting [url=http://genericalis.com/]generic cialis
at walmart[/url] completely national
truly track new south http://genericalis.com/ almost restaurant
فروغ
generic viagra sales در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 01:02 ب.ظ گفته :

properly stupid too viagra online often story else membership essentially [url=http://viacheapusa.com/]sale generic
viagra online pills[/url] instead software sometimes value http://viacheapusa.com/ ago reveal
فروغ
generic cialis online در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 12:23 ب.ظ گفته :

venta de tadalafil en guatemala [url=http://buyscialisrx.com/]cheap cialis[/url] tadalafil tablets msds cialis no prescription tadalafil werking which is better tadalafil or vardenafil http://buyscialisrx.com/ max dose of tadalafil
فروغ
canadian pharmacy cialis در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 11:40 ق.ظ گفته :

tadalafil drogentest [url=http://cialisle.com]cialis generic[/url]
sildenafil sitrat dan tadalafil cheap cialis online tadalafil cancer venta
de tadalafil en españa http://www.cialisle.com/ effetti
collaterali del tadalafil
فروغ
gsvbdrerb در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 10:52 ق.ظ گفته :

seroquel side effects http://quetiapineseroquelik.com/ - seroquel overdose seroquel generic name <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">seroquel 200 mg</a> quetiapine fumarate 25mg
فروغ
sale generic viagra online pills در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 10:14 ق.ظ گفته :

later somewhere best generic viagra sales fine middle across interaction together
[url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online
pills[/url] small obligation ill suggestion http://viacheapusa.com/ ever childhood
فروغ
gebssooth در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 10:12 ق.ظ گفته :

canadian generic viagra http://sofiapharmku.com/ - cheapest generic viagra is there a generic viagra <a href="http://sofiapharmku.com/#">viagra generic name</a> buy generic viagra
فروغ
vdsnUtike در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 09:00 ق.ظ گفته :

trazodone mechanism of action http://trazodoneud.com/ - trazodone interactions trazodone reviews <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone dosage for sleep</a> trazodone dosage for dogs
فروغ
where to buy cialis در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 08:34 ق.ظ گفته :

thick compare levitra to tadalafil [url=http://www.cialisps.com/]generic cialis[/url]
forth how many times can you take tadalafil simply
pde5 inhibitors tadalafil tadalafil roughly acheter
tadalafil en france automatically toko obat tadalafil bandung http://www.cialisps.com/ forth tadalafil buy online europe
فروغ
where can you buy viagra در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 06:04 ق.ظ گفته :

sildenafil adverse events [url=http://viabsbuy.com]viagra without
a doctor prescription[/url] sildenafil research chemical
generic viagra sildenafil efecto prolongado sildenafil en castellano http://viabsbuy.com el sildenafil se puede mezclar
con alcohol
فروغ
generic cialis online در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 05:57 ق.ظ گفته :

canadian tadalafil [url=http://buyscialisrx.com]cheap cialis online[/url] tadalafil per donne
cialis without prescription dosis de tadalafil tadalafil dose diaria http://buyscialisrx.com cialis tadalafil yorumları
فروغ
vdsnUtike در تاریخ چهارشنبه 29 آبان 1398 05:08 ق.ظ گفته :

what is trazodone used for http://trazodoneud.com/ - trazodone 150 mg trazodone dosage for dogs <a href="http://trazodoneud.com/#">how long does it take for trazodone to make you sleepy</a> trazodone 100mg
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو