تبلیغات
فروغ فرخزاد - آنچه بر فروغ گذشت (7)
وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آنچه بر فروغ گذشت (7)

فروغ با پشت یر گذاشتن دوران عصیان، اکنون زنی 30 ساله است. آن روزهای دل سپردن به دلبستگی و دیوانه وار دوست داشتن سپری شده و او زنی تنهاست :

آن روزها رفتند

آن روزها مپل نباتاتی که در خورشید میپوسند

از تابش خورشید، پوسند

و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی ها

در ازدحام پر هیاهوی خیابانهای بی برگشت .

و دختری که گونه هایش را

با برگهای شمعدانی رنگ میزد ، آه

اکنون زنی تنهاست

اکنون زنی تنهاست(77)

آن روز ها رفته اند و او مانده است و تنهایی :

و این منم

زنی تنها در استانه ی فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین

و یاس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی این دست های سیمانی.(78)

 

و سرانجام در آستانه ی 32 ساله شدن می اندیشد: «خوشحالم که موهایم سفید شده و پیشانیم خط افتاده و میان ابروهایم دو تا چین بزرگ در پوستم نشسته است. خوشحالم که دیگر خیال باف و رویایی نیستم.دیگر نزدیک است که سی و دو ساله بشود، هر چند سی و دو ساله شدن یعنی سی و دو سال از سهم زندگی را پشت سر گذاشتن و به پایان رساندن.اما در عوض خودم را پیدا کرده ام.»(79) اما احساس تنهایی و بیهودگی جان او را پر می کند، پس رجعت می کند به خاطرات زندگی لبریز از نعل های خوشبختی و سرود ظرف های مسین، آنگاه به پیشرفت نیندیشیدن و به نومیدی خود معتاد گشتن که هردم فرو رفتن را در یاد او زنده می کند:

کدام قله کدام اوج ؟

مرا پناه دهید ای اجاقهای پر آتش - ای نعل های

خوشبختی

و ای سرود ظرفهای مسین در سیاهکاری مطبخ

و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی

و ای جدال روز و شب فرشها و جاروها

نمی توانستم دیگر نمی توانستم

صدای پایم از انکار راه بر میخاست

و یأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود

و آن بهار ، و آن وهم سبز رنگ

که بر دریچه گذر داشت ، با دلم میگفت

«نگاه کن

تو هیچگاه پیش نرفتی

تو فرو رفتی.»(80)

 

و چنین است که او همه ی هستی خود را همچون آیه ی تاریکی می بیند و درپی آن، اندیشه ی زوال و بیهودگی و آنگاه مرگ ذهنش را لبریز می سازد :

من سردم است و می دانم

که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی

جز چند قطره خون

چیزی به جا نخواهد ماند.

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم می رسیم و آنگاه

خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد.(81)

 

 خاک پذیرنده ی اشارتی است به آرامش

«من آرزوی دیگری در دنیا ندارم. احساس میکنم همه ی آرزو هایم برآورده شده است، ولی میدانم یا شاید فکر میکنم آدم اگر آرزویی نداشته باشد می میرد و این واقعا وحشتناک است،خیلی وحشتناک.میترسم پسرم را نبینم و این وحشتناک تر است.»(82) «بعضی وقت ها فکر می کنم که ترک کردن این زندگی برای من در یک ثانیه امکان دارد چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم»(83)  و پیشتر گفته بود: «میترسم زودتر از آنکه فکر میکنم بمیرم و کارهایم ناتمام بمانند.»(84)

سرانجام، روزپایانی زندگی فروغ - دوشنبه 24 بهمن سال 1345 - فرا رسید: «روز آخر که با هم ناهار خوردیم ساعت 3 بعد از ظهر بود. من برخواستم تا به سر کارم بروم.خواستم تا او را هم برسانم.گفت: شما آنقدر آهسته میرانید که آدم حوصله اش سر می رود.بعد با ماشینی که از استودیو برایش فرستاده بودند رفت...»(85) فروغ در زندگی شیفته ی «سرعت» بود: «فقط برای من مسئله ی سرعت مطرح بود.مثل اینست که سرعت جوابی به خفقان وخاموشی درون من میدهد و برای من تسکینی است. وقتی با سرعت پیش میروم نمیتوانم به چیزی بیاندیشم و همین را دوست دارم.حس میکنم که بار مسئولیت سنگینی از روی دوشم برداشته می شود.خودم را رها میکنم در آن جریانی که مرا به پیش میبرد و این راه طی شدن ، حالت نفس تازه کردن را برای من دارد.»(86)

در ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 ، فروغ با سرعت به «استودیو میرفت. فروغ بچه ها و پرنده ها را بسیار دوست داشت.می گفت : آنها پاکترند. آخر هم جان خودش را در دوستی با بچه ها گذاشت. او که دوست قدیمی بچه ها بود وقتی دید ماشین دبستان شهریار قلهک به جلو او پیچید برای جلوگیری از تصادف به راست راند و از جاده ی اصلی منحرف شد. تنها لبخند یک کودک که از بند مرگ رسته بود برای او کافی بود. او از پشت ماشین خود بچه ها را میدید که با وحشت به ماشین او که داشت به آن ها میخورد نگاه میکردند. ماشین از جاده منحرف شد ولی باز نتوانست از تصادف با ماشین بچه ها جلوگیری کند و به بدنه ی آن خورد ولی شدت تصادف زیاد نبود،با این حال سر فروغ در اثر ترمز شدیدی که کرده بود به شیشه ی جلوی جیپ استیشن خورد و بینی او را از وسط پاره کرد شدت ضربه به حدی بود که در اتومبیل به شدت باز شد و فروغ با پیشخدمت استودیو گلستان که در عقب ماشین نشسته بود از ماشین بیرون افتاد. در همین موقع سر فروغ به در ماشین گرفت و گوش چپ او سخت آسیب دید طوری که میخواست جدا شود.آنگاه فروغ با سر به جدول خیابان خورد و سرش شکست. او را به بیمارستان بردند اما افسوس که دیگر کار از کار گذشته بود.»(87)

و در ظهر چهار شنبه 26 بهمن 1345 ، خاک پذیرنده _ که اشارتی به آرامش داشت _ با آن دهان سرد مکنده که در هیئت گور در آمده بود او را در خود فرو برد: «آمبولانس سفیدی که غرق گل است آرام به خیابان گورستان ظهیرالدوله نزدیک می شود.زمزمه ها و اشک ها جاری است.جسد را از آمبولانس بیرون می کشند.او به لطافت شعرش در زیر طاقه شال ترمه خفته است. احمد شاملو ، سیاوش کسرایی ، مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج (سایه) ، ساعدی و چند تای دیگر تابوت را به دوش میگیرند.باران دوباره شروع شد و اشکها هم.جنازه بر روی دوش این چند تن به محل گورستان حمل میشود و بعد پای گور به زمین گذاشته می شود.

 ] کدام قله ؟ کدام اوج ؟

مگر تمامی این راههای پیچاپیچ

در ان دهان سرد مکنده

به نقطه ی تلاقی و پایان نمیرسند ؟(88)   [

کار گورکن ها تمام شده.حالا دارند آجر و گچ توی گورها می چینند. فروغ هنوز زیر طاقه ی شال ترمه در انتظار گور است. برآمدگی دستهایش را از زیر شال می شود تشخیص داد...  صدای گورکن ها بلند می شود.بعد صدای صلوات و بعد حمل جسد به طرف گور. باران چند لحظه قطع می شود، آنقدر که طاقه شال ترمه را از روی جسد بردارند. پس از آن برف، برفی پاک و سپید از آسمان فرو می ریزد سپید تر از کفن او. او را که سپید پوشیده است آرام در گور می نهند.زمین را و گورش را رنگ سپید برف پوشانده است.»(89)

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود

آن دو دست جوان که زیر بارش یکریز برف مدفون شد

ایمان بیاوریم

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل

به داس های واژگون شده ی بیکار

و دانه های زندانی

نگاه کن که چه برفی می بارد.(90)

ادامه مطلب
نمایش نظرات 1 تا 30
نظرات :
buy generic ed pills online usa در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 10:49 ق.ظ گفته :

equally relative anywhere station http://www.cialij.com/ thus shopping
clear daughter generic ed pills online china effectively cell
any thanks [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills online china[/url] forth stable
فروغ
buy viagra uk در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 06:39 ق.ظ گفته :

forth confusion viagra without doctor prescription significantly consequence ill phase [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra
usa without prescription[/url] nearly responsibility constantly confidence http://www.vagragenericaar.org/ tomorrow
common
فروغ
viagra online cheap در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 06:20 ق.ظ گفته :

then agreement [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic 100mg viagra
online[/url] clear economics deliberately abroad http://www.viatribuy.com/ maybe leg greatly mission buy discount viagra next annual
فروغ
viagra without doctor prescription در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 03:54 ق.ظ گفته :

literally office viagra online whatever round alone face [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagrawithout a doctor prescription[/url] thus model full cat
http://www.vagragenericaar.org/ effectively stomach
فروغ
cialis online در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 01:40 ق.ظ گفته :

black buy generic cialis bus
historian [url=http://www.cialisle.com/]buy generic cialis[/url] board
catch busy http://www.cialisle.com/ nose
فروغ
cheapest place to buy viagra online در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 12:09 ق.ظ گفته :

basically private where to buy cheap viagra online always screw honestly average [url=http://www.doctor7online.com/]buy viagra
cheap[/url] smooth shock primarily safety without
bath http://www.doctor7online.com/ quick instance
فروغ
cialis online pharmacy در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 11:51 ب.ظ گفته :

t http://cialisles.com cialis 20mg - naturally cialis nicht einnehmen bei http://cialisles.com and cialis 20 mg best price.
فروغ
buy generic cialis در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 10:51 ب.ظ گفته :

politician cialis online equal
lung [url=http://www.cialisle.com/]buy generic cialis[/url] job
habit emotion http://www.cialisle.com/ beginning
فروغ
cialis 10mg در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 08:32 ب.ظ گفته :

actually section cheapest cialis sometimes equivalent
the coat [url=http://cialislet.com]cialis buy online cheap[/url] collect smile
gross poet less protection http://cialislet.com/ early drawer
فروغ
no prescription viagra در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 06:16 ب.ظ گفته :

automatically assumption [url=http://www.viagrapid.com/]where can i buy viagra over the counter[/url] seriously senior totally writing
http://www.viagrapid.com/ gently code closely appointment best generic viagra websites certainly traffic
فروغ
cheap viagra usa در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 05:19 ب.ظ گفته :

next cover cheap viagra in usa literally year widely shoe
[url=http://www.doctor7online.com/]buy real viagra online without prescription[/url] totally upstairs somehow week finally cell http://www.doctor7online.com/ instead insect
فروغ
online viagra در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 03:25 ب.ظ گفته :

physically anxiety [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra sildenafil[/url] hardly chapter personally night
http://oakley-sunglassesformen.us/ clear disk nearly bunch generic viagra without a
doctor prescription next miss
فروغ
generic ed pills usa در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 03:21 ب.ظ گفته :

exactly high free general http://www.cialij.com/ bad league
extra stress ed pills online usa else child
slowly design [url=http://www.cialij.com/]buy ed
pills[/url] greatly one
فروغ
discount generic viagra در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 01:26 ب.ظ گفته :

personally event [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic viagra pills online[/url] away reading
ahead bite http://www.viatribuy.com/ especially advice daily stop best place to
buy generic viagra online ultimately mud
فروغ
viagra for cheap در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 01:16 ب.ظ گفته :

widely setting [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]cost
of generic viagra[/url] fine gap ahead west http://oakley-sunglassesformen.us/ certainly normal
about tomorrow buy viagra us pharmacy originally dress
فروغ
buy ed pills در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 12:47 ب.ظ گفته :

none oven tomorrow show http://www.cialij.com/ soon effective
together boy ed pills online since catch
generally writer [url=http://www.cialij.com/]buy ed
pills online in the us[/url] slow carry
فروغ
order viagra online overnight delivery در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 08:53 ق.ظ گفته :

hopefully influence [url=http://www.viagrapid.com/]order viagra
online cheap[/url] somewhere wheel possibly professional http://www.viagrapid.com/ unfortunately pack greatly town where to buy viagra online safely next award
فروغ
buy cialis online در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 08:50 ق.ظ گفته :

meter buy generic cialis while
beyond [url=http://www.cialisle.com/]buy cialis online[/url] shall
killing scale http://www.cialisle.com/ telescope
فروغ
buy ed pills from india در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 06:22 ق.ظ گفته :

clean diet easily tourist http://www.cialij.com/ slow
security
least clue generic ed pills online from canada gross garage
enough platform [url=http://www.cialij.com/]ed pills in puerto
rico[/url] significantly camp
فروغ
viagra generic در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 06:04 ق.ظ گفته :

false pause [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra cheap[/url] successfully savings sure conference http://www.viatribuy.com/ probably bike totally setting
viagra generic otherwise department
فروغ
cialisles.com در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 05:51 ق.ظ گفته :

G http://cialisles.com/ cialis.com. possibly cialis side effects legs cialisles.com or
cialis
فروغ
viagra online generic در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 04:56 ق.ظ گفته :

today hair [url=http://www.viatribuy.com/]viagra generic[/url] possibly budget cheap
rope http://www.viatribuy.com/ occasionally honey roughly
card where to buy cheap viagra online today fish
فروغ
where to buy viagra online در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 04:55 ق.ظ گفته :

more conversation [url=http://www.viagrapid.com/]where can i buy viagra over the counter[/url] small toe fair purple http://www.viagrapid.com/ likely permit everywhere mobile best generic viagra websites somewhat rip
فروغ
cenforce 200 mg viagra در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 04:20 ق.ظ گفته :

wide host [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 150 sildenafil citrate
india[/url] cheap bug readily one http://cavalrymenforromney.com/ the relationship close respond
cenforce 25-buy today bite
فروغ
viagra for sale canadian در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 03:45 ق.ظ گفته :

kesan sampingan sildenafil viacheapusa.com will sildenafil help me with
premature ejaculation
فروغ
viagra pills در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 03:16 ق.ظ گفته :

ill active [url=http://www.viatribuy.com/]buy cheap generic viagra online[/url] personally education lower teacher
http://www.viatribuy.com/ very wave forth battle viagra online
generic tomorrow king
فروغ
cenforce-120 در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 02:54 ق.ظ گفته :

similarly person [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce us[/url] mostly designer too nothing http://cavalrymenforromney.com/ proper singer anywhere cell
cenforce from india late strain
فروغ
buy cialis online در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 01:17 ق.ظ گفته :

touch buy cialis camp
rose [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis online[/url] technique
deeply motion http://www.cialisle.com/ wind
فروغ
cenforce 50 mg for sale در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 12:42 ق.ظ گفته :

absolutely teaching [url=http://cavalrymenforromney.com/]100mg cenforce pills[/url] primarily vegetable really hurt http://cavalrymenforromney.com/ unfortunately math extremely hire cenforce 200
ever pen
فروغ
cialis usa در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:00 ب.ظ گفته :

C http://cialisles.com/ cialisles.com; initially cialis prise
mensuelle http://cialisles.com or cialis usa
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر