وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
پست ثابت - ... . !؟

سرود بردگی

 

باد های گزنده خواب سنگینم را برآشفت وزخم های چرکینم سرباز کرد

و من چون هیولایی در درازترین شب قطبی از عمق انجماد قامت کشیدم

و زانوانم را برای راهی دراز در پی نور گرمی آزمودم

و چشمانم را به دنبال مشرق گمشده در افاق گرداندم

و ذهنم را در جستجوی گذشته کاویدم

چون پلنگی زخمی در بهت خوف برانگیز بیشه ها

در پی یاران گمشده کوه ها را آواز دادم

دشت ها را آواز دادم

و از ابر و باد و آسمان و زمین یاری خواستم

و بر ساحل های متروک گام نهادم

و با هر موج دریا را فریاد کردم

ونام و نشان خود را پرسیدم

و تنها پژواک صدایم را از کوهسار شنیدم

اما می دیدم که روزگاری از همه این گذرگاه ها گذشته ام

و بر این اب ها پارو زده ام و بر این دشت ها  دانه  افشانده ام

و بر این ساحل ها آتش افروخته ام و بر ستیغ این کوه ها

طلایه سپاهی را در انتظار بوده ام

کم کم به یاد اوردم

که در بامداد مه گرفته عهدی از یاد رفته زاده شده ام!

و همراه افتاب دشت های بسیار پیمودم و در اینجا ،در این دشت یخ زده که به خواب رفته ام

و روزگاری سرسبز بود و بار اور

زادگاه فرزاندم را برگزیدم و با شیر و ببر هم پنجه شدم

و بر اب ها پل بستم و بر بلندی ها خانه ساختم

و به اسبان وحشی لگام زدم و گوسپندانم را در تپه ها چرانیدم و اهن گداختم

و با خیشم جلگه ها را  بارور کردم

به یاد اوردم که پیش از هر کس نشانه های خود را

در خاک و اب و نور و هوا شناختم

به یاد اوردم که با زرتشت در کوهستان ها همسفر بودم و بر قله ها اتش افروختم

و با او پیام خدا را به دشت ها اوردم و در زمین خود به عدل و داد گری نشستم

و همراه کاوه اهنگر بر ضحاک شوریدم و در البرز همه توانم را در بازوان ارش نهادم

و با تنها تیر ترکشش رهانیدم و در ازمون عفاف سیاوش

بر اتش تاختم و با بیژن  به چاه در افتادم و با رستم از هفت خوان گذشتم

و با سهراب ناشناس  پنجه در پنجه پدر افکندم و پشتم به خاک

و خنجرش در قلبم نشست


به یاد اوردم که از سند گذشتم  و اسبم را از نیل سیراب کردم و نام خود را بر صخره ها کندم

و باروی هکمتانه را با بازوان خویش از سنگ های سخت پی ریختم و در تطاول اشور

در رکاب دیااگو به پایمردی ایستادم و در پارس به اسارت اسکندر در امدم

و او شبی مستانه خانه ام را به اتش کشید

به یاد اوردم  که گردونه زمین را به طواف افتاب بردم

وتقویم جهان را با بهار و زمستان همسفر کردم

و جهان را با جاده ابریشم بهم پیوند زدم و در یونان خواب خدایان را براشفتم

ودر بابل رهایی اندیشه را از بند ،فرمان دادم

به یاد اوردم که خدایی داشتم که از او در هراس نبودم و به بردگیش تن ندادم

و خدای من نیز هرگز مرا به بردگی خود فرا نخواند

به یاد اوردم  که خدایی نیافریدم و بتی نساختم و کسی را به بردگی نگرفتم

وکتابی داشتم که مرا به روشنایی و پاکی و مهربانی ونیکی دعوت می کرد و

کم کم به یاد اوردم که درتیسغون دشتی که در انجا کتاب های بسیار در اتش می سوخت

و در زیر بلند ترین تاق دنیا مردانی شقه می شدند و زنانی می گریستند

و پسرانی ،پشت ها یشان از تازیانه خونین بود

و دخترانی ، دست هایشان به شترها بسته بود و خانه ها می سوخت  و رودی در ان خون روان بود


به یاد اوردم که در کاروان اسیران سرگذشتم را در نی لبکی می دمیدم

و سرودی کهنه را زیر لب زمزمه می کردم و خاک اشنا را بدرود می گفتم

به یاد اوردم در بازار برده فروشان شام و بغداد قرن ها از سرایی به سرایی

و از مولایی به مولایی بخشوده شدم

بیابانهای جزیره العرب را همپای فیروز ابولولو

پیشاپیش جمازه عبدالرحمان بن عوف بر ریگ های داغ پیمودم

به یاد اوردم که با شهرزاد قصه گو هزار ویکشب بیدار ماندم

و با شه بانو در بیابان های ری غریبانه مدفون شدم

به یاد اوردم که کور و گنگ و عجم در کو چه های مدینه در جستجوی دختران گمشده ام

هرشب فریاد بی جواب کنیزکان نابالغ را در حجله های خونین زفاف شنیدم

به یاد اوردم که برای پاسداری از عصمت حرمسراها، اخته شدم

به یاد اوردم که به شمشیر گردن نهادم و جزیه دادم

و زمین خود را از فاتحانم به عاریت گرفتم

و خشم خدای فاتح را بر بردگان فراری دریافتم


به یاد اوردم که جانشینی  خدا را بر زمین در

نرینگان یک دودمان موروثی کردم و بر سر

این ایمان ،هزار بار به شهادت رسیدم

به یاد اوردم که بابک را با خدعه از پای در اوردم و ابومسلم را در پیش پای خلیفه

به خاک هلاک افکندم و نان طاهر را به زهر الودم و منصور را به دار اویختم و یعقوب را در نیمه راه در بیابان ها تنها گذاشتم و پیروان صباح را از

برج بلند قلعه الموت بر صخره ها پرتاب کردم

و در این قتال اخرین برده نافرمان  به نام کسروی را در ترازوی عدالت

در خون خویش غرقه ساختم واعقاب خود را به بردگی  قاتلان خویش

وصیت کردم به یاد اوردم  به وعده رهایی در رکاب فاتحان خویش جنگیدم و

به پاس ان در شبیخون نهروان خونم به اب نهر در اویخت

به یاد اوردم که به شکرانه ایین تازه سرگذشت خود را از یاد بردم

و با سفالینه ها در عمق خاک پنهان ساختم

و گذشته را در گوری گمنام و بی نشان به خاک سپردم

و چون کودکی هزاران ساله در شبی که نخستین پدر خوانده ام به یثرب

از نو زاده شدم گریخت

و مادرم  که هرگز او را ندیدم و شیرش را ننوشیدم به گذشته پیوست

و من از پستان شتران و کنیزکان بی فرزند در سلک بردگان خانه زاد  بزرگ شدم

و خاک و اب و نور و هوا را از یاد بردم و به انفال بخشیدم

و خمس دسترنجم را که از ان من بود به وارثان راستینش

که فاتحان میهن پیشین من بودند پنهان و اشکار رساندم

و دریافتم که چندین هزار قرن دیگر مردی موعود برخواهد خاست و به بردگیم پایان خواهد داد  و خدای فاتح که هر سال گوسپندانم را به قربانی می برد

فرشتگانش را به نوازشم خواهد گماشت !

به یاد اوردم به زبانی که به ان هرگز اندیشه ای نداشتم بیش از هزار سال فاتحان خود را ستودم و سیادتشان را بر خود گواهی دادم و پدران گمراه خود را که از روشنایی و پاکی و مهربانی و نیکی

سخن گفته بودند ناسزا گفتم به یاد اوردم که کنج قناعت برگزیدم و

گنج دنیا را به اهلش واگذاشتم و اموختم که از شادی بپرهیزم

و خیر و شر را استخاره کنم و به سعد و نحس مذعن باشم و از بیماری و مرگ

یا بخششی به برده ای دیگربرهم

اموختم که عفو و صبر پیشه سازم و انتقام و ظفر را

از ان فاتحان خویش بدانم و اینده را از عطسه های فرد و زوج بپرسم

و پای چپ را پیش از راست بردارم و پاکیزگی را با وجب بسنجم و در جنگ خانگی از محلل یاری جویم و شتر را تنها به پاس انکه مرکوب فاتحان بوده است  نفر بخوانم و باور کنم که ماه با اشاره انگشتی دو نیمه شد !

و اسبی بالدار اسمان ها را شبانه پیمود و چلچلگان خدا بت های مکه را

از چشم زخم پیلان ابرهه رهانیدند


اموختم که

بنده زادگانم را به نام فاتحان خویش بنامم وگستاخیم را با غلام یا قربان در کنار نامشان جبران کنم

تنها صادقی که شناختم کذاب بنامم

برای مردگان به زبانی که هیچ نمی دانند امرزش بخواهم

و خدا را به زبانی که خود نمی دانم بستایم


به یاد اوردم که گور اجداد خود را به اب بستم و برای فاتحان و نوادگانشان مقبره های زر اندود

بپا کردم و در ر ثای انان و اطفال شیر خوارشان بیش از هزار سال گریستم

و بجای فاتحان مرده در سالروز مرگشان هر ساله در جامه عزابر سینه کوفتم

و زنجیر بردگی را خود بر پشت خویش نواختم

به یاد اوردم بیش از هزار سال در مقبره ها بست نشستم و عدالت و ستم را که از فهم من بیرون بود به فتوا دریافتم و ادراک خود را با تقلید و اقتدار جانشین کردم

به تکلیف شرعی بر حامیان خویش شوریدم و با بیداد تقیه کردم

به یاد اوردم که به بردگی خو کردم و در این مشیت ناگزیر

شمشیر چنگیز را به سوهان کشیدم و چرخ اسیای نیشابور را با خونم گرداندم

و به عبرتی جاویدان در جاده ابریشم برجی بلند از استخوان خویش برافراشتم

و دروازه ها را به روی تیمور گشودم و سلطنتم را به حکم تقدیری که ستارگان خبر

می دادند به افغان ها بخشیدم

به یاد اوردم در فتح الفتوح دشمن پا از رکاب رخش برگرفتم

و لگامش را به دشمنان گرسنه سپردم و به ساربانی شتر ها تن دادم

و از سر تسلیم با انان به بیع و شرعی نشستم و در این سودا

رخت رزم از تن کندم و خودم را با دستارشان و زره ام را با عبایشان و گرزم را با سبحه سد دانه شان معاوضه کردم

و کشتزارم را با نهر و چشمه سار به جرعه ای از بهشت موعودشان بخشیدم و در بزم مشان چنگ زدم و دخترکان نورسم را به حرم هایشان هدیه بردم

و با هر طلوع سرود بردگیم را به بانگ بلند وصوت خوش

بر سر گلدسته هایشان به اقرار تلاوت کردم

 

به یاد اوردم

که آزادگی را در سراب های معجزه گم کردم

و دستم را از شمشیر برگرفتم و به دعا برداشتم

و در خانقاه و خرابات عزلت گزیدم و با اشک و اه توشه اخرت انباشتم

و اندوهم را با اب روان و سنگ صبور بازگفتم و جور ارباب بی مروت دنیا را

به روز حشر و حسابی موهوم حوالت دادم و مرگ دقیانوس را

در غارهای میکده به انتظار نشستم

و اینک می دانم و اینک می دانم که ایرانیم من

که از دراز ترین شب قطبی می ایم و روشنایی را با خاطرات کهنه فراموش کرده ام و یارانم اما در خواب ژرف خویش جون صخرهای یخ زده خاموشند و فریاد های من در ها یهوی

بادهای هرزه گم و گور می شوند...
ادامه مطلب
نظرات :
plenty of fish dating site در تاریخ سه شنبه 22 مرداد 1398 11:58 ق.ظ گفته :

whoah this blog is magnificent i love studying your posts.
Keep up the great work! You recognize, a lot of people are looking around for this
information, you can aid them greatly.
فروغ
pof https://natalielise.tumblr.com در تاریخ جمعه 11 مرداد 1398 02:08 ق.ظ گفته :

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced
but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization.
Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off?
I'd really appreciate it. natalielise plenty of fish
فروغ
plenty of fish dating site در تاریخ سه شنبه 1 مرداد 1398 08:25 ب.ظ گفته :

Hey There. I discovered your blog using msn. This is an extremely well written article.
I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful information. Thank
you for the post. I will certainly comeback.
فروغ
how to get help in windows 10 در تاریخ دوشنبه 31 تیر 1398 10:47 ق.ظ گفته :

I was curious if you ever considered changing the layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of
content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
only having one or two images. Maybe you could space it out better?
فروغ
plenty of fish dating site در تاریخ پنجشنبه 27 تیر 1398 08:20 ب.ظ گفته :

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
this article and the rest of the site is extremely good.
فروغ
alcohol erectile dysfunction در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 10:13 ب.ظ گفته :

erectile dysfunction exercises help http://viagralim.us erectile dysfunction exercises help !
This is my first time pay a visit at here and i am actually happy to read everthing at one place.
فروغ
g در تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 12:20 ق.ظ گفته :

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to
new posts.
فروغ
g در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1398 06:34 ق.ظ گفته :

Aw, this was an exceptionally good post.
Taking the time and actual effort to generate a superb article… but what can I say… I hesitate a lot and don't manage to get nearly anything done.
فروغ
minecraft در تاریخ چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:37 ب.ظ گفته :

Your method of explaining the whole thing in this piece of writing is genuinely fastidious, every one be capable of effortlessly know
it, Thanks a lot.
فروغ
minecraft در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1398 05:03 ق.ظ گفته :

If you desire to improve your know-how simply keep visiting this website and
be updated with the latest gossip posted here.
فروغ
minecraft در تاریخ یکشنبه 18 فروردین 1398 10:28 ب.ظ گفته :

bookmarked!!, I love your web site!
فروغ
nazi در تاریخ شنبه 11 آبان 1392 01:32 ق.ظ گفته :

نفس می کشم نبودنت را
نیستی
هوای بوی تنت را کرده ام
می دانی
پیرهن جدایی ات بدجور به قامتم گشاد است
تو نیستی
آسمان بی معنیست
حتی آسمان پر ستاره
و باران
مثل قطره های عذاب روی سرم می ریزد
تو نیستی
و من چتر می خواهم …
هر چیزی که حس عاشقانه و شاعرانه می دهد در چشمانم لباس سیاه پوشیده…
خودم را به هزار راه میزنم
به هزار کوچه
به هزار در
نکند یاد آغوشت بیفتم …
فروغ
امید :
nima در تاریخ شنبه 20 مهر 1392 04:16 ب.ظ گفته :

like for you
فروغ
امید :
شعر و دکلمه در تاریخ شنبه 6 مهر 1392 05:35 ب.ظ گفته :

سپاااااااااااااااس عالی بووووووووود
فروغ
sahar در تاریخ جمعه 5 مهر 1392 07:56 ق.ظ گفته :

من قبلا دوپارت از مستند سردسبز رو دانلود کرده بودم الان که اومدم 4 پارت مونده رو هم دانلود کنم دیدم نیست پست!!!!!
چرا حذف کردید آخه!
اگه لینک هاش روی سرور باقی موندن ممنون میشم برام بفرستید(توی وبلاگم)
فروغ
امید : سلام سحر جان.لینک ها بنا به درخواست صاحب اثر حذف شدند.
شرمنده ...
فروغ در تاریخ چهارشنبه 20 شهریور 1392 08:56 ق.ظ گفته :

درود بر شما.
سپاس گذارم که برای نگاهِ زیباتون، وبلاگ من رو انتخاب کردید امیدجان.
من چندین بار به وبلاگ شما سر زده بودم، حتی اون زمان که قالبتون چیز دیگه ای بود... منتها باعرض پوزش، براتون کامنت نزاشته بودم...
وبلاگتون بسیار زیباست.
اما متاسفانه مدیر پژوهش سرای ناحیه ی ما، وبلاگ من و کامنتهارو چک میکنن و به شدت مذهبی هستند. البته... افراطی. به همین علت من نتونستم نظرتون رو تایید کنم. چون شما لطف کردید و از اسم من تعریف کردید، میترسم از توش برام مسئله درست کنند.
انسانهای بی ایمانِ با افراط، به همین ها گفته میشه دیگه...
خیلی خیلی لطف کردید به من هم سر زدید و وبلاگم رو با دیدگاهتون مزیّن کردید.
باز هم سپاس گذارم... و... لینکتون کردم، با کمال میل و افتخار.
مؤید باشید.
فروغ
امید : ممنون فروغ جان ...
zhila در تاریخ پنجشنبه 14 شهریور 1392 06:01 ق.ظ گفته :

سلام داداش امیدبی معرفت شدی یه سربه ماهم بزن وبت برام یه مدت بازنمیشد بخدا
مطالب جدیدت خیلی قشنگه
مخصوصا همین مطلب
فروغ
امید : سلام ژیلا جان.باور کن به وبت سر می زنم .
نمی دونم چرا این روزا پیدا کردن واژه های مناسب اینقدر سخت شده.برای همین کمتر نظر می دم.
شعر در تاریخ پنجشنبه 14 شهریور 1392 01:54 ق.ظ گفته :

عااالی بود ......... همه مطالب عالی و زیبا هستن
فروغ
امید : مرسی
سینا در تاریخ جمعه 8 شهریور 1392 07:33 ب.ظ گفته :

این شعر عالیه، عالی! خیلی لذت بردم. البته شعر پردردیه، اما چون درد دله، آدم با خوندنش دلش خنک می شه.
فروغ
امید : مرسی سینا جان.این شعر زندگی منو تغییر داد...
دنیاخطی در تاریخ پنجشنبه 7 شهریور 1392 08:16 ب.ظ گفته :

وبلاگ قشنگی دارید فروغ ستودنی موفق باشید
فروغ
امید : مرسی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر