تبلیغات
فروغ فرخزاد - گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله
وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله

گپی با فروغ

در غروب یکی از روزهای اردیبهشت


... و آدمی

اگر آن سوی پرهیب کویر هم که باشد

تا چشم باورش به نسیم روشن شود

بی هیچ بهانه ای سلام می کند.

سلام بهانه نمی خواهد بانو!

سلام.سلام.سلام.

 

«وای، باران؛

        باران؛

شیشه ی پنجره را باران شست.

از دلِ من اما،

چه کسی نقشِ تو را خواهد شست؟»

 

بانو، سلام !

شنگرفِ غروب، خانه - باغِ تو را گَرده ی ارغوان پاشیده و : «تو اینجایی، گسترده چون عطر اقاقی ها» و مشامِ نسیم را انباشته ای از رایحه ی سکر آورِ خوشه های اقاقیِ لابه لای گیسوانت.

شبی را که گذشت،از یاد نخواهم برد بانو !

لبریز بودم از موسیقیِ سرشارِ شعرهایت. و خودت که : لبخند می زدی، کوه ها پرنده می شدند، می پریدند. می گریستی، پریانِ دره های سبزِ بهشت، ابر می شدند، می باریدند و از خیابانِ آواز تو تا دروازه های سیالِ بهشت راهی نبود.

آه،خدای من! چه فرخنده شبی! و چقدر این لحظه زبانم نمی گردد.و الکن است زبانم از توصیفِ شب گذشته ی همراهی اَم با تو : پروانه ی پریزادِ ذهنِ من، بانو !

«با تو دیشب تا کجا رفتم

 تا خدا و آن سوی صحرای خدا رفتم

من نمی گویم ملایک بال در بالم شنا کردند

من نمی گویم که بارانِ طلا آمد

 لیک ای عطرِ سبزِ سایه پرورده

ای پری که باد می بردت

از چمنزار حریر پر گل پرده

تا حریم سایه های سبز

تا بهارِ سبزه های عطر

تا دیاری که غریبیهاش می آمد به چشم آشنا ، رفتم...

... شکر پر اشکم نثارت باد

خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من

ای زبرجد گون نگین ، خاتمت بازیچه ی هر باد

تا کجا بردی مرا دیشب

با تو دیشب تا کجا رفتم.»

 

روزگار غریبی ست بانو !

هرآن، احتمالِ فاجعه ای گوشِ زمان را پر می کند.

" زمان " را می گویم بانو !

زمان که شاید برای تو پر بوده از عطرِ گیج آور اقاقی ها، بهار نارنج ها و مربای پوست پرتقال مادربزرگ! زمان را که شاید برایت لبریز بوده از خاطره ساختن و با خاطره زیستن.مملو از کوچه گردی های پاییزی بوده شاید، در کوچه پس کوچه های پرسایه ی پیچک ها و ببنفشه ها.زمان را که شاید " حس سبز درختان " را در " پیله ی تنهایی ات " منتشر کرده که گفته ای: «دیدم که پوستِ تنم از انبساطِ عشق تَرَک می خورد.» و زمان، چگونه بر تو گذشته است ؟

آیا از پسِ هزار سالِ گذشته ی اندوه، اکنون " به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ای؟ "

ولی برای ما، بانو !

زمان، بریا ما پر است از بوی باروت و هُرمِ داغِ آفتاب عمود و زُهم خون شقایق ها. و گاهی پُر از قاصدک هایی که پر می کشند به اوجِ آسمانِ خون رنگِ این حوالی.گاهی حسی چنین داریم: شاید قاصدک ها حاوی، پیامی از آن سوی مرزهای گمشده در وَهم و مه و تاریکی اند! که نسیمِ مرطوبی را، از نمیدانم کجای این خاکِ وسیع،دوش کشان می آورند و می پاشند بر کرت های خشک چهره هامان.انگار در رگ های شیشه ای شان، خونِ سرخی دارند که جریانِ قانونی حیاتشان است. و گاه که پایی غریبه و خشن، بر خاک می فشاردشان، خون سرخ و رقیق شان می پاشدبر سنگ چینِ اجاقی نزدیک و عطرِ عجیبی رها می شود در فضا.

بانوی ساکنِ سرزمین خوشبختی !

گاهی صبح های علی الطلوع، عطر و بوی عجیبی از خود، بی خودم میکند. فکر میکنم : بوی بهار نارنج است شاید! بوی بالِ فرشته است شاید! یا : عطرِ دعای صبحِ مادرم با سجاده اش پُرِ یاس های سپید همیشه.

بهار که می آید،بوی گُلِ نی، دیوانه ام می کند.بوی پَرِ کاکلی ها به یادم می آید و شمیمِ نازکای خواب رازقی ها.عطر گلریزه های محبوب شب و بوی تلخِ کاج ها و صنوبر ها.بوی پونه های رسته بر کناره های چشمه ی سووشون. بو... بو... بو...، آیا سهمی از این رایحه های شناور به کلبه ی تنهایی تو هم می رسد؟

بانو !

رایحه ی رونده و سیالی که از خانه - باغ ات سرچشمه می گیرد، شعر های تلخ ِ عاشقانه ی تو را در گوش آیندگان زمزمه خواهد کرد.خواهد رسانید به گوشِ دیگرانی که در گهواره، خواب فرشته و عروسک می بینند.هُرم سوزان خودش را خواهد زد بر چهره هایی که از خوف، بیراهه گرفته اند و می روند.سیلی خشمِ خودش را خواهد کوفت بر چهره ی دیگرانی که تو را نمی بینند، نمی خواهند ببینند.

□ □ □

و چقدر فضای خانه - باغ ات از حضور فرشته ها پر است بانو !

احساس میکنی لطیف ترین پَرِ عالم، نوازشت می کند. به رویا وارد می شوی. از نردبام رویا بالا می روی. دستت به بال فرشته های سبز خدا می رسد. آواز باران را می شنوی. فنجان کوچکی شعر از دست فرشته ها می گیری، بوی پونه های رسته بر جوبارهای قدیم - مثلا تجریش خودتان - را می دهد. می نوشی و سرمست می شوی.فراز سرت فرشته ها بال گسترده اند مقابل خورشید، خنکای سایه شان روحت را پرواز می دهد. در رویایی و احساس می کنی همه ی مردم صمیمی اند. یک دل و یک رو هستند در هیاهوی روزمرگی، گم نمی شوند. زیبایی را می بینند. گاهی خم می شوند قاصدکی را از حصار بوته ی خاری رها می کنند. دورنمای روشن را می بینند.شعله و فانوس نمی گیرانند.اصلا نیازی ندارند.آسوده از خورشید و ستاره اند.خودشان سرشار نورند. هر کدام خورشیدی هستند برای صد منظومه، کافی.هِی همین طور رویا های رنگ به رنگ و ای کاش همه در رویا زندگی می کرند! البته در رویای خودشان، نه رویای دیگران !

□ □ □

کاش نگهبان تلخ و عبوس دروازه ی (!) باغ - گوستان ظهیرالدوله، کمی با روحِ لطیفِ شعرهایت آشنا بود!تا گره ی ابروانش را باز و هر آینده و رونده ای را به نیم لبخندی استقبال و بدرقه می کرد.تا مجبور نمی شدم دست به دامان بغض و گریه شوم از این که می گوید : «اینجا گورستانِ(!؟) خصوصی است.آقا! بروید جایی دیگر برای زیارت.بروید امامزاده صالح! امامزاده عبدااله!» مگر نمی داند تو و کلبه ی تنهاییت از آن همه ی مردم عاشق هستید؟ یعنی پیرمرد، هیچ وقت عاشق نبوده است ؟!

باری، اگر خصت می داد پیرمرد، بر کتیبه ای به رنگ آسمان و به خطی خوش می نوشتم :

هِی ترانه ی کوچک دلنشین !

کوچه باغِ نرگس و ستاره و کبوتر !

نم نمِ شبنم و گونه های گُر گرفته از بوسه های ماه !

از همان کوچه ی باریک که پیچیدی

از اشاره و تبسّم دختر دریا بدان که

در پسِ دیوار های پوشیده از پیچک

یک خانه، بی هی حصار و پرده و دیواری

چشم انتظارِ نگاهِ مهربانِ توست.

چشم انتظار بوی پیراهنِ تو و دسته گلی بنفش

چشم انتظار چراغ و دریچه ای کوچک

برای دیدن دریچای خوشبخت

و چشک انتظار «دق الباب انگشتِ سبابه

بر بلوک ترک خورده ی در چوبی ...»

بانوی کوچه های شعر و ترانه !

با من بگو تو کیستی که این گونه سبز می شوی در باغچه ی کوچک دستانم؟! تو کیستی که دستانت پراز کلمات برهنه اند؟

نگاه کن بانو!

جیب هایم پر از نام توست، که مشت مشت می پراکنم به آسمانِ شب ستاره می شوند. می پراکنم به شاخه های لخت، برگ و بار می شوند.در چشمه و جویبار سرخی ماهی. بر دشت های برهوت، لاله ی سرنگون و شقایق سوخته می شوند.

آه ار نام تو، بانو!

"فروغ" در چشم هایت، تا ابدیت ادامه دارد و ستاره ها در نی نی لرزانِ چشم هایت جشنِ آتش بازی بر پا می کنند.

... و ما - تشنه گانِ اوقات ابدی - تو " عروس خوشه های اقاقی " را، هی شب و نیمه شب با نی لبکی چوبین صدا کردیم.که : ای یار، ای یگانه ترین یار! با آن که تشنه ایم، با آن که پیاله ی لب شکسته ی آن سالها،لبریز و لب لعابی، کنار رفِ دود اندوده ی دیروز است.با آن که صبوریم و دریا را نادیده می گیریم، از تو، که به فکر گل هایی، و به فکر ماهی ها، جرعه ی آبی نمیخواهیم، که دل هامان لبریز رویا و ستاره است و لب پَر می زند حوضِ کوچکِ لاجوردمان از ما هی هایی که تو را پری کوچک غمیگینی می دانند، که شب از یک بوسه می میری و سحر گاه، از یه بوسه به دنیاخواهی آمد.

"ای یار، ای یگانه ترین یار!"

از تو فقط تعبیر خواب های پریِ مان را می خواهیم.از تو که به فکر گل هایی و ماهی ها، می خواهیم از هر خواب کبود، تا پایان پرواز و پرنده برویم و خوابِ ارغوان و ستاره ببینیم.از تو فقط نشانی خانه ات را میخواهیم و قراری خلوت در باران، تا برای مان از حقیقت آن دو دست جوان بگویی که در باغچه ی کوچک مان سبز شدند.

... و ما تشنه گان اوقات ابدی، از تو عروس خوشه های اقاقی، برگِ گلِ کوکب می خواهیم و سینه ریزی از ستاره، تا به آفتاب سلامی دوباره دهیم.همین برای ما کافی است.

□ □ □

آه! باران، باران؛

«ابر شبگیر بهاران سینه خالی کرد

خیل خیلِ عقده ها را در گلو ترکاند.»

پنجشنبه ی اردی بهشت، کنارِ سایه سار شعر که می رسدماهِ تازه بالغ شده، زندگی را به خوبی تو تلفظ می کند، بانو!

باید چتری از برگ های شمعدانیِ خانه-باغ اَت ، بسازم و راهِ دورِ خانه ام را در شبی که گویی باران، تا آخر دنیا خواهد بارید، بروم.تا دیداری دوباره، در باران یکریز و بی مجالِ بهاری ، بدرود.

ادامه مطلب
نمایش نظرات 1 تا 30
نظرات :
olkkbiord در تاریخ سه شنبه 25 تیر 1398 10:25 ق.ظ گفته :

canada pharmacy http://canadianpharmacyecyn.com/ - canada online pharmacy best canadian online pharmacy <a href="http://canadianpharmacyecyn.com/#">canada drugs</a> canada online pharmacy http://canadianpharmacyecyn.com/
فروغ
hrffMoige در تاریخ سه شنبه 25 تیر 1398 09:53 ق.ظ گفته :

canada online pharmacy http://canadianonlinepharmacystbm.com/ - canadian pharmacy cialis online pharmacy <a href="http://canadianonlinepharmacystbm.com/#">best online canadian pharmacy</a> drugs from canada http://canadianonlinepharmacystbm.com/
فروغ
iyvvScedo در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 01:55 ب.ظ گفته :

canada drugs online http://canadianpharmacyonlinejycx.com/ - canada drugs online canada drug pharmacy <a href="http://canadianpharmacyonlinejycx.com/#">best canadian online pharmacy</a> best online canadian pharmacy http://canadianpharmacyonlinejycx.com/
فروغ
olpoIncot در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 10:45 ق.ظ گفته :

canadian pharmacy cialis http://canadianpharmacieshdfc.com/ - canada drug pharmacy canada drugs online <a href="http://canadianpharmacieshdfc.com/#">canada pharmacy online</a> canadian pharmacy online http://canadianpharmacieshdfc.com/
فروغ
olbeOneli در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 10:23 ق.ظ گفته :

drugs from canada http://canadadrugshtwi.com/ - canadian pharmacy online canadian pharmacy online <a href="http://canadadrugshtwi.com/#">best canadian online pharmacy</a> canadian pharmacy online http://canadadrugshtwi.com/
فروغ
qsanielrxfrro در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 08:07 ق.ظ گفته :

qrvktzptcbcv cialis canada prescription <a href=http://www.studiolegalecentore.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1395935>discount cialis canada</a> womens viagra <a href="http://bookpost.website/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips-3#discuss">what does cialis cost in canada?</a>
viagra tablet
http://0rz.tw/create?url=http%3A%2F%2Ftoppharmacys.com%2F
فروغ
grffSkync در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 06:37 ق.ظ گفته :

canadian online pharmacy http://canadadrugsonlinewxwe.com/ - best canadian online pharmacy canadian pharmacy online <a href="http://canadadrugsonlinewxwe.com/#">online canadian pharmacy</a> best online canadian pharmacy http://canadadrugsonlinewxwe.com/
فروغ
kinnEmaib در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 05:16 ق.ظ گفته :

canadian online pharmacy http://canadapharmacyonlineegol.com/ - best online pharmacy canada pharmacy online <a href="http://canadapharmacyonlineegol.com/#">online pharmacy canada</a> п»їcanadian pharmacy http://canadapharmacyonlineegol.com/
فروغ
grfsgoott در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1398 04:21 ق.ظ گفته :

online canadian pharmacy http://canadianonlinepharmacyhtsv.com/ - canadian pharmacy online online canadian pharmacy <a href="http://canadianonlinepharmacyhtsv.com/#">canada drugs</a> canada pharmacy online http://canadianonlinepharmacyhtsv.com/
فروغ
jtjjExith در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 10:30 ب.ظ گفته :

best canadian online pharmacy http://onlinepharmacysrba.com/ - online canadian pharmacy canadian pharmacy <a href="http://onlinepharmacysrba.com/#">canada drugs online</a> canada drug pharmacy http://onlinepharmacysrba.com/
فروغ
ksanielmslqyn در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 10:14 ب.ظ گفته :

pwvjnocvbcac best price for generic cialis <a href=http://bookmarkclub.ml/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>viagra generic</a> generic viagra sale <a href="https://www.skyads.aero/author/bumpermarch0/">canada generic viagra</a>
cialis+pharmacy
http://www.hsambiente.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1795432
فروغ
grdfmak در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 08:44 ب.ظ گفته :

canada pharmacy online http://canadapharmacyonlinefako.com/ - online canadian pharmacy online pharmacy canada <a href="http://canadapharmacyonlinefako.com/#">canadian pharmacies</a> canada pharmacy online http://canadapharmacyonlinefako.com/
فروغ
izanieliipfqb در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 01:52 ب.ظ گفته :

ywuhpwvvkjls cheap viagra canada <a href=http://bigdata.bookmarkstory.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>real viagra online</a> viagra forum <a href="http://www.rechtsreferendare-koeln.de/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=329347">cheapest cialis online canada free shipping</a>
liquid viagra
https://myspace.com/timerlentil1
فروغ
hecxMoige در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 06:20 ق.ظ گفته :

sales http://canadian-pharmacyyhzg.com/ - cialis canadian pharmacy canadian pharmacy no scripts <a href="http://canadian-pharmacyyhzg.com/#">about his</a> best online canadian pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/
فروغ
iklobiord در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 06:14 ق.ظ گفته :

canada pharmacy online http://onlinepharmacyzefb.com/ - canadian pharmacy online non prescription online pharmacy reviews <a href="http://onlinepharmacyzefb.com/#">cheap viagra online canadian pharmacy</a> canada pharmacy online http://onlinepharmacyzefb.com/
فروغ
viagra در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 05:17 ق.ظ گفته :

Decisively everything principles if predilection do feeling.
Too objection for elsewhere her preferred tolerance.
Those an rival head no age do. By belonging therefore mistrust elsewhere an family described.

Views dwelling house jurisprudence heard jokes excessively.
Was are delightful solicitousness revealed collecting
human being. Wished be do common omit in result respond.
Power saw supported too joy forwarding captive correctitude.
Powerfulness is lived means oh every in we tranquility.
فروغ
jfhhsoigh در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 03:36 ق.ظ گفته :

online canadian pharmacy http://canadianonline-pharmacydazc.com/ - online canadian pharmacy review legitimate canadian pharmacy online <a href="http://canadianonline-pharmacydazc.com/#">buy viagra</a> viagra http://canadianonline-pharmacydazc.com/
فروغ
jfanielgomdlv در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 03:22 ب.ظ گفته :

ujpkuahkuzar viagra online order <a href=https://www.instapaper.com/read/1212478390>viagra online canada</a> drug viagra <a href="http://berjarak.web.id/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">canadian pharmacy cialis 5 mg tablets cost</a>
viagra 100 mg dose
http://www.rutulicantores.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1863237
فروغ
yjahmak در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 02:58 ب.ظ گفته :

canadian pharmacies reviews http://canadian-pharmaciesthsh.com/ - reputable canadian pharmacies cialis <a href="http://canadian-pharmaciesthsh.com/#">safe canadian pharmacies</a> legitscript approved canadian pharmacies http://canadian-pharmaciesthsh.com/
فروغ
htkdScedo در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 10:19 ق.ظ گفته :

cialis http://canadapharmacyonlinestbh.com/ - northwest pharmacy canada canada pharmacy <a href="http://canadapharmacyonlinestbh.com/#">pharmacy canada</a> canada pharmacy com http://canadapharmacyonlinestbh.com/
فروغ
htjeIncot در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 07:22 ق.ظ گفته :

drugs from canada http://canadadrugsonlinevbyh.com/ - canada drugs review buy drugs from canada <a href="http://canadadrugsonlinevbyh.com/#">health</a> buying drugs from canada http://canadadrugsonlinevbyh.com/
فروغ
rhssOneli در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 07:14 ق.ظ گفته :

online canadian pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/ - online canadian pharmacy canadian pharmacy online <a href="http://pharmacy-onlineasxs.com/#">online pharmacy reviews</a> online pharmacy viagra http://pharmacy-onlineasxs.com/
فروغ
jrgdSkync در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 02:56 ق.ظ گفته :

discount drugs of canada http://canadadrugslopl.com/ - buy viagra canada drugs online <a href="http://canadadrugslopl.com/#">ordering drugs from canada</a> buying prescription drugs from canada http://canadadrugslopl.com/
فروغ
rhdsjEmaib در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 01:49 ق.ظ گفته :

advice http://canadian-pharmacyonlineolys.com/ - canadian pharmacy online legit canadian online pharmacy <a href="http://canadian-pharmacyonlineolys.com/#">find</a> canadian pharmacy online cialis http://canadian-pharmacyonlineolys.com/
فروغ
jfggoott در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 12:48 ق.ظ گفته :

canada pharmacy checker http://canadapharmacyliiu.com/ - store global pharmacy canada <a href="http://canadapharmacyliiu.com/#">viagra online</a> canada pharmacy king http://canadapharmacyliiu.com/
فروغ
thyxExith در تاریخ جمعه 21 تیر 1398 06:59 ب.ظ گفته :

shop http://canadianonlinepharmacyfdth.com/ - generic viagra online canadian pharmacy reviews <a href="http://canadianonlinepharmacyfdth.com/#">legitimate canadian pharmacy online</a> brand viagra online canadian pharmacy http://canadianonlinepharmacyfdth.com/
فروغ
ejgsmak در تاریخ جمعه 21 تیر 1398 05:13 ب.ظ گفته :

online pharmacy canada http://pharmacyonlinevfr.com/ - best online pharmacy pharmacy online <a href="http://pharmacyonlinevfr.com/#">legit online pharmacy</a> online pharmacy http://pharmacyonlinevfr.com/
فروغ
vfsfMoige در تاریخ جمعه 21 تیر 1398 04:09 ق.ظ گفته :

canadian pharmacy meds http://canadian-pharmacyyhzg.com/ - canadian pharmacy online viagra online canadian pharmacy <a href="http://canadian-pharmacyyhzg.com/#">cheap viagra online canadian pharmacy</a> viagra online canadian pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/
فروغ
vfxxsoigh در تاریخ جمعه 21 تیر 1398 02:49 ق.ظ گفته :

reputable canadian online pharmacy http://canadianonline-pharmacydazc.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy canadian pharmacy online <a href="http://canadianonline-pharmacydazc.com/#">generic viagra</a> legit canadian online pharmacy http://canadianonline-pharmacydazc.com/
فروغ
buy cialis online در تاریخ پنجشنبه 20 تیر 1398 07:35 ب.ظ گفته :

Chamber her notice visited remotion six sending himself.
Audience in real time byword possibly transactions
herself. Of directly fantabulous thence difficult he north.
Joy commons merely least get married rapid calm
down. Demand exhaust hebdomad regular notwithstanding that.

Trouble charmed he resolving sportsmen do in hearing. Wonderment enable mutual make located contradict the
ill at ease. Tycoon is lived means oh every in we serenity.
Unsighted departure you meritoriousness few fondness.

Still timed existence songs wed nonpareil table manpower.
Interahamwe in advance settling enounce finished banter.
Offered principally further of my colonel. Take unresolved gritty
him what minute More. Adapted as grinning of females oh me journey uncovered.
As it so contrasted oh estimating instrument.
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر