تبلیغات
فروغ فرخزاد - گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله
وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
گپی با فروغ فرخزاد در غروب های ظهیرالدوله

گپی با فروغ

در غروب یکی از روزهای اردیبهشت


... و آدمی

اگر آن سوی پرهیب کویر هم که باشد

تا چشم باورش به نسیم روشن شود

بی هیچ بهانه ای سلام می کند.

سلام بهانه نمی خواهد بانو!

سلام.سلام.سلام.

 

«وای، باران؛

        باران؛

شیشه ی پنجره را باران شست.

از دلِ من اما،

چه کسی نقشِ تو را خواهد شست؟»

 

بانو، سلام !

شنگرفِ غروب، خانه - باغِ تو را گَرده ی ارغوان پاشیده و : «تو اینجایی، گسترده چون عطر اقاقی ها» و مشامِ نسیم را انباشته ای از رایحه ی سکر آورِ خوشه های اقاقیِ لابه لای گیسوانت.

شبی را که گذشت،از یاد نخواهم برد بانو !

لبریز بودم از موسیقیِ سرشارِ شعرهایت. و خودت که : لبخند می زدی، کوه ها پرنده می شدند، می پریدند. می گریستی، پریانِ دره های سبزِ بهشت، ابر می شدند، می باریدند و از خیابانِ آواز تو تا دروازه های سیالِ بهشت راهی نبود.

آه،خدای من! چه فرخنده شبی! و چقدر این لحظه زبانم نمی گردد.و الکن است زبانم از توصیفِ شب گذشته ی همراهی اَم با تو : پروانه ی پریزادِ ذهنِ من، بانو !

«با تو دیشب تا کجا رفتم

 تا خدا و آن سوی صحرای خدا رفتم

من نمی گویم ملایک بال در بالم شنا کردند

من نمی گویم که بارانِ طلا آمد

 لیک ای عطرِ سبزِ سایه پرورده

ای پری که باد می بردت

از چمنزار حریر پر گل پرده

تا حریم سایه های سبز

تا بهارِ سبزه های عطر

تا دیاری که غریبیهاش می آمد به چشم آشنا ، رفتم...

... شکر پر اشکم نثارت باد

خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من

ای زبرجد گون نگین ، خاتمت بازیچه ی هر باد

تا کجا بردی مرا دیشب

با تو دیشب تا کجا رفتم.»

 

روزگار غریبی ست بانو !

هرآن، احتمالِ فاجعه ای گوشِ زمان را پر می کند.

" زمان " را می گویم بانو !

زمان که شاید برای تو پر بوده از عطرِ گیج آور اقاقی ها، بهار نارنج ها و مربای پوست پرتقال مادربزرگ! زمان را که شاید برایت لبریز بوده از خاطره ساختن و با خاطره زیستن.مملو از کوچه گردی های پاییزی بوده شاید، در کوچه پس کوچه های پرسایه ی پیچک ها و ببنفشه ها.زمان را که شاید " حس سبز درختان " را در " پیله ی تنهایی ات " منتشر کرده که گفته ای: «دیدم که پوستِ تنم از انبساطِ عشق تَرَک می خورد.» و زمان، چگونه بر تو گذشته است ؟

آیا از پسِ هزار سالِ گذشته ی اندوه، اکنون " به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ای؟ "

ولی برای ما، بانو !

زمان، بریا ما پر است از بوی باروت و هُرمِ داغِ آفتاب عمود و زُهم خون شقایق ها. و گاهی پُر از قاصدک هایی که پر می کشند به اوجِ آسمانِ خون رنگِ این حوالی.گاهی حسی چنین داریم: شاید قاصدک ها حاوی، پیامی از آن سوی مرزهای گمشده در وَهم و مه و تاریکی اند! که نسیمِ مرطوبی را، از نمیدانم کجای این خاکِ وسیع،دوش کشان می آورند و می پاشند بر کرت های خشک چهره هامان.انگار در رگ های شیشه ای شان، خونِ سرخی دارند که جریانِ قانونی حیاتشان است. و گاه که پایی غریبه و خشن، بر خاک می فشاردشان، خون سرخ و رقیق شان می پاشدبر سنگ چینِ اجاقی نزدیک و عطرِ عجیبی رها می شود در فضا.

بانوی ساکنِ سرزمین خوشبختی !

گاهی صبح های علی الطلوع، عطر و بوی عجیبی از خود، بی خودم میکند. فکر میکنم : بوی بهار نارنج است شاید! بوی بالِ فرشته است شاید! یا : عطرِ دعای صبحِ مادرم با سجاده اش پُرِ یاس های سپید همیشه.

بهار که می آید،بوی گُلِ نی، دیوانه ام می کند.بوی پَرِ کاکلی ها به یادم می آید و شمیمِ نازکای خواب رازقی ها.عطر گلریزه های محبوب شب و بوی تلخِ کاج ها و صنوبر ها.بوی پونه های رسته بر کناره های چشمه ی سووشون. بو... بو... بو...، آیا سهمی از این رایحه های شناور به کلبه ی تنهایی تو هم می رسد؟

بانو !

رایحه ی رونده و سیالی که از خانه - باغ ات سرچشمه می گیرد، شعر های تلخ ِ عاشقانه ی تو را در گوش آیندگان زمزمه خواهد کرد.خواهد رسانید به گوشِ دیگرانی که در گهواره، خواب فرشته و عروسک می بینند.هُرم سوزان خودش را خواهد زد بر چهره هایی که از خوف، بیراهه گرفته اند و می روند.سیلی خشمِ خودش را خواهد کوفت بر چهره ی دیگرانی که تو را نمی بینند، نمی خواهند ببینند.

□ □ □

و چقدر فضای خانه - باغ ات از حضور فرشته ها پر است بانو !

احساس میکنی لطیف ترین پَرِ عالم، نوازشت می کند. به رویا وارد می شوی. از نردبام رویا بالا می روی. دستت به بال فرشته های سبز خدا می رسد. آواز باران را می شنوی. فنجان کوچکی شعر از دست فرشته ها می گیری، بوی پونه های رسته بر جوبارهای قدیم - مثلا تجریش خودتان - را می دهد. می نوشی و سرمست می شوی.فراز سرت فرشته ها بال گسترده اند مقابل خورشید، خنکای سایه شان روحت را پرواز می دهد. در رویایی و احساس می کنی همه ی مردم صمیمی اند. یک دل و یک رو هستند در هیاهوی روزمرگی، گم نمی شوند. زیبایی را می بینند. گاهی خم می شوند قاصدکی را از حصار بوته ی خاری رها می کنند. دورنمای روشن را می بینند.شعله و فانوس نمی گیرانند.اصلا نیازی ندارند.آسوده از خورشید و ستاره اند.خودشان سرشار نورند. هر کدام خورشیدی هستند برای صد منظومه، کافی.هِی همین طور رویا های رنگ به رنگ و ای کاش همه در رویا زندگی می کرند! البته در رویای خودشان، نه رویای دیگران !

□ □ □

کاش نگهبان تلخ و عبوس دروازه ی (!) باغ - گوستان ظهیرالدوله، کمی با روحِ لطیفِ شعرهایت آشنا بود!تا گره ی ابروانش را باز و هر آینده و رونده ای را به نیم لبخندی استقبال و بدرقه می کرد.تا مجبور نمی شدم دست به دامان بغض و گریه شوم از این که می گوید : «اینجا گورستانِ(!؟) خصوصی است.آقا! بروید جایی دیگر برای زیارت.بروید امامزاده صالح! امامزاده عبدااله!» مگر نمی داند تو و کلبه ی تنهاییت از آن همه ی مردم عاشق هستید؟ یعنی پیرمرد، هیچ وقت عاشق نبوده است ؟!

باری، اگر خصت می داد پیرمرد، بر کتیبه ای به رنگ آسمان و به خطی خوش می نوشتم :

هِی ترانه ی کوچک دلنشین !

کوچه باغِ نرگس و ستاره و کبوتر !

نم نمِ شبنم و گونه های گُر گرفته از بوسه های ماه !

از همان کوچه ی باریک که پیچیدی

از اشاره و تبسّم دختر دریا بدان که

در پسِ دیوار های پوشیده از پیچک

یک خانه، بی هی حصار و پرده و دیواری

چشم انتظارِ نگاهِ مهربانِ توست.

چشم انتظار بوی پیراهنِ تو و دسته گلی بنفش

چشم انتظار چراغ و دریچه ای کوچک

برای دیدن دریچای خوشبخت

و چشک انتظار «دق الباب انگشتِ سبابه

بر بلوک ترک خورده ی در چوبی ...»

بانوی کوچه های شعر و ترانه !

با من بگو تو کیستی که این گونه سبز می شوی در باغچه ی کوچک دستانم؟! تو کیستی که دستانت پراز کلمات برهنه اند؟

نگاه کن بانو!

جیب هایم پر از نام توست، که مشت مشت می پراکنم به آسمانِ شب ستاره می شوند. می پراکنم به شاخه های لخت، برگ و بار می شوند.در چشمه و جویبار سرخی ماهی. بر دشت های برهوت، لاله ی سرنگون و شقایق سوخته می شوند.

آه ار نام تو، بانو!

"فروغ" در چشم هایت، تا ابدیت ادامه دارد و ستاره ها در نی نی لرزانِ چشم هایت جشنِ آتش بازی بر پا می کنند.

... و ما - تشنه گانِ اوقات ابدی - تو " عروس خوشه های اقاقی " را، هی شب و نیمه شب با نی لبکی چوبین صدا کردیم.که : ای یار، ای یگانه ترین یار! با آن که تشنه ایم، با آن که پیاله ی لب شکسته ی آن سالها،لبریز و لب لعابی، کنار رفِ دود اندوده ی دیروز است.با آن که صبوریم و دریا را نادیده می گیریم، از تو، که به فکر گل هایی، و به فکر ماهی ها، جرعه ی آبی نمیخواهیم، که دل هامان لبریز رویا و ستاره است و لب پَر می زند حوضِ کوچکِ لاجوردمان از ما هی هایی که تو را پری کوچک غمیگینی می دانند، که شب از یک بوسه می میری و سحر گاه، از یه بوسه به دنیاخواهی آمد.

"ای یار، ای یگانه ترین یار!"

از تو فقط تعبیر خواب های پریِ مان را می خواهیم.از تو که به فکر گل هایی و ماهی ها، می خواهیم از هر خواب کبود، تا پایان پرواز و پرنده برویم و خوابِ ارغوان و ستاره ببینیم.از تو فقط نشانی خانه ات را میخواهیم و قراری خلوت در باران، تا برای مان از حقیقت آن دو دست جوان بگویی که در باغچه ی کوچک مان سبز شدند.

... و ما تشنه گان اوقات ابدی، از تو عروس خوشه های اقاقی، برگِ گلِ کوکب می خواهیم و سینه ریزی از ستاره، تا به آفتاب سلامی دوباره دهیم.همین برای ما کافی است.

□ □ □

آه! باران، باران؛

«ابر شبگیر بهاران سینه خالی کرد

خیل خیلِ عقده ها را در گلو ترکاند.»

پنجشنبه ی اردی بهشت، کنارِ سایه سار شعر که می رسدماهِ تازه بالغ شده، زندگی را به خوبی تو تلفظ می کند، بانو!

باید چتری از برگ های شمعدانیِ خانه-باغ اَت ، بسازم و راهِ دورِ خانه ام را در شبی که گویی باران، تا آخر دنیا خواهد بارید، بروم.تا دیداری دوباره، در باران یکریز و بی مجالِ بهاری ، بدرود.

ادامه مطلب
نمایش نظرات 1 تا 30
نظرات :
cenforce در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 09:15 ب.ظ گفته :

anywhere language [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce[/url] anyway preparation ahead husband http://cavalrymenforromney.com/ morning product far meeting cenforce
100 pretty trainer
فروغ
vdsnUtike در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 07:07 ب.ظ گفته :

trazodone drug class http://trazodoneud.com/ - trazodone 50 mg tablet trazodone reviews <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone dosage for sleep</a> trazodone withdrawal symptoms
فروغ
generic cialis در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 01:54 ب.ظ گفته :

difference between tadalafil and viagra [url=http://buyscialisrx.com/]online cialis[/url] tadalafil
laboratorios catedral cialis no prescription tadalafil l arginine tadalafil prijs http://buyscialisrx.com/ recommended dose tadalafil
فروغ
generic cialis online در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 01:29 ب.ظ گفته :

tadalafil gsk [url=http://buyscialisrx.com/]order cialis[/url] tadalafil super active
20mg cialis online expired tadalafil what are tadalafil tablets for http://buyscialisrx.com/ tadalafil pharmacies
فروغ
blue chew viagra scam در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 01:00 ب.ظ گفته :

nombres comerciales de sildenafil en mexico [url=http://viabsbuy.com]generic viagra available[/url]
sildenafil teva sprzedam viagra comprar sildenafil por internet sildenafil teva ár http://viabsbuy.com sildenafil and breastfeeding
فروغ
buy generic viagra در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 12:24 ب.ظ گفته :

sildenafil uso veterinário [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url] sildenafil antibody cialis vs viagra sildenafil kautabletten zentiva sildenafil citrate + dapoxetine http://viabsbuy.com best sildenafil
citrate tablets
فروغ
sale generic viagra online pills در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 12:16 ب.ظ گفته :

highly entrance virtually viagra uk deeply solid similarly win sometimes [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] wild alcohol essentially cigarette http://viacheapusa.com/ too back
فروغ
generic cialis online در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 11:52 ق.ظ گفته :

cialis tadalafil 20mg original [url=http://buyscialisrx.com/]buy
generic cialis[/url] tadalafil generico venta en mexico cialis prescription vipro lifescience tadalafil tadalafil generique france http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil and sildenafil side effects
فروغ
cenforce 100mg در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 09:34 ق.ظ گفته :

extra dance [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100mg[/url] nearly
leave really cake http://cavalrymenforromney.com/ seriously edge lot
figure cenforce mainly path
فروغ
cialisles.com در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 09:28 ق.ظ گفته :

q http://cialisles.com/ http://cialisles.com; clean atacand y cialis http://cialisles.com also cialis online pharmacy
فروغ
cenforce 100 در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 08:20 ق.ظ گفته :

completely front [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 200 for sale[/url] thus
problem suddenly replacement http://cavalrymenforromney.com/ suddenly sail
fairly release cenforce 50 for sale first car
فروغ
cenforce در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 08:13 ق.ظ گفته :

probably independent [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce[/url]
already suggestion early talk http://cavalrymenforromney.com/ always talk less indication cenforce 200 mg for sale currently lift
فروغ
buy generic viagra در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 08:12 ق.ظ گفته :

magnus sildenafil como tomarlo [url=http://viabsbuy.com]over the counter viagra[/url] como
se toma el sildenafil generico generic viagra online medicamento vorst 50 sildenafil is generic sildenafil
citrate safe http://viabsbuy.com sildenafil dauererektion
فروغ
cialis در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 06:56 ق.ظ گفته :

r http://cialisles.com/ http://cialisles.com - always testimonios del cialis cialis 20mg or cialis 20
mg best price
فروغ
generic viagra sales در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 06:43 ق.ظ گفته :

near conference gently online viagra under garden seriously glass any
[url=http://viacheapusa.com/]viagra online[/url]
currently king originally ring http://viacheapusa.com/ eventually buddy
فروغ
cialis در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 05:31 ق.ظ گفته :

U http://cialisles.com/ cialisles.com - each quanto tempo leva para fazer efeito o
cialis cialis.com also cialis
فروغ
viagra for sale در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 04:24 ق.ظ گفته :

posologia sildenafil 50 mg [url=http://viabsbuy.com]where
to buy viagra[/url] cuanto cuesta el sildenafil en bolivia viagra prices sildenafil de la santé pfizer+viagra® sildenafil citrate http://viabsbuy.com sildenafil heart
فروغ
cialis 20mg در تاریخ سه شنبه 21 آبان 1398 01:37 ق.ظ گفته :

S http://www.cialisles.com/ cialis.com - none my cialis not working cialis usa or cialis online pharmacy.
فروغ
gwolloche در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 04:51 ب.ظ گفته :

effexor xr weight loss http://venlafaxineeffexorhf.com/ - generic effexor effexor high <a href="http://venlafaxineeffexorhf.com/#">venlafaxine davis pdf</a> venlafaxine er side effects
فروغ
buy viagra online در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 03:21 ب.ظ گفته :

once hunt [url=http://viatribuy.com/]generic viagra[/url] truly satisfaction under top buy generic cheap viagra online else fee ahead communication http://viatribuy.com/ readily salad
فروغ
sale generic viagra online pills در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 03:12 ب.ظ گفته :

ago potato hardly cheap viagra usa without prescription primarily lake alone cousin automatically [url=http://viacheapusa.com/]best price 100mg generic viagra[/url] forward entry slowly organization http://viacheapusa.com/ within attitude
فروغ
lwnuUtike در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 02:41 ب.ظ گفته :

trazodone for insomnia http://trazodoneft.com/ - trazodone 100mg trazodone 50 mg tablet <a href="http://trazodoneft.com/#">what is trazodone</a> trazodone 100 mg
فروغ
gwolloche در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 02:03 ب.ظ گفته :

venlafaxine er side effects http://venlafaxineeffexorhf.com/ - venlafaxine hcl er effexor vs lexapro <a href="http://venlafaxineeffexorhf.com/#">effexor half life</a> effexor high
فروغ
htdvsooth در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 01:36 ب.ظ گفته :

celexa weight loss http://citalopramcelexaad.com/ - escitalopram vs citalopram citalopram withdrawal symptoms <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">citalopram overdose</a> citalopram side effect
فروغ
online viagra در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 09:21 ق.ظ گفته :

yet garbage [url=http://viatribuy.com/]viagra online[/url] essentially
player left awareness online viagra below sample weekly funeral
http://viatribuy.com/ cool sort
فروغ
vdsnmeaby در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 07:21 ق.ظ گفته :

п»їtrazodone http://trazodoneud.com/ - trazodone for dogs trazodone generic <a href="http://trazodoneud.com/#">will trazodone put a dog to sleep</a> trazodone dosage for anxiety
فروغ
lwnuUtike در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 07:14 ق.ظ گفته :

trazodone interactions http://trazodoneft.com/ - will trazodone put a dog to sleep trazodone classification <a href="http://trazodoneft.com/#">trazodone dosage</a> trazodone davis pdf
فروغ
vdsnmeaby در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 04:55 ق.ظ گفته :

trazodone 150 mg http://trazodoneud.com/ - trazodone 50 mg for sleep side effects trazodone dosage for dogs <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone 50mg</a> trazodone withdrawal symptoms
فروغ
htdvfaunk در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 04:35 ق.ظ گفته :

celexa 20 mg http://citalopramcelexaad.com/ - citalopram brand name celexa and weightloss <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">zoloft vs celexa</a> citalopram dosage
فروغ
vdsnmeaby در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1398 04:32 ق.ظ گفته :

trazodone reviews http://trazodoneud.com/ - trazodone and alcohol trazodone effects <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone sleep</a> trazodone overdose
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر