تبلیغات
فروغ فرخزاد - عمر کوتاه و عاشقی بلند بالای فروغ فرخزاد
وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
عمر کوتاه و عاشقی بلند بالای فروغ فرخزاد

شهلا شفیق - زندگی فروغ فرخزاد بسیار کوتاه بود اما شعر او امروز با شکوفائی بیشتری به حیات خود ادامه می دهد. نسل های متفاوت، از هر دسته و گروه اجتماعی، در شعر او حس ها و حساسیت های عمیق خود را باز می یابند.

شگفت نیست که اینهمه، در سرزمین ما، در شعر زنی که فروغ است رخ می دهد. چرا که زن بودن به جست وجوی عاشقانه فروغ، تنش وعمق می بخشد و حس و شعورش را پالایش می دهد تا مرزهای جنسیتی را هم پشت سر نهد و شعرش دارای چنان حساسیتی شود که با همه سخن بگوید.

فروغ مصرانه بر سر آن بود که خود معنای زندگیش را تعیین کند و نیز بر آن سر بود که با خلاقیت هنری به آفرینندگی معنا دست یازد. این راه ناگزیر به شکستن قالبهای فکری مسلط در جامعه استبدادی و مردسالار ما راه می برد.

روند آفرینش هنری( که رو به آزادی دارد) در زندگی شخصی فروغ، گسست های رنج آوری با پدرو شوهر و معشوق را درپی داشت. این کشمکش ها اما درسطح باقی نماندند و او را به پرسشی مستمر درباره رابطه اش با هستی و جهان و دیگری و دیگران فرا خواندند.

اینچنین، فروغ فرخزاد با آنکه عمیقا با جنسیت و عواقب شخصی و اجتماعی آن درگیر بود، مقولات مرد جلاد و زن قربانی را پشت سر گذاشت تا فراز و نشیبهای آزادی و اختیار را تجربه کند.

گناه /آزادی/عشق /شعر

فروغ خیلی زود حلقه ازدواج را (که در شعر"حلقه" به عنوان حلقه بردگی و بندگی از آن یاد می کند) از دست به درآورد. اما ناگزیر رنج جانکاه محرومیت از فرزند را به جان خرید. در "شعری برای تو" ( مجموعه عصیان) به پسرش می گوید.

گفتم که بانگ هستی خود باشم / اما دریغ و درد که زن بودم

 

فروغ در این شعر از ریاکاری و دروغ مسلط می نالد. در جامعه ای که حتی روشنفکرانش هم "زن آزاد " را هرزه تلقی می کنند او همه جا با تصویر خود به مثابه زن خطا کار روبروست.

در شعرهایش، جا به جا، عشق ورزی و گناهکاری به هم گره می خورد. حدیث عشق و گناه بالاخره فروغ را که از پرسش باز نمی ایستد به رودروئی با خدا می کشاند.

در شعرهای مجموعه "عصیان"، فروغ همچون بنده ای عاصی، خدا را به پرسش می کشد. به جای مقدمه کتاب، آیاتی از تورات و قرآن نقل شده و شعرهائی از خیام سرآغاز هر بخش منظومه است. حرف بنده عصیانگر اینست که اگرخدا جهان و انسان را اینگونه آفریده که هست و بر همه اجزای آن اختیارتام دارد، پس تقصیر گناه آدمی بر دوش اوست.

 

با گزینش آزادی خلاق در جامعه ای استبداد زده، فروغ، با ذهنیتی جستجوگر، چشمانی باز و زبانی صادق، به راهی سخت گام می نهد. چرا که تابعیت از سنتها احساس امنیت عرضه می کند، حال آنکه جستجوی آزادی، با ضرورت عهده دار شدن هر انتخاب، فرد را با اضطراب و ناامنی درگیر می کند.

مجموعه شعرهای "تولدی دیگر" و "ایمان بیاوریم به آغاز فصلی سرد" بیانگر این چالش شادی آفرین و در همان حال رنجبار هستند. عشق همچنان موضوع مرکزی شعرهاست اما مقوله گناه از آنها رخت بر می بندد. کلمات گناه و گناهکاری در شعرهای معدودی به زبان می آید و این بار نه برای بیان حس گناه شاعر، بلکه برای ترسیم وحشتی که جان آدمی را ناتوان می کند.

فروغ از جامعه خفقان زده بیمار و انسان از خود بیگانه ای می گوید که ناتوان از درافکندن طرحی برای تحقق خویش، سر سپرده قدرتهای مسلط است: خدائی قاهر که بنده را به اطاعت فرامی خواند واز مجازات می ترساند، سنتهائی که تکرار را به جای اندیشیدن می نشانند و مادیاتی که معنا را از زندگی حذف می کنند.

بدین سان جان آزاد وعاشق فروغ از چالش با گناه به رودروئی با نیروی تباه کننده ای می رسد که همو آفریننده حس گناهکاری ست. فروغ، رابطه زمین و آسمان را وارونه می کند تا انسان را مورد خطاب قرار دهد.

 

از آینه بپرس / نام نجات دهنده ات را

آیا زمین که زیر پای تو می لرزد / تنهاتر از تو نیست؟

پیغمبران رسالت ویرانی را /با خود به قرن ما آوردند

این انفجار های پیاپی / و ابرهای مسموم ،/ آیا طنین آیه های مقدس هستند؟ ( پنجره)

 

اروتیسم فروغ/ نه مارکی دوساد و نه دون ژوان

برای فروغ تنها کیفیت زاینده معنا، عشق است و رابطه تهی از عشق مرگ بار و بیهودگی زاست. عشقی که مضمون شعر فروغ است ربطی به عشق صوفیانه و دستیابی به وحدت وجود ازراه فنای خویش در خدا ندارد. عرفان او زمینی ست و در شعرهای عاشقانه اش جسم حضوری قاطع دارد. عشق ورزی، جسم و روح و روان را درمی نوردد و به هستی زاینده پیوند می دهد.

چنین دریافتی ست که در شعر "دیوارهای مرز" هم آغوشی با معشوق را به نماز ماننده می کند .

اروتیسم شعر فروغ، کامجوئی را از زایندگی جدا نمی داند. وصل عاشقانه در شعر او بارگیرنده و زاینده است، صفاتی که زنانه تلقی می شوند. اما در همان حال، فروغ در شعرش تمایز سنتی نقش های زنانه و مردانه را قاطعانه درهم می ریزد.

اگر عموما زن را به زمین ماننده می کنند، در شعر فروغ، زن عاشق، هم زمین است وهم درخت، هم می پذیرد و می انبارد و بارور می کند؛ وهم در برمی گیرد و کام می جوید.

 

او شهوت تند زمین است که آبها را در خود می کشد تا دشتها را بارور سازد( در خیابانهای سرد شب ).

او پرنده است که در روزی آفتابی، در جستجوی جفتش، لحظه های آبی را دیوانه وار تجربه می کند (پرنده فقط یک پرنده بود ).

زن شعر فروغ، آبستن از عشق، گل سرخ می زاید و تصاویر رایج مادری را به هم می ریزد. زن شعر فروغ انکار چهره رایج معشوق در ادبیات ما هم هست که غالبا خصلتی اثیری و دست نیافتنی دارد. زن عاشق در شعر فروغ چالشگر و طالب است. عشق برای او رابطه ای است زنده و دوطرفه که در آن ایثار و طلب دست در دست هم دارند.

زن شعر فروغ اما در جامعه مردسالار ما غریبه است. جامعه ای که در آن دوگانگی جسم و روح به تمایز میان "همسر" و" معشوق" می انجامد و در نهایت تحقق "همسری" را، اگر نه غیر ممکن، بسیار دشوار می سازد.

حرفی به من بزن / آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد / جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد ؟ (پنجره)

اروتیسم شعر فروغ در محتوا از گونه های دیگر ادبیات کامجویانه متمایز است: از یکسو ادبیات نوع مارکی دوساد که برای جنگ با تحجر اخلاقی و مذهبی، با نفی حد و مرز در تحقق تخیلات شهوانی، نهایتا، چنانکه اوکتاویو پاز نشان می دهد، به نفی و نابودی هستی کمر می بندد.

و از سوی دیگر، الگوی دون ژوان که برای او، به قول دونی دوروژمون روانشناس فرانسوی،" فردیت وجود ندارد" و تنها "زن تجریدی" واقعیت اساسی است.

دون ژوان، بی حافظه و بی خاطره، بی گذشته و بی آینده، بی حسرت و بی دلتنگی می تازد و کام می گیرد. شکارگر است و شور او به محض وصل فرو می نشیند.( الگوی دون ژوان البته خاص مردها نیست).

در شعر فروغ اما، برخلاف این بینش ها، وصل با معشوق، ضامن استمرار رابطه خلاق با هستی است. در وصل عاشقانه، شعر او بی کرانگی شور زندگی را در می نوردد و در بیان ناکامی، کلام او به عمق غربت دنیائی نقب می زند که عشق در آن غایب است.

تنش میان جستجوی آزادی و امنیت( که سلطه پدر سالاری تضاد شان را به اوج می رساند)، ناکامی در تحقق عشقی پاسخگو و دلهره تنهائی فروغ را به تجربه برزخ می کشاند.

شعر" وهم سبز"، آنگاه که از زنان " ساده کامل" پناه می طلبد این حال برزخی را بیان می کند و از وسوسه پیوستن به ایمان گله و سر سپردن به نظم امن می گوید. زن عاشق شعر فروغ اما نمی تواند به این وسوسه تسلیم شود.

محبوس در محدوده های تنگ حصار های رسم و قانون، او همچنان سهم خود را از عشق و آزادی طلب می کند. در یکی از آخرین شعرهایش "چراتوقف کنم؟"، می سراید:

من از سلاله درختانم / تنفس هوای مانده ملولم می کند

پرنده ای که مرده بود به من پند داد / که پرواز را به خاطر بسپارم

....

من از عناصر چهار گانه اطاعت می کنم

و کار تدوین نظامنامه قلبم

کار حکومت محلی کوران نیست

.....

چه جای شگفتی اگر امروز، بیش از هر زمان ، این کلام در گوش جان ما می نشیند.

ادامه مطلب
نظرات :
minecraft games در تاریخ چهارشنبه 3 مهر 1398 12:25 ب.ظ گفته :

Yes! Finally something about minecraft games.
فروغ
minecraft games در تاریخ سه شنبه 26 شهریور 1398 05:03 ق.ظ گفته :

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would
really make my blog shine. Please let me know where you got your
design. Kudos
فروغ
quest bars cheap در تاریخ جمعه 15 شهریور 1398 06:55 ب.ظ گفته :

Having read this I thought it was really enlightening.
I appreciate you finding the time and effort to
put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!
فروغ
plenty of fish https://natalielise.tumblr.com در تاریخ پنجشنبه 10 مرداد 1398 06:40 ق.ظ گفته :

You could certainly see your skills in the work you write.
The world hopes for even more passionate writers like
you who are not afraid to mention how they believe.
All the time go after your heart. pof natalielise
فروغ
how to get help in windows 10 در تاریخ چهارشنبه 26 تیر 1398 11:27 ب.ظ گفته :

I want to to thank you for this fantastic read!! I certainly loved every bit of it.
I have got you book marked to look at new stuff you post…
فروغ
how to get help in windows 10 در تاریخ سه شنبه 25 تیر 1398 02:53 ب.ظ گفته :

Wow, marvelous blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
you make blogging look easy. The whole glance of your website is excellent, let alone
the content material!
فروغ
tinyurl.com در تاریخ دوشنبه 10 تیر 1398 08:07 ب.ظ گفته :

I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers
but this paragraph is actually a nice article, keep it
up.
فروغ
how to get help in windows 10 در تاریخ شنبه 8 تیر 1398 05:20 ق.ظ گفته :

Appreciate the recommendation. Let me try it out.
فروغ
minecraft free download pc در تاریخ جمعه 27 اردیبهشت 1398 07:10 ق.ظ گفته :

Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to
be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect
, people could take a signal. Will probably be
back to get more. Thanks
فروغ
download minecraft for free در تاریخ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 03:39 ب.ظ گفته :

hey there and thank you for your info – I have certainly picked
up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it
to load properly. I had been wondering if your web host is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will
often affect your placement in google and can damage your quality score if
advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more
of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.
فروغ
free minecraft download در تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 03:26 ب.ظ گفته :

Excellent, what a website it is! This blog provides helpful data to us, keep it up.
فروغ
g در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1398 06:51 ق.ظ گفته :

I have learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I wonder how much effort you place to create one of these great informative website.
فروغ
minecraft download pc در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 02:44 ق.ظ گفته :

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% sure. Any tips or
advice would be greatly appreciated. Many thanks
فروغ
gamefly در تاریخ شنبه 14 اردیبهشت 1398 09:56 ق.ظ گفته :

I will right away grab your rss feed as I can't find your e-mail subscription link or e-newsletter service.

Do you have any? Please permit me realize in order that
I may just subscribe. Thanks.
فروغ
eds treatment options در تاریخ پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 01:50 ب.ظ گفته :

best buy online canada http://viagralim.us best buy online canada !
Amazing! Its really awesome paragraph, I have got much clear idea about from this paragraph.
فروغ
نازی در تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 10:31 ب.ظ گفته :

mamnoon az hozoret...
فروغ
امید : مرسی از شما.نازی عزیز ...
نازی در تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 10:31 ب.ظ گفته :

انسان نباشم...گاهی می خواهم انسان نباشم...!


گوسفندی باشم... پا روی یونجه ها بگذارم


اما... دلی را دفن نکنم...


گرگی باشم گوسفند ها را بدرم


اما... بدانم: کارم از روی ذات است نه از روی هوس ..!


خفاشی باشم که شب ها گردش می کند با چشمهای کور...


اما... خوابی را پر پر نکنم...


کلاغی باشم که قار قار کنم...اما... پرهایم را رنگ نکنم و دلی را به دروغ به دست نیاورم....!
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر