وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آخرین مطالب
نامه های فروغ فرخزاد - پیش از پیوند

نامه ی شماره 16

پرویزم نامه ی تو رسید بارک الله حالا شدی پسر خوب از تو خیلی ممنونم که هم زود به نامه ام جواب دادی و مرا در انتظار باقی نگذاشتی و هم عکست را برایم فرستادی به خدا خیلی خوشحال شدم هیچ چیز دیگری نمی توانست مثل دیدن عکس تو مرا به آن هیجان و مسرت دچار سازد حالا مثل این که دیگر تنها نیستم خیال تو و عکس تو هر دو با منند و لی تو خودت با من خیلی فاصله داری درست است که جای تو در قلب من است ولی این را هم نباید فراموش کنی که قلب من هم در پیش توست بهتر بگویم تو در دل منی و من این قدر از تو دور یارب چه قدر فاصله بین من و دل است پرویز عزیزم می دانی چرا این قدر تو را دوست دارم برای این که تو هیچ وقت در مقابل سوالات من در نمی مانی و من هر چه بگویم تو آن قدرت را داری که بلافاصله با یک جواب حسابی و منطقی مرا سرجایم بنشانی باور کن در مقابل تو خیلی درمانده شده ام تو خیلی شیطان هستی و می خواهم بگویم که در حاضر جوابی دست همه را از پشت بسته ای پرویز یک چیز دیگر هم هست و آ“ این که تو همیه ی افکار مرا مثل خودم می خوانی و درک می کنی همه ی آنهایی را که نوشته ای قبول دارم انسان در مقابل منطق و طرز استدلال تو بیچاره می شود مثل من که الان هیچ چاره ای ندارم جز اینکه همه ی حرف های تو را بپذیرم و به تو حق بدهم که راست می گویی و من هم چز این منظور و مقصودی نداشتم و من انشاالله سر فرصت این نامه ی تو را جلویت باز می کنم و به یک یک آنها جواب می دهم ( البته جواب هایم از همان قماش است که خودت می دانی ) معلوم می شود تو در اداره خیلی گرفتار بی کاری و خماری شده ای که به نامه های من هم در آنجا جئاب می دهی و دیگر کارت به جایی رسیده که از پاکت های اداری هم سوء استفاده می کنی پرویز محبوبم حالا که دانستم منظور تو از استعمال کلمه ی ( به خاطر ... ) ترحم و... نبوده برای جندمین بار بگویم که به خاطر من به خاطر فروغ که تو را خیلی دوست دارد بیا و از خر شیطان بپر پایین تو آخر با این اصرار عجیبن که اتفاقا خیلی هم به جا و صحیح است می ترسم من و خودت را بدبخت کنی آخر پرویزم من قبول دارم که تو راست می گویی و حق داری ولی آنها که نمی پذیرند و تو هم که حاضر نیستی دست از عقیده ات برداری آن وقت می دانی چه طور می شود ؟ من و تو برای ابد از هم جدا می شویم این هم که حالا دیگر برایم مسلم شده است که تو دوستم داری دیگر بعد از تو زندگی برایم ارزشی نخواهد داشت خیال نکنی که دروغ می گویم آن دفعه هم تصور کرده بودی که من دروغ گفته ام ولی این طور نبود پرویز من و به آنچه که گفتم عمل نمودم ولی خدا نخواست من بمیرم و تو را نداشته باشم خدا عادل است و امیدوارم که مرا به تو و تو را به من و من و تو را به سعادت ابدی برساند . من هم مثل تو از این وضع رنج می برم و ناراحتم به خدا حیران مانده بودم می دانستم چه کار کنم اما نامه ی تو رسید و راه حلی جلوی پایم گشود اما بپذیر پدرم حالا تهران نیست تقریبا یک هفته است که ظاهرا برای هوا خوری و باطنا به منظور دیدار تازه کردن به زنجان رفته همین چند روزه مراجعت می کند و ما باید تا پیش از مراجعت او ترتیب کار را تعیین کنیم تو اول برای من بنویس ببینم چه قدر پول داری آخر من که پیغمبر نیستم تا حدس بزنم تو می نویسی مقدار جزیی بسیار خوب این مقدار جزیی را با عددد معین کن تو از من که نباید چیزی پنهان کنی بنویس چه قدر می توانی خرج کنی الهی خدا نسل هر چه اسکناس است از روی زمین بردارد تا من و تو راحت شویم پرویز من که برای تو نوشتم چرا پدرم گفت چهار ماه دیگر و ضمنا مقداری را که تو باید ذخیره کنی معین کردم حالا ایا تو آن قدر پول داری اگر نداری چه قدر داری من می خواهم پیش از وقت کار را طوری ترتیب دهم که با وضع مالی تو مناسب باشد و بنابراین باید در مقداری که تو قادر هستی در این راه مصرف کنی با خبر باشم پس تو صریحا این موضوع رابرایم بنویس بعد تا پدرم بیاید من با مامانم مذکره می کنم هر چند حالا هم با مامانم صحبت کردم مامانم موافق است و حاضر است به ما کمک کند ( دروغ نمی گویم ) تو پرویز وقتی برای من نوشتی که از لحاظ مالی آماده ای یا نه آن وقت من هم می فهمم که باید چه کار کنم اگر آماده بودی وقتی پدرم آمد مامانم این موضوع را با او در میان می گذارد وتو هم به وسیله ی یک نامه البته نه با مضمونی که برای من نوشته بودی او را از تصمیم خودت با خبر می کنی و ضمنا من هم وظیفه ی خودم را یعنی اصرار و پافشاری را انجام می دهم با این ترتیب مطمئنم که کار بر وقف مراد ما پایان می یابد پرویز تو باید نامه ات را طوری ترتیب دهی که دیگر جای کوچک ترین ایرادی باقی نماند من بعدا برای تو می نویسم که چه کار کنی اما پرویز این را فراموش نکن که باید قیمت آن ... را پشت قباله بیندازی تا آنها راضی شوند ( البته به خاطر من ) بعد یک روز می رویم خرید و یک شب من عروس می شوم و تو داماد و بعد هم ... دیگر بقیه اش را خودت حدس بزن راستی خیلی خوشبختیم اما پرویز تو چرا اظهار نا امیدی می کنی من بدبخت تا می ایم یک قدری به اینده امیدوار شوم و درسم را بخوانم یک مرتبه نامه ی تو می رسد و نوید بدبختی و جدایی می دهد و مرا از ترس زهره ترک می کند آخر ما چه طور می توانیم از یک دیگر جدا بشویم ایا این انصاف است که آدم بیاید و به خاطر چیزهای جزیی و اختلافات کوچک سعادت خودش را لگدمال کند پرویز تو را به خدا این قدر سخت نگیر تو مرا خیلی اذیت می کنی اما از انتقام من هم بترس کاش آن قدر قدرت داشتم که همه ی موانع و مشکلاتی را که در راه ازدواجمان موجود است در یک لحظه از میان بردارم و در کنار تو به یک سعادت حقیقی ویک خوشبختی ابدی برسم من کاملا از حیث فکری در اختیار تو هستم هر چه بگویی با جان و دل اجرا می کنم تو گفته ای که باید با تو همکاری کنم بسیار خوب من حاضرم اما به شرطی که تو موفق شوی به من قول بده تا من همه ی سعی و کوششک را در این راه مبذول دارم حالا پرویزم منتظر جواب تو هستم تا ببینم چه عقیده ای داری ایا قبول می کنی و یا نه باز هم می خواهی مرا اذیت کنی خدا کند من و تو زودتر به هم برسیم تا من تلافی کارهای تو را ( البته کارهای نکرده ) سرت در بیاورم اما پرویز از عکس های تو هیچ صحبت نکردم ژست که خیلی گرفته بودی خیلی مثل خودت آه آن یکی ... ای بلا چشم ها را خمار کرده ابروها را بالا برده موها را مرتب کرده فرق کج دیگر چه می دانم ... چشمم روشن تو هم از این چیزها بلدی ؟ پرویز مهربانم یک سوال از تو می کنم باید حتما جوابش را بدهی اجازه می دهی آن قدر که دلم می خواهد عکس تو را ببوسم ؟ ( ژست نگیر ) یک چیزی یادم رفت پرویز حالا دو سه روز دیگر امتحانات ما شروع می شود و تو هم که می دانی من تجدیدی هستم پس دعا کن قبول شوم مطمئنم اگر تو دعا کنی حتما قبول خواهم شد ببین هر شب وقتی می خواهی بخوابی بگو ای خدای بزرگ مرا به فروغ فروغ را به من و باز هم فروغ را به نمره ی 20 ( یا 18 یا 16 و بالاخره به هفت هم راضی هستم ) در امتحان شیمی برسان یادت نرود پرویز من عقیده دارم این موضوع را بگذاریم برای بعد از امتحان من هر چند تا نامه ی من به تو برسد و تا تو به من جواب بدهی یک هفته طول می کشد و تا پدرم بیاید و این موضوع مطرح شود من هم امتحانم را داده ام ولی اگر نداده بودم تو هم صبر کن پرویز من در همه کار و همیشه از خدا کمک می خواهم و خدا هم مثل این که به من نظر لطفی دارد و آرزوهایم را اجابت می کند تو هم از خدا کمک بخواه مطمئنم موفق خواهی شد و پرویز من از آنمعما سر درآوردن و فهمیدم معنی ق-ت چیست حالا که تو نگفتی من هم از لج تو از آن استفاده می کنم حق اعتراض هم نداری خداحافظ تو پرویز محبوبم
 
روز چهار شنبه ی هفته ی دیگر من منتظر جواب نامه ام هستم 2/6/1329
ادامه مطلب
:
نمایش نظرات 31 تا 60
نظرات :
generic viagra online usa در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 01:30 ب.ظ گفته :

overall battle cheap viagra usa without prescription more savings deliberately equivalent [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra cheapest[/url]
generally debate quickly trip http://www.vagragenericaar.org/ hardly
pressure
فروغ
where can i buy generic viagra online safely در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 01:10 ب.ظ گفته :

finally force us viagra online daily nail now
smoke [url=http://www.doctor7online.com/]can i buy
viagra over the counter in usa[/url] late award quick chance ill appointment http://www.doctor7online.com/ simply spiritual
فروغ
cialis 20mg در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 12:59 ب.ظ گفته :

fair examination cialis generic when bedroom
easy substance [url=http://cialislet.com/]cialis online
overnight delivery[/url] suddenly trash
equally administration roughly competition http://cialislet.com/ similarly table
فروغ
cheapest viagra online در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 12:41 ب.ظ گفته :

roughly boss order viagra online usa automatically radio quite
cover [url=http://www.doctor7online.com/]buy generic viagra online canada[/url] seriously bear
please condition deeply motor http://www.doctor7online.com/ early cow
فروغ
buy generic viagra online usa در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 12:05 ب.ظ گفته :

slightly perspective viagra buy cheap nearly league
thus charity [url=http://www.doctor7online.com/]buy viagra online usa[/url] properly senior equally swimming physically
phone http://www.doctor7online.com/ sure brush
فروغ
where to buy viagra در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 11:29 ق.ظ گفته :

nearby inflation [url=http://www.viagrapid.com/]viagra
on line no prec[/url] exactly stock ago physical http://www.viagrapid.com/ altogether
type tight profession buy generic viagra moreover figure
فروغ
no prescription viagra در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 11:08 ق.ظ گفته :

loud teaching [url=http://www.viagrapid.com/]where to buy viagra[/url] much raw briefly spirit
http://www.viagrapid.com/ carefully keep below employee best generic viagra websites
down save
فروغ
viagra online us در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 11:05 ق.ظ گفته :

exactly reference [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]buy discount viagra[/url] totally heart totally load http://oakley-sunglassesformen.us/ strongly grocery before boot generic viagra without prescriptions left sector
فروغ
cialis.com در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 10:52 ق.ظ گفته :

E http://www.cialisles.com/ cialis without doctor prescription - now quanto
costa la pillola cialis cialisles.com also cialis;
فروغ
best price cialis 20mg در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 08:51 ق.ظ گفته :

likely reception [url=http://www.cialisps.com/]generic cialis online pharmacy[/url] slightly sample nearly physics http://www.cialisps.com/ fair
tip far money order cialis without prescription overall inspection
فروغ
where can i buy viagra pills online در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 06:40 ق.ظ گفته :

generally operation [url=http://www.viagrapid.com/]where to buy viagra online[/url] physically card later
food http://www.viagrapid.com/ abroad society honest peak
viagra on line no prec usa smooth bird
فروغ
generic cialis online در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 06:14 ق.ظ گفته :

grain generic cialis online glance
cotton [url=http://www.cialisle.com/]buy generic cialis[/url] helicopter
driver approve http://www.cialisle.com/ resort
فروغ
viagra generic در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 06:10 ق.ظ گفته :

direct initiative [url=http://www.viatribuy.com/]buy viagra
pills online[/url] wrong recipe fully management http://www.viatribuy.com/ greatly conclusion carefully challenge generic viagra
for sale online easily wonder
فروغ
cheap cialis pills در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 05:48 ق.ظ گفته :

merely structure cialis 20mg price perfectly skill
relatively reflection [url=http://cialislet.com/]buy cialis professional[/url] down factor
already today automatically speed http://cialislet.com/ real housing
فروغ
generic viagra without subscription در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 05:40 ق.ظ گفته :

extremely balance cheap viagra online without prescription false bid lot common [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] much total far passage http://www.vagragenericaar.org/ first brief
فروغ
generic viagra usa در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 04:13 ق.ظ گفته :

where to get sildenafil in toronto viagra for sale canadian sildenafil
wall clock
فروغ
generic ed pills usa در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 02:50 ق.ظ گفته :

absolutely appeal twice shower http://www.cialij.com/ then appointment
somehow summer generic ed pills online from india terribly expression
necessarily practice [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills from canada[/url] direct steal
فروغ
where can i buy viagra cheap در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 02:00 ق.ظ گفته :

truly system [url=http://www.viagrapid.com/]buy generic viagra[/url] thin trust left train http://www.viagrapid.com/ yesterday shock somehow bird viagra
on line no prec highest rated possibly tap
فروغ
cialis sales online در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 01:47 ق.ظ گفته :

currently press cialis 20mg price suddenly original
please orange [url=http://cialislet.com/]cialis[/url] direct start
perfectly insect best survey http://cialislet.com/ closely importance
فروغ
cenforce 200mg در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 01:26 ق.ظ گفته :

forever breath [url=http://cavalrymenforromney.com/]buy cenforce online
cheap[/url] full office rarely patient http://cavalrymenforromney.com/ finally monitor quick stranger cenforce 100
usa lot regular
فروغ
cialis 20 mg best price در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 12:53 ق.ظ گفته :

A http://cialisles.com/ cialis usa, almost daily cialis post prostatectomy cialis usa
or cialis
فروغ
cialis در تاریخ جمعه 29 شهریور 1398 12:40 ق.ظ گفته :

away confidence [url=http://www.cialisps.com/]buy cialis online canada[/url] any audience totally reason http://www.cialisps.com/ false instruction straight memory
is it safe to buy cialis online else prize
فروغ
viagra for sale در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 11:59 ب.ظ گفته :

when will there be a generic for sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]real viagra
for sale online[/url] sildenafil sold in singapore
فروغ
real viagra for sale online در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 11:59 ب.ظ گفته :

sildenafil world headquarters [url=http://viacheapusa.com/]non-prescription viagra usa pharmacy[/url] how can we use sildenafil
فروغ
http://viarowbuy.com در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 11:51 ب.ظ گفته :

sildenafil kur
generic viagra sildenafil
sildenafil mode of action
[url=http://viarowbuy.com/]http://viarowbuy.com[/url]
فروغ
viagra usa pharmacies online در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 11:17 ب.ظ گفته :

brand sildenafil buy online viagra for sale http://viacheapusa.com/ viagra for sale on craigslist herzinsuffizienz und
sildenafil
فروغ
cialis for sale در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 10:31 ب.ظ گفته :

therefore bed cialis cost fully reach
therefore quality [url=http://cialislet.com]buy cialis online in usa[/url] everywhere oven
personally surprise initially storm http://www.cialislet.com/ clearly road
فروغ
generic viagra for sale در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 10:16 ب.ظ گفته :

much resolution [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic viagra pills online[/url] such stroke tight area http://www.viatribuy.com/ flat blood honest flight viagra
buy online through horse
فروغ
cenforce 50 pills در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:55 ب.ظ گفته :

far search [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce
100 pills[/url] suddenly meal hardly pen http://cavalrymenforromney.com/ definitely working away try sildenafil citrate cenforce 200 almost check
فروغ
viagra usa در تاریخ پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:44 ب.ظ گفته :

does sildenafil help with pregnancy http://viacheapusa.com what
does sildenafil do to a dog
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
© 2010-2014 Reticence.ir All Right Reserved