وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آخرین مطالب
نامه های فروغ فرخزاد - پیش از پیوند

نامه ی شماره 16

پرویزم نامه ی تو رسید بارک الله حالا شدی پسر خوب از تو خیلی ممنونم که هم زود به نامه ام جواب دادی و مرا در انتظار باقی نگذاشتی و هم عکست را برایم فرستادی به خدا خیلی خوشحال شدم هیچ چیز دیگری نمی توانست مثل دیدن عکس تو مرا به آن هیجان و مسرت دچار سازد حالا مثل این که دیگر تنها نیستم خیال تو و عکس تو هر دو با منند و لی تو خودت با من خیلی فاصله داری درست است که جای تو در قلب من است ولی این را هم نباید فراموش کنی که قلب من هم در پیش توست بهتر بگویم تو در دل منی و من این قدر از تو دور یارب چه قدر فاصله بین من و دل است پرویز عزیزم می دانی چرا این قدر تو را دوست دارم برای این که تو هیچ وقت در مقابل سوالات من در نمی مانی و من هر چه بگویم تو آن قدرت را داری که بلافاصله با یک جواب حسابی و منطقی مرا سرجایم بنشانی باور کن در مقابل تو خیلی درمانده شده ام تو خیلی شیطان هستی و می خواهم بگویم که در حاضر جوابی دست همه را از پشت بسته ای پرویز یک چیز دیگر هم هست و آ“ این که تو همیه ی افکار مرا مثل خودم می خوانی و درک می کنی همه ی آنهایی را که نوشته ای قبول دارم انسان در مقابل منطق و طرز استدلال تو بیچاره می شود مثل من که الان هیچ چاره ای ندارم جز اینکه همه ی حرف های تو را بپذیرم و به تو حق بدهم که راست می گویی و من هم چز این منظور و مقصودی نداشتم و من انشاالله سر فرصت این نامه ی تو را جلویت باز می کنم و به یک یک آنها جواب می دهم ( البته جواب هایم از همان قماش است که خودت می دانی ) معلوم می شود تو در اداره خیلی گرفتار بی کاری و خماری شده ای که به نامه های من هم در آنجا جئاب می دهی و دیگر کارت به جایی رسیده که از پاکت های اداری هم سوء استفاده می کنی پرویز محبوبم حالا که دانستم منظور تو از استعمال کلمه ی ( به خاطر ... ) ترحم و... نبوده برای جندمین بار بگویم که به خاطر من به خاطر فروغ که تو را خیلی دوست دارد بیا و از خر شیطان بپر پایین تو آخر با این اصرار عجیبن که اتفاقا خیلی هم به جا و صحیح است می ترسم من و خودت را بدبخت کنی آخر پرویزم من قبول دارم که تو راست می گویی و حق داری ولی آنها که نمی پذیرند و تو هم که حاضر نیستی دست از عقیده ات برداری آن وقت می دانی چه طور می شود ؟ من و تو برای ابد از هم جدا می شویم این هم که حالا دیگر برایم مسلم شده است که تو دوستم داری دیگر بعد از تو زندگی برایم ارزشی نخواهد داشت خیال نکنی که دروغ می گویم آن دفعه هم تصور کرده بودی که من دروغ گفته ام ولی این طور نبود پرویز من و به آنچه که گفتم عمل نمودم ولی خدا نخواست من بمیرم و تو را نداشته باشم خدا عادل است و امیدوارم که مرا به تو و تو را به من و من و تو را به سعادت ابدی برساند . من هم مثل تو از این وضع رنج می برم و ناراحتم به خدا حیران مانده بودم می دانستم چه کار کنم اما نامه ی تو رسید و راه حلی جلوی پایم گشود اما بپذیر پدرم حالا تهران نیست تقریبا یک هفته است که ظاهرا برای هوا خوری و باطنا به منظور دیدار تازه کردن به زنجان رفته همین چند روزه مراجعت می کند و ما باید تا پیش از مراجعت او ترتیب کار را تعیین کنیم تو اول برای من بنویس ببینم چه قدر پول داری آخر من که پیغمبر نیستم تا حدس بزنم تو می نویسی مقدار جزیی بسیار خوب این مقدار جزیی را با عددد معین کن تو از من که نباید چیزی پنهان کنی بنویس چه قدر می توانی خرج کنی الهی خدا نسل هر چه اسکناس است از روی زمین بردارد تا من و تو راحت شویم پرویز من که برای تو نوشتم چرا پدرم گفت چهار ماه دیگر و ضمنا مقداری را که تو باید ذخیره کنی معین کردم حالا ایا تو آن قدر پول داری اگر نداری چه قدر داری من می خواهم پیش از وقت کار را طوری ترتیب دهم که با وضع مالی تو مناسب باشد و بنابراین باید در مقداری که تو قادر هستی در این راه مصرف کنی با خبر باشم پس تو صریحا این موضوع رابرایم بنویس بعد تا پدرم بیاید من با مامانم مذکره می کنم هر چند حالا هم با مامانم صحبت کردم مامانم موافق است و حاضر است به ما کمک کند ( دروغ نمی گویم ) تو پرویز وقتی برای من نوشتی که از لحاظ مالی آماده ای یا نه آن وقت من هم می فهمم که باید چه کار کنم اگر آماده بودی وقتی پدرم آمد مامانم این موضوع را با او در میان می گذارد وتو هم به وسیله ی یک نامه البته نه با مضمونی که برای من نوشته بودی او را از تصمیم خودت با خبر می کنی و ضمنا من هم وظیفه ی خودم را یعنی اصرار و پافشاری را انجام می دهم با این ترتیب مطمئنم که کار بر وقف مراد ما پایان می یابد پرویز تو باید نامه ات را طوری ترتیب دهی که دیگر جای کوچک ترین ایرادی باقی نماند من بعدا برای تو می نویسم که چه کار کنی اما پرویز این را فراموش نکن که باید قیمت آن ... را پشت قباله بیندازی تا آنها راضی شوند ( البته به خاطر من ) بعد یک روز می رویم خرید و یک شب من عروس می شوم و تو داماد و بعد هم ... دیگر بقیه اش را خودت حدس بزن راستی خیلی خوشبختیم اما پرویز تو چرا اظهار نا امیدی می کنی من بدبخت تا می ایم یک قدری به اینده امیدوار شوم و درسم را بخوانم یک مرتبه نامه ی تو می رسد و نوید بدبختی و جدایی می دهد و مرا از ترس زهره ترک می کند آخر ما چه طور می توانیم از یک دیگر جدا بشویم ایا این انصاف است که آدم بیاید و به خاطر چیزهای جزیی و اختلافات کوچک سعادت خودش را لگدمال کند پرویز تو را به خدا این قدر سخت نگیر تو مرا خیلی اذیت می کنی اما از انتقام من هم بترس کاش آن قدر قدرت داشتم که همه ی موانع و مشکلاتی را که در راه ازدواجمان موجود است در یک لحظه از میان بردارم و در کنار تو به یک سعادت حقیقی ویک خوشبختی ابدی برسم من کاملا از حیث فکری در اختیار تو هستم هر چه بگویی با جان و دل اجرا می کنم تو گفته ای که باید با تو همکاری کنم بسیار خوب من حاضرم اما به شرطی که تو موفق شوی به من قول بده تا من همه ی سعی و کوششک را در این راه مبذول دارم حالا پرویزم منتظر جواب تو هستم تا ببینم چه عقیده ای داری ایا قبول می کنی و یا نه باز هم می خواهی مرا اذیت کنی خدا کند من و تو زودتر به هم برسیم تا من تلافی کارهای تو را ( البته کارهای نکرده ) سرت در بیاورم اما پرویز از عکس های تو هیچ صحبت نکردم ژست که خیلی گرفته بودی خیلی مثل خودت آه آن یکی ... ای بلا چشم ها را خمار کرده ابروها را بالا برده موها را مرتب کرده فرق کج دیگر چه می دانم ... چشمم روشن تو هم از این چیزها بلدی ؟ پرویز مهربانم یک سوال از تو می کنم باید حتما جوابش را بدهی اجازه می دهی آن قدر که دلم می خواهد عکس تو را ببوسم ؟ ( ژست نگیر ) یک چیزی یادم رفت پرویز حالا دو سه روز دیگر امتحانات ما شروع می شود و تو هم که می دانی من تجدیدی هستم پس دعا کن قبول شوم مطمئنم اگر تو دعا کنی حتما قبول خواهم شد ببین هر شب وقتی می خواهی بخوابی بگو ای خدای بزرگ مرا به فروغ فروغ را به من و باز هم فروغ را به نمره ی 20 ( یا 18 یا 16 و بالاخره به هفت هم راضی هستم ) در امتحان شیمی برسان یادت نرود پرویز من عقیده دارم این موضوع را بگذاریم برای بعد از امتحان من هر چند تا نامه ی من به تو برسد و تا تو به من جواب بدهی یک هفته طول می کشد و تا پدرم بیاید و این موضوع مطرح شود من هم امتحانم را داده ام ولی اگر نداده بودم تو هم صبر کن پرویز من در همه کار و همیشه از خدا کمک می خواهم و خدا هم مثل این که به من نظر لطفی دارد و آرزوهایم را اجابت می کند تو هم از خدا کمک بخواه مطمئنم موفق خواهی شد و پرویز من از آنمعما سر درآوردن و فهمیدم معنی ق-ت چیست حالا که تو نگفتی من هم از لج تو از آن استفاده می کنم حق اعتراض هم نداری خداحافظ تو پرویز محبوبم
 
روز چهار شنبه ی هفته ی دیگر من منتظر جواب نامه ام هستم 2/6/1329
ادامه مطلب
:
نمایش نظرات 31 تا 60
نظرات :
viagra در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 07:15 ق.ظ گفته :

where can i buy sildenafil online yahoo answers best generic viagra websites sildenafil
intake with alcohol
فروغ
ejgsSwess در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 04:52 ق.ظ گفته :

buy viagra http://pharmacyonlinevfr.com/ - bonuses canadian online pharmacy <a href="http://pharmacyonlinevfr.com/#">best canadian online pharmacy</a> walgreens online pharmacy http://pharmacyonlinevfr.com/
فروغ
sildenafil در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 04:15 ق.ظ گفته :

sildenafil basics 50 mg preis sildenafil should i try viagra for fun.
فروغ
bmanielyvhapv در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 04:09 ق.ظ گفته :

xeifsrxvimny over the counter viagra alternative <a href=http://blingee.com/profile/bongomarch7>tadalafil canadian</a> cialis online canada <a href="http://gozizmir.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=761515">vpps online pharmacies for cialis</a>
cialis pharmacy
http://sualaptop365.edu.vn/members/keypajama9.102199/
فروغ
quanielxhvhxk در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 03:08 ق.ظ گفته :

jpwozyzfvcqi viagra effects on women <a href=http://king.sorusor.org/index.php?qa=user&qa_1=holebath3>buy viagra online at</a> viagra online australia <a href="http://www.usefulenglish.net/story/523442/">cialis canadien</a>
cheapest canadian pharmacy for cialis
http://kinngseo.gq/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
فروغ
jrgdSkync در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 11:59 ب.ظ گفته :

buying prescription drugs in canada http://canadadrugslopl.com/ - perscription drugs from canada buying drugs from canada <a href="http://canadadrugslopl.com/#">buying prescription drugs from canada</a> canada drugs online reviews http://canadadrugslopl.com/
فروغ
jfhhsoigh در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 09:37 ب.ظ گفته :

cheap canadian pharmacy online http://canadianonline-pharmacydazc.com/ - viagra online canadian pharmacy online reviews <a href="http://canadianonline-pharmacydazc.com/#">buy cialis online canadian pharmacy</a> canadian online pharmacy no prescription http://canadianonline-pharmacydazc.com/
فروغ
htkdjeani در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 09:07 ب.ظ گفته :

canada pharmacy reviews http://canadapharmacyonlinestbh.com/ - online pharmacy in canada canada pharmacy online reviews <a href="http://canadapharmacyonlinestbh.com/#">canada pharmacy reviews</a> canada pharmacy checker http://canadapharmacyonlinestbh.com/
فروغ
generics cialis online در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 07:59 ب.ظ گفته :

proper use of tadalafil http://genericalis.com/ generic
cialis online. cialis 4cpr riv 10mg.
فروغ
hkanielxkfjxu در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 06:02 ب.ظ گفته :

lluklbrarkwy viagra online canada <a href=http://answerpail.com/index.php?qa=user&qa_1=conebeetle8>cost of cialis in usa</a> viagra for women <a href="http://cort.as/-LA1f">discount cialisis canada pharmacy</a>
canadian cialis
http://www.musumeciracing.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=864786
فروغ
rhssOneli در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 05:59 ب.ظ گفته :

online canadian pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/ - generic viagra pharmacy technician classes online free <a href="http://pharmacy-onlineasxs.com/#">online pharmacy viagra</a> canadian online pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/
فروغ
htkdScedo در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 05:34 ب.ظ گفته :

п»їhospital http://canadapharmacyonlinestbh.com/ - global pharmacy canada read this <a href="http://canadapharmacyonlinestbh.com/#">northwest pharmacy canada</a> canada pharmacy viagra http://canadapharmacyonlinestbh.com/
فروغ
znanielafyfzf در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 04:17 ب.ظ گفته :

fvspcudhsgdx viagra purchase <a href=http://www.musumeciracing.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=864786>cheap viagra generic</a> cialis pills for sale <a href="https://tiny.cc/vinm9y">genericcanadaviagra.com</a>
canadian viagra
https://www.kickstarter.com/profile/86461431/about
فروغ
http://cialisps.com/ در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 03:38 ب.ظ گفته :

alternativa economica al cialis http://cialisles.com/ http://cialisles.com/. tadalafil in saudi arabia.
فروغ
jfgengat در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 02:51 ب.ظ گفته :

viagra online http://canadapharmacyliiu.com/ - canada pharmacy king additional info <a href="http://canadapharmacyliiu.com/#">online pharmacy in canada</a> canada drugs pharmacy http://canadapharmacyliiu.com/
فروغ
thyxPrime در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 02:49 ب.ظ گفته :

canadian online pharmacy cialis http://canadianonlinepharmacyfdth.com/ - generic viagra best canadian online pharmacy reviews <a href="http://canadianonlinepharmacyfdth.com/#">buy viagra</a> canadian pharmacy online cialis http://canadianonlinepharmacyfdth.com/
فروغ
hecxSwess در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 02:45 ب.ظ گفته :

viagra http://canadian-pharmacyyhzg.com/ - best online canadian pharmacy canadian pharmacy meds <a href="http://canadian-pharmacyyhzg.com/#">tadalafil</a> cialis canadian pharmacy http://canadian-pharmacyyhzg.com/
فروغ
lpanielaksnxx در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 01:17 ب.ظ گفته :

jqtjiizsaawd cheap viagra from india <a href=http://ask.leadr.msu.edu/user/bumpercanoe0>does viagra work</a> cialis- canadian pharmacy <a href="http://www.studiolegalecentore.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1395935">canadian cialis perscription</a>
viagra overdose
https://www.instapaper.com/read/1212478390
فروغ
cialisles.com در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 10:35 ق.ظ گفته :

canadian pharmacy cheap cialis http://cialisps.com/ generic
cialis. foro compra cialis.
فروغ
yjahmak در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 09:40 ق.ظ گفته :

best online canadian pharmacies http://canadian-pharmaciesthsh.com/ - generic viagra canadian pharmacies <a href="http://canadian-pharmaciesthsh.com/#">canadian online pharmacies</a> canadian pharmacies online prescriptions http://canadian-pharmaciesthsh.com/
فروغ
tadalafil 20mg در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 07:06 ق.ظ گفته :

is tadalafil bad for high blood pressure genericalis.com generic tadalafil
price
فروغ
htjephorm در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 04:52 ق.ظ گفته :

viagra http://canadadrugsonlinevbyh.com/ - canada drugs reviews check out here <a href="http://canadadrugsonlinevbyh.com/#">canada drugs</a> reading http://canadadrugsonlinevbyh.com/
فروغ
rhdsjboymn در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 04:36 ق.ظ گفته :

viagra online canadian pharmacy http://canadian-pharmacyonlineolys.com/ - get redirected here canadian pharmacy online cialis <a href="http://canadian-pharmacyonlineolys.com/#">best online canadian pharmacy</a> canadian pharmacy online reviews http://canadian-pharmacyonlineolys.com/
فروغ
thyxExith در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 04:23 ق.ظ گفته :

viagra online canadian pharmacy http://canadianonlinepharmacyfdth.com/ - canadian online pharmacy cialis reputable canadian online pharmacy <a href="http://canadianonlinepharmacyfdth.com/#">is canadian pharmacy online legit</a> online canadian pharmacy http://canadianonlinepharmacyfdth.com/
فروغ
ysanielngjlbl در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 04:11 ق.ظ گفته :

etsmciokhbpp viagra online uk <a href=https://quoras.trade/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>cheap viagra generic</a> tadalafil in canada <a href="http://www.cresceregiocando.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=818398">cialis.com in canada</a>
viagra free
http://hibookmark.ml/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
فروغ
rxanieljzxjhc در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 04:02 ق.ظ گفته :

fsqwdikdshzr viagra online prescription <a href=http://bit.do/JuhlVittrup6451>cialis prices in canada</a> viagra and high blood pressure <a href="http://jevois.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=keybook3">cialis prescription in canada</a>
viagra overdose
http://www.phishtank.com/
فروغ
htjeIncot در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 03:54 ق.ظ گفته :

buy drugs from canada http://canadadrugsonlinevbyh.com/ - precription drugs from canada canada drugs online <a href="http://canadadrugsonlinevbyh.com/#">perscription drugs from canada</a> cialis http://canadadrugsonlinevbyh.com/
فروغ
puanielzivqzm در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 03:06 ق.ظ گفته :

ovzagmeogbxt viagra and women <a href=https://bookmarkzones.trade/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>viagra soft</a> viagra safe <a href="http://zz.autotropa.ru/user/bongolentil3/">cialis 5mg canada</a>
prescription cialis
http://linkbookmarker.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
فروغ
cialis در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 02:50 ق.ظ گفته :

forum acheter tadalafil [url=http://cialislet.com/]cialis.com[/url] skillnad cialis och viagra.
فروغ
generic cialis در تاریخ شنبه 22 تیر 1398 01:56 ق.ظ گفته :

precio del tadalafil en españa [url=http://cialislet.com/]buy cialis uk next day
delivery[/url] patent ende cialis.
فروغ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
© 2010-2014 Reticence.ir All Right Reserved

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو