وبلاگ طرفداران بانوی شعر ایران : فروغ فرخزاد
بانو ، سال هاست که با رفتن تو، رویای پرواز تمام پروانه های درّه ی ابریشم، در پیله های تنهایی شان پوسیده و مهتاب روشنی آن سال ها، بر فراز آسمان گرفته ی اکنون، وصله ی ناجوری بیش نیست. و تو، که نیستی تا بگویی این شب ها را کجای این جهان بی گفت و گو اتراق کنیم، و آسمان خالی پرواز را با کدام پروانه ی خسته ای پر، که بگویی چرا هر چه باد می آید، بوی آشنایی به مشاممان نمی رسد، چرا هر چه باد می اید، بوی دشنه می آورد و کابوس؟ و هر چه باران می اید، شیون گریه می بارد از آسمان؟
آنچه بر فروغ گذشت (4)

در 1336 مجموعه اشعار دیگری از فروغ با نام "دیوار" منتشر شد.مجموعه ای که هرچند از لحاظ محتوا دنباله ی اشعار "اسیر" بود اما نموداری از پیشرفت فروغ در عرصه ی شعر و دست بافتن او به تجربه های تازه بود. «در "اسیر" من فقط یک بیان کننده ی ساده از دنیای بیرونی بودم. در آن زمان شعر در من حلول نکرده بود بلکه با من همخانه بود مثل شوهر، مثل معشوق، مثل همه ی آدم هایی که چند مدتی با آدم هستند. اما بعدا شعر در من ریشه گرفت و به همین دلیل موضوع شعر برایم عوض شد. دیگر من شعر را تنها در بیان یه احساس منفرد درباره ی خودم نمی دانستم بلکه هر چه شعر در من بیشتر رسوخ کرد من پراکنده تر شدم و دنیا های تازه تری را کشف کردم.»(40) بعد که تجربه ها بیشتر شدند او با شعر شاملو و نگرش دیگر گونه ی او به "زبان" آشنا شد: «وقتی که "شعری که زندگیست" را ]از شاملو[ خواندم متوجه شدم که امکانات زبان فارسی خیلی زیاد است. این خاصیت را در زبان فارسی کشف کردم که می شود ساده حرف زد. حتی ساده تر از "شعری" که "زندگیست" یعنی به همین سادگی که من الان دارم با شما حرف می زنم. اما کشف کافی نیست.خوب، کشف کردم بعد چه؟ حتی تقلید کردن هم تجربه می خواهد. باید در یک سیر طبیعی، در درون خودم و به مقتضای نیاز های جسمی و فکری خودم به طرف این زبان می رفتم و این زبان خود به خود در من ساخته می شد؛ در دیگران که ساخته شده بود. حال کمی اینطور شده. من فکر می کنم که در این زمینه با هدف پیش رفتم، خیلی کاغذ سیاه کردم. حالا دیگر کارم به جایی رسیده ک کاغذ کاهی می خرم، ارزانتر است ...!»(41)

در انتهای تجربه های بسیار، سرانجام فروغ نیما را شناخت و وسعت نگاه او را : «من نیما را خیلی دیر شناختم و شاید به معنای دیگر خیلی به موقع. یعنی بعد از همه ی تجربه ها و وسوسه ها و گذراندن یک دوره ی سرگردانی و در عین حال جستجو. با شعرای بعد نیما خیلی زودتر آشنا شدم، مثلا با شاملو و اخوان. در چهارده سالگی مهدی حمیدی و در بیست سالگی نادرپور و سایه و مشیری، شعرای ایده آل من بودند. در همین دوره بود که لاهوتی و گلچین گیلانی را هم کشف کردم و این کشف مرا متوجه تفاوتی کرد و متوجه مسائلی تازه که بعدا شاملو در ذهن من به آنها شکل داد و خیلی بعد تر نیما که عقیده و سلیقه ی تقریبا قطعی مرا راجع به شعر شناخت، و یک جور قطعیتی به آن داد ... من نمیتوانم بگویم چطور و در چه مینه ای تحت تاثیر نیما هستم و یا نیستم. دقت در این مورد کار دیگران است. ولی میتوانم بگویم که مطمئنا از لحاظ فرم های شعری و زبان از دریافت های اوست که دارم استفاده می کنم، ولی از جهت دیگر –یعنی داشتن فضای فکری خاص و آنچه که در واقع جان شعر است- می توانم بگویم: از او یاد گرفتم که چطور نگاه کنم، یعنی او وسعت یک نگاه را برای من ترسیم کرد.من می خواهم به این حد برسم ...»(42)

کتاب "عصیان" که در سال 1338 منتشر شد، آخرین تجربه های شاعری را نشان می داد که سعی دارد فضای شعری خاص خودش را بیابد «دیوار و عصیان در واقع دست و پا زدنی مایوسانه در میان دو مرحله زندگیست. آخرین نفس زدن های پیش از یک نوع رهایی است. آدم به مرحله ی تفکر می رسد، در جوانی احساسات ریشه های سستی دارند، فقط جذبه شان بیشتر است. اگر بعدا بوسیله ی فکر رهبری نشوند و یا نتیجه ی تفکر نباشند خشک و تمام می شوند. من به دنیای اطرافم،به اشیا اطرافم و آدمهای اطرافم و خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم، آن را کشف کردم و وقتی خواستم بگویمش، دیدم کلمه لازم دارم.کلمه های تازه که مربوط به همان دنیا باشد. اگر می ترسیدم می مردم. اما نترسیدم، کلمه ها را وارد کردم. به من چه که این کلمات هنوز شاعرانه نشده است.جان که دارد، خودمان شاعرانه اش میکنیم ! »(43)

این تجربیات فروغ را وادار کرد که به مسئله ی زبان جدی تر بیاندیشد و با این اندیشیدن تازه به زبان، سبک خاص خود را بیابد: «من در شعرم بیشتر از هر چیز دیگر، سعی می کنم نقصی که می شود اسمش را "کمبود کلمات گوناگون" نامید. شعر ما مقداری سنت به دنبال دارد و کلماتی دارد که مرتب در شعر دنبال می شود. اینها مفهوم خودشان را از دست داده اند و در گوش ما دیگر مفهومشان اثر واقی خودش را ندارد.

در ثانی، کلمه هایی که سنت شعری به دنبال دارند با حس شعری امروز ما جور در نمی آیند، بخاطر اینکه زندگی ما عوض شده و مسائل تازه ای مطرح شده که حس های تازه ای به ما می دهد و ما به خاطر بیان این حس ها احتیاج به یک مقدار کلمات تازه ای داریم که چون در شعر نبوده اند، در شعر آوردنشان خیلی مشکل است. من سعی می کنم این کلمات را وارد شعر بکنم و فکر می کنم این کار درستی هم هست چون شعر امروز، اگر قرار باشد جاندار و زنده ای باشد، باید از این کلمات استفاده کند و آن ها را در خودش به کار بگیرد(44) و این کار البته از فروغ بر می آید زیرا علاوه برآن قدرت شگفتِ آفرینش ادبی که در او جوشش داشت، فروغ سعی کرده بود فرزند زمان خودش باشد و آهنگ زمان خودش را دریابد، نه در ادب کلاسیک غرق شود و نه در ادبیات اروپا جذب: «یکی از خوشبختی های من این است که نه زیاد خودم را در ادبیات کلاسیک خودمان غرق کردهام و نه خیلی زیاد مجذوب ادبیات فرنگیشده ام. من دنبال چیزی در درون خودم و در دنیای اطراف خودم هستم ... در یک دوره ی مشخص که از لحاظ زندگی اجتماعی و فکری و آهنگ این زندگی خصوصیات خودش را دارد، راز کار در اینست که این خصوصیت را درک کنیم و بخواهیم این خصوصیات را وارد شعر کنیم.»(45)

فروغ در کنار پرداختن به هنر و خلاقیت خود، همچنان از دغدغه های حاصل از دلبستگی به  پسرش برکنار نبود، پسرش را در کنار هنرش میخواست و هنرش را در کنار پسرش : « پیش از هر چیز و بالاتر از همه چیز به هنرم و بعد به پسرم علاقه دارم و آرزویم این است که پسرم وقتی بزرگ شد یک شاعر یا یک نویسنده شود.»(46)

 برای سرپوش گذاشتن بر این دغدقه ها، فروغ سعی داشت با پناه بردن به دلبستگی، خود را از اندیشه های اندوهناک جدایی از پسرش نجات دهد: «از زندگی گذشته به کلی بریده ام.وقتی کامی رادر خیابان می بینم که حالا قدش تا شانه ام می رسد فقط تنم شروع میکند به لرزیدن و قلبم به ترکیدن،اما نمی خواهمش،نمی خواهمش.فایده ی این علایق و روابط چیست؟ آدم باید دنبال جفت خودش بگردد، و هر کسی یک جفت دارد، باید جفت خودش را پیدا کند... چون زندگی فقط تلاش برای جبران نقص هاست. »(47) دیگرن این دلبستگی او را به گونه ی دیگری تفسیر می کردند و به این سخن او توجه نداشتند که: «رابطه ی دو تا آدم هیچ وقت نمی تواند کامل و یا کامل کننده باشد بخصوص در این دوره. اما شعر برای من مثل دوستی است که کاملم می کند ...»(48)

دیگران اما همچنان علاقه داشتند که عشق فروغ را با دلبستگی های مبتذل رایج در زندگانی خودشان یکسان بدانند: «به نظر من این حرف هایی که درباره ی روابط عاشقانه ی فرخزاد به میان آمده است همه اش حرف است. فرخزاد چنان آدم تنها و خسته ای بود که ناگزیر در جستجوی پناهگاهی روحی بود و طبیعتا چون هر آدمی بهانه ای داشت و بهانه ای می جست. ولی حس مرگ و تنهایی و ناتوانی جوهر فکر فرخ زاد است و از همین است که شعرش معنی غریبی با مرگش پیدا کرده است. او دقیقا نمی دانست چه می خواهد، تنوع طلب نبود و با این وجود ممکن است که در روزگار آشنایی با گلستان، از سر لجبازی یا یاس شدید گاهی به یکی دو نفر هم توجهی نشان داده باشد اما مطمئنم که این توجه به دیگران هرگز از مرحله ی دوستی صمیمانه و پاک نگذشته است زیرا فرخ زاد به علت تجربه ی تلخی که از گذشته و از آن آدم های روزگاران گذشته داشت جز آنکه به یک نفر تکیه کند و پناهگاهی را باور دارد چیز دیگری نمی جست.»(49)

سخنان دیگران – حشرات فاسد مانده در آب – او را از راهش باز نمیدارد، چرا که او از سلاله ی درختان است وتنفس هوای مانده ملولش می کند، او به نور و خورشید می اندیشد نه به افکار جنازه های باد کرده در سردخانه ی این جهان نشسته در آغاز فصل سرد :

چه می تواند باشد مرداب

چه می تواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فاسد

افکار سردخانه را جنازه های باد کرده رقم می زنند

نامرد،در سیاهی

فقدان مردیش را پنهان کرده است

وقتی که سوسک سخن می گوید

چرا توقف کنم ؟

من از سلاله ی درختان ام

تنفس هوای مانده ملولم می کند

پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم

نهایت تمام نیروها پیوستن است

به اصل روشن خورشید

و ریختن به شعور نور

طبیعی است

که آسیابهای بادی می پوسند

چرا توقف کنم؟ (50)

ادامه مطلب
نظرات :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic